Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi

Also available in: English

Anabilim Dalımız 1 Mayıs 2010′ da önce Doç. Dr. Erkan Tarhan’ın ve hemen sonrasında Doç. Dr. Mustafa Asım Şafak’ın katılımlarıyla kurulmuştur. 2010 yılı haziran ayında Hacettepe Üniversitesi KBB Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kıvanç Ayas 3 aylık geçici görevlendirme ile Anabilim Dalı’mıza güç katmıştır. Aynı tarihlerde Uzman Odyolog Hatice Garabli ekibinize katılmıştır. 2011 yılı Haziran ayında Dr. H.Mete İnançlı, Temmuz ayında Dr. Tunis Özdoğanoğlu ve Eylül ayında Odyometrist Fatoş Yücel’in katılımıyla ekibimiz hızla kadrolaşm tamamlamıştır. Nisan 2012 TUS döneminde asistan alınması planlanmaktadır

Dr. Mustafa Asım Şafak, profesör, Dr. A.Erkan Tarhan profesör, Dr. H.Mete İnançlı ve Dr. Tunis Özdoğanoğlu yardımcı doçent kadrosunda görev yapmaktadırlar. Aynı zamanda Prof.Dr. Mustafa Asım Şafak Yakın Doğu Tıp Dergisinde (NEMJ) baş editörlük, Prof. Dr. A.Erkan Tarhan Tıp Fakültesi Yönetim ve Koordinatörler Kurulu Üyeliği ve Dönem III ve IV Koordinatör Yardımcılığı ve NEMJ yayın koordinatörlüğü ve JCI İlaç Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız halkın sağlık bilgisini yükseltmek ve toplum sağlığına katkıda bulunmak amacı ile yoğun olarak yerel TV kanallarında programlar yapmakta ve düzenli olarak basında yazılar kaleme almaktadır.
Anabilim Dalımız yataklı servis, poliklinik ve odyovestibüler (işitme ve denge) laboratuarları ile hizmet vermektedir.

Poliklinik
Merkezimizde ayda henüz yaklaşık 800-1000 poliklinik muayenesi ve 25-30 adet cerrahi girişim yapılmaktadır. Hastalarımıza yeterli vakit ayırabilmek için her muaeyeneye yarım saat, konrol muayenesine de 15 dakikalık süreler verilmektedir. Poliklinik ve müdahale odalarında bulunan Atmos marka KBB üniti ve bu ünitede var olan dijital kayıt yapılabilen ve saklanabilen endoskopi cihazı, otomikroskopi ve radyofrekans cihazı ile gerekli tanısal ve tedavisel girişimler uygulanmaktadır.
Anabilim Dalımızda tanı ve tedavisi uygulanan hastalıklar arasında dış ve orta kulak enfeksiyonları, işitme kayıpları, doğumsal kulak hastalıkları, otoskleroz, vertigo, yüz felci, temporal kemik ve aurikula tümörleri, burun ve yüzün, kulağın estetik müdahaleleri, rinoplasti, otoplasti, burun ve sinüs enfeksiyonları ve tümörleri, alerjik rinit, nazal polip, kafa tabanı ve nazofarenks kitleleri, uyku ve horlama problemleri, akut ve kronik oral kavite ve farenks hastalıkları, farengeal tümörler, larenksin enfeksiyon ve tümörleri, tiroid hastalıkları ve kanserleri, tükrük bezi tümör ve enfeksiyonları, baş boyun cilt ve eklerinin tümörleri ve maksillofasial travmalar sayılabilir. Anabilim Dalımızda güncel Kulak Burun Boğaz uygulamalarının tümü yapılmaktadır. Bunlar arasında tüm kulak ameliyatları, kohlear implantasyon, BAHA ve diğer işitsel implant uygulamaları, kafa tabanı cerrahileri, tüm baş boyun tümörlerinin rezeksiyonu ve rekonstrüktif cerrahisi, tiroid cerrahileri, oral kavite ve tükürük bezlerine yönelik tüm cerrahi uygulamalar, larengotrakeal stenoz cerrahileri, tüm nazal ve sinüs cerrahileri, burun estetik ve fonksiyonel rekonstrüktüf cerrahisi, orbital dekompresyon, endoskopik DSR, horlama ve uyku apne ameliyatları, maksillofasial fraktür cerrahileri, foniatrik cerrahi uygulamalar ve larengeal paralizi cerrahileri yer almaktadır.

Yataklı Servisler
Hastanemiz ululslararası standartlar ve “Joint Comission International” (JCI) akreditasyon kritierleri göz önünde bulundurularak ve çağdaş hastanecilik koonseptine uygun olarak tasarlandı.

YDÜ Hastanesi Kıbrıs’ta yaşayanların yanı sıra Uluslararası hastaların bütün sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurulmuş ve kuruluşundan itibaren de hem muayene hem de cerrahi müdahalelerde birçok yabancı misafir hastamız hastane hizmetlerinden faydalanmıştır.

Lefkoşa YDÜ Kampüsü içinde 55.000 metrekare kapalı alana sahip hastanemiz hepsi tek yataklı oda olmak üzere 209 hasta odası, 8 ameliyathane, 24 yoğun bakım yatağı, 17 yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve çok kapsamlı laboratuar, tıbbı görüntüleme merkezlerine sahiptir. Gerek duyulduğunda 500 yatakla hizmet verilebilecek şekilde altyapısı düzenlenmiştir.

Odalarımız 12 m2’lik olup, WC, duş, lavabo, TV, merkezi klima, internet donanımına sahiptir. Hastalar isterlerse refakatçi olarak kalabilecek şekilde odalar düzenlenmiştir.

Ayrıca ek donanım ve konfora sahip VIP katımız da hizmettedir.
Hastanemiz en kısa zamanda JCI akreditasyonu alınması için çalışmalar yürütülmektedir. Diş Hekimliği Fakülte Hastanesi Türkiye’nin ilk JCI akreditasyonu alan ve ayrı bir binada hizmet veren Diş Hekimliği hastanesi olarak görevine devam etmektedir.
Hastanemizde en ileri teknolojili ve KKTC’nin tek radyoterapi (rapid arc) merkezi vardır. Yine KKTC’deki ilk ve tek PET CT’de hastanemizde yer almaktadır. Yine Üniversitemize ait jet ambulans uçak ve bir gemi ile bu hizmetler desteklenmektedir.

Odyovestibüler Laboratuarı
Odyoloji laboratuvarımızda sessiz kabin, klinik odiometri cihazı ve akustik impedansmetre cihazı ile odioloji ünitesi faaliyettedir. Yine nörotoloji laboratuarında ABR, OAE, rutin yenidoğan işitme taraması yapılmaktadır.

Nörotoloji laboratuarımızda uyarılmış potansiyeller (ABR-ERA, ECoG, VEMP, ENoG, NET) ölçülebilmektedir. Siparişi verilen ve pek yakında hizmete girecek VNG, ASSR, Klinik DPOAE, ECOG ile otonöroloji laboratuarı gelişecektir.

Uyku laboratuarı, ses laboratuarı, akustik rinomanometre, allerjik cilt testleri ve taramaları uygulamalarına başlanmıştır.

İşitme Konuşma Denge Ünitesinde, kulak hastalığı, denge bozukluğu, tinnitus, ses ve konuşma bozukluğu, koklear implantasyon eğitimi ve takibi gibi değişik hasta gruplarına tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır. Üniteye başvuran hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti verilebilmesi için sistemli bir eğitim programı yürütülmektedir. İşitme Konuşma Denge Ünitesi, Dr. Mustafa Asım Şafak ın sorumluluğunda olup, ünitede ayrıca Uzman Odyolog Hatice Garabli görev yapmaktadır. Bu üniteye yeni katılımlar olmak üzeredir. Bu ünitede Yenidoğan İşitme Taraması Programı süpervizyon ve koordinatörlüğü de yürütmektedir.

Eğitim Faaliyetleri
Hastanemizde her katta tam donanmımlı toplantı salonları bulunmaltadır. Yine Tıp Fakültesinde eğitim amaçlı çok sayıda salon ile eğitim faaliyetleri südürülmektedir
.
Anabilim Dalımız eğitim programında haftada iki gün olmak üzere seminer, makale saatleri, ayda bir kez dünya tıbbına önemli katkılarda bulunmuş misafir öğretim üyesi toplantısı, patoloji ve radyoloji ve onkoloji anabilim dalları ile ortaklaşa düzenlenen klinik toplantılar, mortalite ve morbidite toplantıları yer almaktadır.

Öğretim Üyelerinin Özel İlgi Alanları
Anabilim Dalımız her öğretim üyesi Kulak Burun Boğaz bilim dalının her alanına hakim olmakla birlikte, belirli konulara eğilmesini ve bu konularda üst düzey uzmanlaşması ilkesini benimsemiştir.

Dr. Mustafa Asım ŞAFAK
Otolojik ve Nörotolojik Cerrahi
Dr.Haldun OĞUZ
Dr. Hasan Mete İNANÇLI
Baş-Boyun ve Tiroid-Paratiroid Cerrahisi
Dr. Tunis ÖZDOĞANOĞLU
Sualtı-Havacılık Tıbbı ve Ses Hastalıkları Cerrahisi