Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Also available in: English

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) fiziksel bozukluk veya özürlülük yaşayan veya yaşaması muhtemel bireylerin işlevsel yeteneklerini yeniden kazandırmayı ve yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen tıpta uzmanlık dalıdır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimleri (fiziyatristler) 6 yıllık Tıp Fakültesi eğitimini takiben 4 yıl süresince Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında uzmanlık eğitimi alırlar ve kaslar, kemikler, eklemler, yumuşak dokular ve sinir sistemine ait çeşitli hastalıkların tanı ve tedavilerinden sorumludurlar. Bu hastalıklar arasında dejeneratif ve inflamatuar kas iskelet sistemi hastalıkları (romatoid artrit, ankilozan spondilit, psöriatik artrit gibi), yumuşak doku romatizmaları, osteoporoz, lokal kas ve yumuşak doku travmaları, nörolojik hastalıklar (inme, omurilik yaralanmaları, kafa travması, multipl skleroz, Parkinson hastalığı, periferik sinir yaralanmaları, doğumsal ve genetik geçişli kas hastalıkları gibi), ortopedik hastalıklar (fraktür, subluksasyon, eklem protezleri, amputasyonlar gibi), spor yaralanmaları, pulmoner hastalıklar ve çocukluk çağında görülen çeşitli romatizmal hastalıklar ve santral sinir sistemini etkileyen hastalıkların rehabilitasyonu yer almaktadır. Bölümümüzde, iki öğretim üyesi, iki fizyoterapist, bir hemşire ve bir hasta danışmanından oluşan deneyimli ve eğitimli kadrosu ve modern fizik tedavi ünitesi ile çağdaş sağlık hizmeti sunulmaktadır. Termoterapi (ısı tedavisi), kriyoterapi (soğuk tedavisi), elektroterapi (elektrikle tedavi), hidroterapi (su ile tedavi), fototerapi (ışık ile tedavi), magnetoterapi gibi fiziksel ajanlarla tedaviler, traksiyon, manipulasyon, mekanoterapi yöntemleri ve egzersiz tedavileri uygulanmaktadır. Kas, eklem içi ve çevresi ile diğer yumuşak dokulara (tendon, tetik nokta, ganglion kisti, nöroma, bursa gibi) lokal enjeksiyonlar yapılmaktadır. Son yıllarda tanınmış bölgesel amaçlı tedavide kullanılan bir bantlama yöntemi olan kinesiotaping, bel-boyun ve sırt ağrıları gibi çok sık rastlanan sağlık problemlerinin yanı sıra çeşitli ortopedik ve nörolojik problemlerde de kullanılmaktadır. Vücut dışında oluşturulan güçlü ses dalgalarının elipsoid şeklindeki bir çelik çanak vasıtasıyla vücudun istenilen bir bölgesinde odaklanmasına dayanan yeni bir tedavi şekli olan ESWT (extracorporeal shock wave therapy), kısaca şok dalga tedavisi, tenisçi/golfçü dirseği, topuk dikeni, omuz ağrıları, psödoartrozlar (kaynamayan kırıklar) gibi ortopedik hastalıkların tedavisinde kullanılabilmektedir. Ünitemizde bunlara ek olarak nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, spor yaralanmaları, el rehabilitasyonu, pediatrik rehabilitasyon ve gebelik egzersizleri gibi konularda da hizmet sunulmaktadır.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ünitemizde Bulunan Cihazlar
Ultrason / Kısa dalga diatermi / Analjezik (ağrı giderici) akımlar (TENS, interferansiyel akım, vakum interferans, diadinamik akım) / Elektrik stimülasyonu / Lazer / Infrared / Sıcak – soğuk paketler / Parafin banyosu (el ve ayaklar için) / Pnömotik kompresyon cihazı / Çalkantılı havuz (kol ve bacaklar için) / Dört hücre galvani / Servikal (boyun) traksiyon / Lomber (bel) traksiyon / ESWT / Tilt table / Standing frame / Ağırlık Çalışma Aleti (Bioforce) / Magnetoterapi / Kol ergometresi / el dinamometresi / Egzersiz bisikleti / Makara sistemi / Omuz çarkı / Parmak merdiveni / Theratube ve theraband / Ağırlık setleri / Paralel bar / Egzersiz Merdiveni / Egzersiz ve pilates topları / Yürümeye yardımcı cihazlar (walker, kanadien, koltuk değneği)

Eğitim ve Araştırma Faliyetleri
2011-2012 döneminde Anabilim Dalımızın Tıp Fakültesi dönem 3 öğrencilerine dersleri bulunmaktadır. Eğitim programları dahilinde haftada 1 kez klinik içi konsey, haftada bir Nöroloji Anabilim Dalı ile birlikte literatür ve seminer saati düzenli olarak yapılmaktadır. Vaka tartışmaları günlük düzenli eğitim faliyetlerimiz arasındadır. Anabilim Dalımızca Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi 2011-2012 programı çerçevesinde 13 Ocak 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nurten Eskiyurt ve Prof. Dr. Ayşe Karan’ın konuşmacı oldukları “Ürojinekolojik Rehabilitasyon” konulu panel düzenlenmiştir.