Adli Tıp

Also available in: English

Tarihçe
Adli Tıp Anabilim Dalımız 2010 yılında Dr. Çetin Lütfi Baydar tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan sonra KKTC’ndeki mahkemeler, savcılık ve bağlı hizmet veren kolluk birimleri ile ayrıca gerçek kişilerin ya da vekillerinin başvurularında adli tıpla ilgili konularda istenen adli tıbbi muayene ve rapor düzenleme, adli tıp bilirkişiliği ile otopsi hizmetlerini vermeye başlamıştır. Adli Tıp Anabilim Dalımızda Tıp Fakültemiz dönem 3 dersleri ve dönem 5 stajı, Diş Hekimliği Fakültemiz dönem 5 adli tıp dersleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu dönem 2 Tıbbi Etik dersleri verilmektedir.

Yer ve Kapasite
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yer alan Adli Tıp Anabilim Dalımızın bir adet otopsi salonu, bir adet cenaze işlemleri odası, bir adet adli tutanak odası ve bir adet cenaze yakınları için bekleme salonu bulunmaktadır.

Anabilim Dalı Çalışma Alanları
Her türlü yaralanma ve zehirlenmeler, trafik ve iş kazaları, aile içi şiddet, çocuk istismarı ve ihmali, cinsel saldırılar, insan hakları ihlalleri gibi konularda adli tıbbi değerlendirme muayene ve/veya dosya incelemesi ile adli tıp raporu düzenlenmesi
Adli ölü muayenesi ve otopsi
Kemiklerden kimlik tayini (fasiyal rekonstruksiyon) ve ölüm nedeni belirlenmesi
Ölüm nedeni, mekanizması ve ölümle ilgili diğer konuların değerlendirmesi
Ceza sorumluluğu değerlendirmesi
Hak ehliyeti, fiil ehliyeti, temyiz gücü, vasi atanması, yasal danışmanlık değerlendirmesi
Yaş Tayini
Cinsel saldırı-istismar muayeneleri ve ruhsal durum bozukluğu değerlendirmesi
Adli belge incelemesi (yazı ve imza karşılaştırması, evrakta sahtecilik)
Malpraktis (Tıbbi uygulama hataları) değerlendirmesi
Tedavi Masrafları ve Tazminat Hesaplamaları
Uyuşturucu / uyarıcı madde kullanımı değerlendirmesi

Akademik Personel
Doç. Dr. Çetin Lütfi BAYDAR

Otopsi Teknisyeni
Nuri Göktürk