Radyasyon Onkolojisi

Also available in: English

Yakın Doğu Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Nisan 2010 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan tek radyoterapi merkezidir. Merkezimizde bulunan mevcut Lineer Hızlandırıcı en son teknolojik özelliklere sahiptir. Cihazın RAPIDARC ve IMRT – YART (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) tedavilerini uygulama özelliği sayesinde Kıbrıs adasındaki bulunan merkezler arasında da en üst düzey teknolojiye sahip radyoterapi merkezidir. Merkezimizde ilk hasta Mayıs 2010 tarihinde alınmıştır. Radyoterapi merkezimizde kanser tedavisi için bilim ve teknolojinin tüm olanaklarından yararlanılmaktadır.

Radyoterapiye Hazırlık
Merkezimizde kanser tanısıyla başvuran hastaya en uygun tedavi planlaması uzman hekimler ve fizikçiler tarafından yapılır. Başvuran hastanın öncelikle tomografisi çekilir. Hastane bünyesinde bulunan Kıbrıs adasının ilk ve tek PET-BT cihazı ile çekilen görüntülerden de kanser tedavisi en doğru şekilde ve tam olarak planlanabilmektedir. Uzman hekimler tarafından, tomografi kesitlerinde tümör dokusu ve tümörlü dokunun komuşuluğundaki kritik organ olarak isimlendirdiğimiz, organlar çizilir. Bir sonraki aşamada ise uzman fizikçiler tarafından hastaya en uygun planlama yapılır. Merkezimizde planlama bilgisayarı olarak Eclipse 8.9 programı kullanılmaktadır. Bu program sayesinde klasik 3 Boyutlu planlamalara ek olarak , IMRT planlamaları ve IMRT’nin bir üst teknolojideki planlama sistemi olan RAPIDARC planlamaları yapılabilmektedir. RapidArc, hem tedavi süresini hem de normal dokulara verilen dozu önemli ölçüde azaltan yeni bir teknolojidir. RapidArc bugün uygulanmakta olan en hızlı dinamik IMRT radyoterapi tekniklerinden bile sekiz kata kadar daha hızlı bir tedavi sağlamaktadır. Bu sayede tedavi süresi kısalarak hasta konforu sağlanabilmekte ve tümörlü dokuya en yüksek dozu verirken, kritik dokulara minimum doz verilebilmektedir.

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında Tedavide Kullanılan Cihazlar

Varian Clinac Lineer Hızlandırıcı( OBI, CBCT ve RPM ile birlikte)
Eksternal radyoterapi tedavileri için kullandığımız Lineer hızlandırıcı cihazı 6MV ve 18MV enerjilerinde X-ışını , ayrıca 5 farklı enerjide elektron demetleri üretmektedir. Böylece hem derin yerleşimli tümörlerin hemde yüzeyel tümörlerin tedavisi yapılabilmektedir. Cihazda 120 adet dinamik olarak hareket edebilen 0.5 cm ve 1 cm genişliklerinde MLC (koruma bloğu) bulunmaktadır. Radyoterapi sırasındaki uygulama ile tedavi planının uyumunu sağlamak için OBI ve CBCT aksesuarları ile donatılmıştır. OBI (On Board Imager) ile hastanın tedaviden önce radyolojik filmi çekilmekte ve planlama merkezinin doğruluğu kontrol edilebilmektedir. Ayrıca CBCT (Cone-Beam CT) ile hastanın tomografisi çekilebilmekte ve yumuşak dokuları da görerek tedavinin kalite kontrolü yapılabilmektedir. Akciğer ve meme tedavilerinde solunum hareketi ile tümörün yerindeki değişimler RPM (Solunum Takip Sistemi) cihazı ile kontrol altına alınabilmektedir. Böylece cihaz hastanın rutin nefes alış verişinin dışındaki bir durumda radyasyonu otomatik olarak kesebilmekte, nefes hareketleri rutine geçtiği zaman tekrar ışınlama yapabilmektedir. Ayrıca cihazın tedavi masası karbon fiber yapıda olup hiçbir metal materyal bulunmamaktadır. Böylece metal bölgelerden kaynaklanan doz saçılmalarına bağlı belirsizlikler ortadan kalkmaktadır. Cihaz 3D ve IMRT tedavilerinin yanı sıra hem gantry hem de liflerin dinamik olarak hareket edebilmelerinden dolayı en son teknoloji olan RapidArc tedavisini uygulayabilen dünyada üretilen en son teknolojideki cihazlar arasındadır

HDR( High Dose Rate) Brakiterapi
Internal (Vücut İçi) tedaviler için kullandığımız bu cihazda radyoaktif Ir-192 kaynağı kullanılarak özellikle rahim ve rahim ağzı kanserleri olmak üzere birçok tümöre yakından ışınlama yapılmakta ve yüksek dozlara çıkılabilmektedir. Brakiterapi cihazındaki verilecek olan dozun planlaması 3 boyutlu olarak yapılabilinmektedir.

Eclipse 8.9 Planlama Bilgisayarı
Eclipse marka 8.9 model planlama bilgisayarı sayesinde klasik planlamalara ek olarak en son teknoloji olan RapidArc tedavisinin planlaması yapılabilmektedir. Yapılan planlamalar sonucunda hasta tedaviye girmeden önce tedavi sonunda tümörlü dokunun ve kritik dokuların ne kadar doz alacağı görülebilmektedir

Radyasyon Onkolojisi AnabilimDalında Tedavi Edilen Kanser Türleri

 • Baş-boyun kanserleri: Beyin tümörleri, oral kavite tümörleri, orofarenks kanserleri( dil kökü, yumuşak damak), nazofarenks ve larenks( gırtlak) tümörleri, hipofarenks bölgesi tümörleri
 • Torakal bölge kanserleri: akciğer tümörü, plevra ve mediasten tümörleri
  Meme kanseri
 • Sindirim sistemi kanserleri: Kolorektal (barsak), gastroözofageal (mide ve yemek borusu), pankreas tümörleri
 • Lenfomalar: Hodgkin ve Non-hodgkin lenfoma
 • Jinekolojik Kanserler: Serviks( rahim ağzı), endometrium (rahim), vulva tümörleri
 • Cilt kanserleri
 • Kemik ve Yumuşak doku kanserleri
 • Ürolojik Kanserler: Prostat, Mesane, Böbrek ve Testis tümörleri
 • Metastatik kanserler