Kadın Hastalıkları ve Doğum

Also available in: English

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi üçüncü katında yerleşik olup, içerisinde genel obstetrik ve jinekoloji polikliniklerin yanı sıra jinekolojik kanserlerde erken tanı-tarama, aile planlaması, üreme endokrinolojisi ve tüp bebek, jinekolojik onkoloji ve yüksek riskli gebelik üniteleri de bulunmaktadır. Polikliniğimizde aylık yaklaşık 1500 gebelik muayenesi, 50 jinekolojik girişim, 1000 ultrasonografi ve 20 fetal ekokardiyografi yapılmaktadır.

Her hastamıza yeterli zaman ayırabilmek amacıyla muayene süresi 30 dakika, kontrol süresi 15 dakika olarak yürütülmektedir.

Kanser Erken Tanı Ünitesi

Jinekolojik kanserlerin taranması ve erken tanısı amacıyla kurulmuştur. Halen Patoloji Anabilim Dalı ile beraber rahim ağzı kanseri tarama programını yürütmektedir. Bunun yanında diğer jinekolojik kanserler hakkındaki farkındalık ve bilgi düzeyini arttırmak amacıyla düzenli eğitim ve bilgilendirme programları düzenlemektedir.

Aile Planlaması Ünitesi

Aile planlaması hakkında danışmanlık hizmetleri vermenin yanı sıra poliklinik şartlarında gebelik önleyici yöntemlerin uygulanmasını yürütmektedir. Bunun yanında aile planlamasına yönelik girişimsel işlemler de ünitemizde uygulanmaktadır.

Üreme Sağlığı, Endokrinolojisi ve Tüp Bebek Ünitesi

Üreme sağlığı ve endokrinolojisine yönelik hizmetler verilmektedir. İnfertiliteye (kısırlık) yönelik değerlendirmeler yanında ilaç tedavisi ve veya aşılama uygulamaları yapılmaktadır. Bunların yanında adet düzensizlikleri, polikistik over sendromu, genç kızlık dönemi hormon bozuklukları, hormon bozukluğuna bağlı olarak gelişen aşırı kıllanma, düzensiz adetler, cilt sorunlarının değerlendirilmesi yürütülmektedir.

Jinekolojik Onkoloji Ünitesi

Kanser öncülü olabilecek lezyonların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Onkolojik takipte olan hastaların izlenmesi ve kontrolü sürdürülmektedir. Vulvar, servikal ve endometrial biyopsi ve girişimler bu ünitede yapılmaktadır. Onkolojik değerlendirmesi yapılan vakalar gerekli ise cerrahi için yönlendirilip ameliyatları ve sonraki tedavileri planlanmaktadır.

Yüksek Riskli Gebelik Ünitesi

Gerek bebek gerekse anne için yüksek risk içeren gebeliklerin takipleri yapılmaktadır. Prenatal tanı işlemleri yürütülmektedir. Detaylı ultrason, Doppler ultrason, fetal ekokardiyografi ve amniyosentez ve diğer prenatal girişimler yapılmaktadır.

Yataklı Servisler

Hastanemizin üçüncü katındaki uluslararası standartlar ve “Joint Commission International” (JCI) akreditasyon ölçütleri göz önünde bulundurularak ve çağdaş hastane hizmeti konseptine uygun olarak tasarlanmış yataklı bakım servisinde hizmetini sürdürmektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kıbrıs’ta yaşayanların yanı sıra uluslararası hastaların bütün sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurulmuş ve kuruluşundan itibaren de hem muayene hem de cerrahi müdahalelerde birçok yabancı misafir hastamız hastane hizmetlerinden faydalanmıştır.