Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Also available in: English

Prof. Dr. Turgut İMİR’in Nisan 2012’de başkanlığını yürütmeye başladığı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Dr. Umut Gazi ve Dr. Emrah Ruh’un katılımlarıyla kuruluş aşamasını tamamlamıştır. YDÜ Tıp Fakültesi 2. Katında bulunan Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın lisans düzeyinde verdiği eğitim, Tıp Fakültesi dönem I (40 saat), II (20 saat) ve III (100 saat) teorik ders ve pratik uygulamalarını içermektedir. Anabilim dalımızda Tıbbi Mikrobiyoloji konusunda Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verilmektedir. Anabilim Dalımız öğretim elemanları tarafından yürütülen mezuniyet öncesi ve sonrası derslere Türkiye’deki Üniversitelerimizden seçkin öğretim üyeleri de katılmaktadır. Halen iki Yüksek Lisans ve üç Doktora öğrencimiz bulunmaktadır. Araştırma laboratuarlarımızın yapılanması için çalışılmaktadır.