Tıbbi Biyokimya

Also available in: English

Biyokimya yaşam bilimleri ile ilgili bütün dalların merkezinde yer alan bir disiplindir. Basit ve kompleks biyolojik canlıların yapısında yer alan biyokimyasal moleküllerin yapısı, işlevi, sentez ve yıkım yolakları Biyokimya’nın ilgi alanındadır. Biyokimya, metabolizma bozuklukları ve bunun sonucunda oluşan hastalıkların moleküler mekanizmalarının anlaşılmasını sağlayarak “tanı ve tedavi”de, çok önemli bir araç olarak, işlev görür.
Biyokimya Anabilim Dalı, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, hekim adaylarına analitik düşünme, problem çözme, aktif öğrenme, temel bilgilerini klinik bilgilerle birleştirebilme gibi özelliklerin kazandırılmasında önemli işlevler üstlenen bir bilim dalıdır. Anabilim dalı’mız, öğrencilerin ufku geniş, analiz yeteneği gelişmiş, temel ve klinik tıp bilimleri alanında araştırıcı niteliklere sahip birer hekim olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı kendisine amaç edinmiştir.