Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)

Also available in: English

Şizofreni, bipolar bozukluk (manik depresyon), depresyon, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif – kompulsif bozukluk, sosyal fobi, özgül fobi, travma sonrası stres bozukluğu, somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, Alzheimer ve diğer tür demanslar, internet ve kumar bağımlılığı, uyku bozuklukları, anoreksiya ve bulimiya gibi yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve başta sınırda (borderline) kişilik bozukluğu olmak üzere kişilik bozuklukları gibi durumların ayakta tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

PSİKOMETRİ LABORATUVARI

Uygulanan tedavilerin öncesinde ve tedavi sırasında hasatalara, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Beier Cümle Tamamlama Testi, TAT (Tematik Algı Testi) Mini Mental Test, SCID-I (DSM Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme) ve başka birçok klinik ölçek uygulanarak doğru tanı konması konusunda duyarlı davranılmaktadır.

AİLE TERAPİSİ

İLİŞKİ VE EVLİLİK TERAPİSİ

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI TERAPİSİ

Cinsel isteksizlik, vajinismus, anorgazmi, prematür ejakülasyon (erken boşalma), erektil disfonksiyon (sertleşme) gibi cinsel işlev bozukluklarının tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

BAĞIMLILIK (ALKOL VE DİĞER MADDE) TERAPİSİ

Sigara, alkol, esrar (marihuana, haşhaş, ”ot”) , kokain, eroin, uçucu madde (Bali vb.), ekstazi, Bonzai, benzodiazepin türevi ilaçlar gibi bağımlılık yapan uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerinin hastanede arındırma tedavisinden sonra, ayakta izlemde, bireysel ve grup terapileri sürdürülmektedir.