Biyofizik

Also available in: English

Biyofizik, fizik biliminin biyolojik süreçlere nasıl uygulandığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Biyofiziğin odağı biyolojik fonksiyonları anlamada kimyasal ve fiziksel prensipleri temel almaktır. Fizik, matematik, bilgi işlem gibi farklı disiplinlerin entegre edildiği bir bilim dalıdır. Biyofizik hücre ve biyomoleküllerin yapısı ve dinamiklerini anlamaya çalışmaktadır. Bu yönüyle moleküler biyoloji ve biyokimya ile örtüşmektedir. Ancak, bu bilim dallarıyla en önemli farkı, biyofizik biliminin olaylara fizik perspektifinden bakmasıdır. Fizik disiplininin aksine biyoloji, sadece cansız varlıklara göre daha komplike olan değil aynı zamanda sürekli gelişim göstermekte olan yaşayan organizmalarla ilgilenir.

Bir fizikçi ilk kez biyolojik problemlerle uğraşmaya başladığında biyolojide mutlak fenomenlerin olmadığını görerek kafası karışabilir. Bu farklılığın oluşturduğu durumun üstesinden gelmek için biyofizik, diğer alanlardan elde ettiği bilgileri kullanır ve fiziksel açıklamalar ortaya koyar.

Biyofizik alanı, moleküllerin yapısı ile enerjetik özelliklerini ve bu özelliklerin biyokimyasal ve hücresel fonksiyonlarla ilişkilerini araştırır. Biyofizik dersleri organ sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerini içermektedir. Hücre aktivitesinin temel fiziksel özellikleri, hüzre zarından madde geçişi, sinir iletisinin yayılması işlenmektedir. Biyomoleküllerin fiziksel doğaları, canlı hücrenin denge dinamiklerinin düzenlenme prensipleri gibi konuları içerir.

Sonuç olarak biyofizik, öğrencilerin biyolojik problemlere niceliksel yaklaşımlar geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Doç.Dr. Aslı AYKAÇ
Biyofizik Bölüm Başkanı