Tıp Eğitimi ve Bilşimi

Yakın Doğu Üniveristesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilşimi Anabilim Dalı mezuniyet öncesi eğitimin bir bölümü olarak iletişim ve klinik beceri eğitimlerini düzenlemek ve yürütmekle sorumludur. İyi Hekimlik Uygulamaları adıyla yürütülen program sistem komiteleriyle bütünleşik biçimde yapılandırılmıştır. Programın ana amacı öğrencilere temel hekimlik becerilerine yönelik pratik öğrenme olanakları sunmaktır.

Anabilim dalının görev kapsamında yer alan ana başlıklar:

  • Eğitim programı tasarımı ve değerlendirme,
  • Eğitim oturumlarını yürütme,
  • Eğitici gelişimi ve sürekli tıp eğitimi etkinlikleri,
  • Araştırma,
  • Akademik danışmanlık.

Anabilim dalında, eğitimi ve diğer faaliyetleri tam zamanlı bir öğretim üyesi sürdürmektedi