Biyoistatistik

Also available in: English

Biyoistatistik, istatistiksel metotların biyolojik bilimlere, sağlık bilimlerine ve biyomedikal araştırmalara uyarlandığı ve uygulandığı bir disiplindir. Sağlıkla ilgili araştırma sorularına ilişkin toplanan verilerin analiz edilmesi amaçlanır. Anabilim dalımız, biyoistatistiksel yöntemlerin klinik öncesi, klinik, halk sağlığı ve hızla gelişmekte olan genomik araştırmalar ile ilgili uygulamalarına odaklanmaktadır. Anabilim dalımız tarafından araştırmacı ve klinisyenlere çalışmalarının tasarım, yürütme, çözümleme ve yorumlama aşamalarında destek sunulmaktadır. Laboratuvar araştırmaları, epidemiyolojik araştırmalar, klinik ve genetik çalışmalar için toplanmış olan verilerin analizine yönelik danışmanlık yürütülmektedir.

Biyoistatistik bilim dalı aynı zamanda evrensel standartlarda bir Tıp Eğitimi için de esastır. Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişime paralel olarak yeni istatistiksel tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması da kolaylık kazanmaktadır. Dolayısıyla günümüzde hekimlerin de temel biyoistatistik kavram ve uygulamalarına hâkim olmaları gereklilik halini almaktadır. Tıp fakültelerinde sunulmakta olan eğitimin kalitesini artırabilmek ve mevcut sağlık bakım standartlarını sağlayabilecek hekimler yetiştirebilmek için anabilim dalımızca tıp eğitimi sırasında öğrencilere biyoistatistik dersleri verilmektedir.

Anabilim dalımız ayrıca tüm üniversitede yürütülmekte olan biyoloji ve sağlıkla ilişkili araştırmalara da danışmanlık desteği sunmaktadır. Ek olarak, üniversite bünyesindeki Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi çeşitli fakülte ve enstitülere de hem lisans hem de lisansüstü seviyesinde biyoistatistik dersleri verilmektedir.