Radyoloji

Also available in: English

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, modern mimari tasarıma sahip yerleşkesinde günümüz tıbbının tüm gereksinimlerini karşılayacak son teknoloji ürünü ve tamamı dijital olan görüntüleme cihaz ve sistemleri ile 2010 yılı Temmuz ayından beri hastalarımıza hizmet vermektedir. Bölümümüzde, üç öğretim üyesi, iki uzman hekim, on radyoloji teknikeri, iki hemşire, üç tıbbi sekreter ve iki hasta danışmanından oluşan uzman kadro ile en üst düzeyde tanısal görüntüleme ve girişimsel radyoloji hizmeti sunulmaktadır.

Radyoloji Ana Bilim Dalında bir adet 1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) sistemi (GE Signa HDXT), bir adet 64 detektörlü çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT) sistemi (GE Discovery CT 750 HD), 1 adet Vasküler Anjiografi Görüntüleme sistemi (GE Innova 3100), bir adet Dijital Mamografi ünitesi (GE Senographe Essential), 2 adet Dijital Radyografi sistemi (GE Definium 6000), 1 adet Floroskopi (GE Precision), 1 adet Bilgisayarlı Radyografi sistemi (Kodak CR 360), iki adet Mobil Radyografi cihazı (GE TMX plus), 1 adet Kemik Dansitometre (GE Lunar DPX Pro), biri 4 boyutlu olmak üzere toplam dört adet Ultrason (US) cihazı (1 GE Logic 9, 1 GE Voluson 730, 2 GE Logic 6) cihazı ile görüntü haberleşme ve iletişim sistemi (PACS) bulunmaktadır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme’de tüm vücudun kesitsel MR görüntüleme işlemleri yanında MR anjiografi, MR kolanjiopankreatikografi (MRCP), MR ürografi, fetal MRG, fonksiyonel MRG, difüzyon ve perfüzyon MRG, difüzyon tensör ve fiber traktografi, MR spekstroskopi, dinamik meme MRG, demir pigment birikim ölçümleri (R2*) gibi ileri MR incelemeleri de yapılmaktadır. Bölümümüzde her yaştaki hastalar için anestezi gerektiren radyolojik incelemeler, uzman anestezi doktoru gözetiminde yapılabilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi ile tüm vücudun kesitsel ve 3 boyutlu BT görüntülemeleri yanında dinamik BT çalışmaları, BT anjiografi, koroner anjiografi ve kardiak BT gibi ileri BT inceleme teknikleri uygulanabilmektedir. Bunlara ek olarak BT sistemimiz, dünyada çok az BT sisteminde var olan ve görüntü kalitesini artırmaya yönelik spektral görüntüleme teknolojisine sahiptir. Tanısal görüntüleme yanında lezyonların doku tanısı için BT eşliğinde ince iğne veya trucut biyopsi işlemleri de yapılmaktadır.

Ultrasonografi ile her türlü organ ve anatomik bölgenin US incelemeleri yanında transvajinal ve intraoperatif ultrason hizmetleri de verilmekte ve yine ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon ile ince iğne veya trucut biyopsileri işlemleri de yapılmaktadır. Tüm arterial ve venöz sistemin damar yapısı ve kan akımı renkli doppler US ile incelenebilmektedir. Ayrıca detaylı ve 4 boyutlu fetal US (gebelik taraması) yapılmaktadır.

Dijital Radyografi ve Floroskopi cihazları ile konvansiyonel dijital grafiler yanında, sindirim ve boşaltım sistemlerinin kontrastlı incelemeleri minimal radyasyon dozu ile yüksek kalitede gerçekleştirilmektedir.
Dijital Mamografi sistemi minimum radyasyon dozu ve yüksek çözünürlük ile meme kanseri taraması ve tanısında kullanılmaktadır. Ayrıca galaktografi (süt kanallarının görüntülenmesi), sterotaksik meme işaretlemesi, ince iğne aspirasyonu ve biyopsileri de başarı ile gerçekleştirilmektedir.
Hastanemizin ve bölümümüzün sahip olduğu PACS ve RIS sistemleri sayesinde intranet ortamında tıbbi görüntüleme merkezimizde elde edilen dijital görüntüler, klinisyen hekimlerin bilgisayarlarına anında aktarılmakta, ayrıca hastaların radyolojik görüntüleri ve raporları elektronik ortamda yıllarca saklanabilmektedir. Bu sayede hem hastalarımıza hızlı ve güvenli bir sağlık hizmeti verilemekte hem de tekrar veya gereksiz röntgen çekimleri engellenerek hastalarımızın aldığı radyasyon dozu etkin bir şekilde azaltılmaktadır.

Prof. Dr. Murat KOCAOĞLU
Radyoloji AD Başkanı