Nükleer Tıp

Also available in: English

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, günümüz tıbbının tüm gereksinimlerini karşılayacak son teknoloji ürünü görüntüleme sistemleri ile 2010 yılı temmuz ayından beri hastalarımıza hizmet vermektedir.

Bölümümüzde Kıbrıs adasında ilk ve tek olan PET/BT görüntüleme sistemi (GE Discovery STE16) ve bir adet çift başlı SPECT Gama Kamera ( GE İnfinia) bulunmaktadır. Ayrıca yatarak yüksek doz tedavi uygulamalarına olanak sağlayan iki adet radyoaktif hasta tedavi odası bölümümüzde mevcuttur.

Nükleer Tıp birçok hastalığın tanı veya tedavisi için radyoaktif maddeler kullanılan bir bilim dalıdır. Her iki durumda da amaca yönelik özel olarak hazırlanmış radyoaktif maddeler, hasta başına hesaplanan belirli dozlarda vücuda genellikle damardan veya ağızdan, nadiren ilgili bölgeye doğrudan enjeksiyonla verilir. Belirli bir bekleme süresini takiben hastalardaki radyasyonu görüntü haline çeviren cihazlar ile iki veya üç boyutlu çekimler yapılır.

Nükleer Tıpta kullanılan radyoaktif maddelere bağlı olarak, Gama Kamera ve PET/BT adı verilen cihazlar görüntüleri elde etmek için kullanılmaktadır. Yapılan görüntüleme genellikle sintigrafi olarak adlandırılmaktadır. Ancak eğer 3 boyutlu çekim yapılıyorsa kullanılan cihaz ve radyoaktif maddeye göre görüntülemeye SPECT ve PET adı verilmektedir.

Radyoaktif maddeler ile başta bir kısım tiroid (guatr) hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıklara yönelik tedavi uygulamaları mevcuttur. Tedavi amacıyla verilen radyoaktif madde miktarı teşhis amaçlı verilenden genellikle çok daha fazladır. Bu işlemlerde alınan radyasyon miktarı da göreceli olarak fazladır ancak elde edilecek fayda yanında önemsiz kalır. Tedaviyi yapan ışınların ulaşabildiği uzaklık genellikle birkaç milimetre olduğu için sadece hedef organ ve dokuda etki eder, çevre dokulara genellikle zarar vermez. Yüksek doz uygulamaların bir kısmında hastaların 3-5 gün süre ile özel yalıtılmış odalarda gözetim altında tutulması söz konusu olabilmektedir.

Nükleer Tıbbın Başlıca Kullanım Alanları:
Onkolojik Uygulamalar:
Tümörlerin yerinin gösterilmesi ve tümörlerin evrelenmesi
Radyoterapi planlanmasında, tedaviye cevabın değerlendirilmesinde ve tedavi sonraki takipte
Kemik metastazlarındaki ağrının tedavisinde

Kalp Uygulamaları:
Koroner arter hastalıklarının tanısı, By-pass cerrahisi olanların değerlendirilmesi

Böbrek Uygulamaları:
İdrar yollarında tıkanıklıkların gösterilmesi, böbreklere idrar kaçışı olup olmadığının araştırılması, böbrek enfeksiyonlarının araştırılması

Diğer Uygulamalar:
Guatr hastalıkları, çeşitli yemek borusu ve mide hastalıkları, barsak kanamaları, vücuttaki gizli enfeksiyonların araştırılması, tükrük bezlerinin fonksiyonlarının incelenmesi, gözyaşı yollarının incelenmesi, çeşitli radyofarmasötiklerle değişik tümörlerin gösterilmesi