Fizyoloji

Also available in: English

Fizyoloji en basit tabiri ile “yaşam bilimi” dir. Yaşayan organizmaların fonksiyonlarını tüm seviyelerde inceler. Bu fizyolojinin hem vücudumuza bir bütün olarak baktığını hem de bütünün fonksiyonlarını anlayabilmek için insan vücudunu oluşturan organ sistemlerini, bunları oluşturan organları, dokuları, hücreleri ve hatta molekülleri ayrı ayrı incelediğini ifade eder.

Sinir bilimleri, biyofizik, biyokimya ve farmakoloji gibi bir çok biyolojik bilim fizyolojiden köken almıştır. Fizyoloji tüm bu bilimlerden edindiği bilginin yanında anatomi, histoloji gibi morfolojik bilimlerin sunduğu bilgileri de kullanır ve hepsini birleştirerek fonksiyonel önemlerini ortaya koyar. Dolayısı ile fizyoloji temel bilimlerin tepesini oluşturur. Klinik bilimlere ise bir temel sağlar. Herhangi bir hastalığı tanımlamak için vücutta neyin olması gereken “normal” sınırların dışına çıktığını göstermek gerekir. “Normal sınırlar” fizyolojinin tanımladığı değerlerle belirlenir ve aslında “fizyolojik sınırlar” olarak isimlendirilir.

Basit bir örnek vermek gerekir ise;
Bir şahısta açlık kan şekerinin 134 mg/dl ölçülmesi tek başına hiç birşey ifade etmez ancak bu parametre için fizyolojik sınırların 60-90 mg/dl olduğunu bildiğinizde ölçülen değer bir anlam kazanır ve yüksek olduğu söylenebilir.

Anabilim dalımız Dönem I ve II öğrencilerine sunduğu toplam 194 saat teorik dersler ve 37 saat pratik uygulamalar ile Tıp Fakültesi öğrencilerimize gelecek tıp yaşantılarının temelini oluşturacak insan fizyolojisi eğitimini sunmaktadır.