Anatomi

Also available in: English

Anatomi insan vücudunu oluşturan yapıların normal şekil, yapı, pozisyon ve fonksiyonları ile aralarındaki ilişkiyi inceleyen tıp dalıdır.

Makroskopik ve Mikroskopik Anatomi olarak ikiye ayrılır. Makroskopik Anatomi ise kendi içinde Yüzeysel, Bölgesel, Sistematik ve Komperatif olarak dörde ayrılmaktadır.

Biz fakültemizde sistematik anatomi uygulamaktayız. Bu uygulamada sistemleri oluşturan tüm olumşumların yapıları, komşulukları, fonksiyonları, damar ve sinirleri birlikte incelemektedir.

Anatomi tıbbin temel derslerinden birisidir. Hekim adaylarına insan vücüdunun yapısını detaylı bir şekilde anlatan bilim dalıdır. İyi bir hekim olmak için önce normal insan yapısını bilmek gerekmektedir. Normal yapı ne kadar iyi bilinirse, normalin dışında olan yapılarıda ayırt etmek o kadar kolay olacaktır.

Tıp öğrencilerine verdiğimiz anatomi derslerinin ileride onların klinik eğitimine bir temel oluşturması amaçlanmakta ve bu nedenle klinik ve fonksiyonel anatomi ön planda tutulmaktadır. Anatominin ezberlenmesi yerine anatomik bilgilerin klinik problemlerin çözümünde mantıklı bir şekilde kullanılması daha faydalı olacaktır.