Göz Hastalıkları

Also available in: English

TARİHÇE
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı (A.D.) klinik ve eğitim çalışmalarına 2010 yılında başlamıştır. Anabilim Dalının kuruluş aşamasında Prof. Dr. Kubilay Çetinkaya görev almıştır. Kuruluş dönemi içerisinde Doç. Dr. Ümit Aykan, Yrd. Doç. Dr. Sevim Kavuncu ve Yrd. Doç. Dr. Serkan Dağdelen klinik ve eğitim çalışmalarında hizmet vermişlerdir. Halen Ana Bilim Dalı başkanlığı Prof. Dr. Ümit Aykan tarafından yürütülmektedir.

EĞİTİM – ÖĞRETİM GÖREVLERİ
YDÜ İngilizce ve Türkçe Tıp Fakültesi Dönem III, IV ve V öğrencileri ile YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dönem V öğrencilerine eğitim programlarında yer alan Oftalmoloji ve Görme Sistemi ile ilişkili dersler verilmektedir. Dönem V öğrencileri rotasyonlar halinde Göz Hst. A.D’ da teorik ve pratik eğitim almaktadırlar. Üniversitemiz dışından gelen uzman göz hekimlerine eğitim olanakları sağlanmaktadır.

ANA BİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI
YDÜ Tıp Fakültesi Göz Hst. A.D. Hastane 2. kat içerisinde konuşlanmış, tüm tanı ve tedavi girişimlerini aynı anda gerçekleştirebilen bir departman olarak hizmet vermektedir. İki adet tam donanımlı hasta muayene üniti mevcuttur. Glokom Birimi bünyesinde Goldman Görme alanı, OCT-RSLT, OCT-Optik Disk Topografisi, Ön segment OCT, HRT-3 Optik Disk Topografisi ve Heidelberg Edge Perimetre (HEP) standart ve selektif görme alanı ve Pakimetrik analizleri, Retina Biriminde HRT-Spectralis OCT ile Fundus fluorescein Anjiyografi, Indocyanin green (ICGA) anjiografi- Fundus Otofloresans, OCT-Makula, Fundus kamera ile analizler, Görüntüleme biriminde ultrasonografi ve ultrasonik biyomikroskopi görüntüleme çalışmaları ve biyometrik ölçümler, Kornea speküler mikroskopisi, Ön segment lazer biriminde Nd:YAG lazer (kapsülotomi ve iridotomi) ve SLT lazer trabeküloplasti uygulamaları, Arka segment lazer biriminde çeşitli spektrumlarda retinal fotokoagülasyon uygulamaları yapılmaktadır. Kontakt Lens Biriminde hastaların muayeneleri sonrasında uygun lensleri kendilerine derhal verilebilmektedir. Genel ameliyathane içerisinde spesifik göz ekipmanlarının bulunduğu bir ameliyathanesi ve göz ameliyatlarında tecrübesi olan personelleri mevcuttur. Göz ameliyathanesi içerisinde görüntüleme ve kayıt sistemine sahip, gelişmiş oftalmik ameliyat mikroskopu, fakoemülsifikasyon cihazları ve vitrektomi cihazları mevcuttur.

Ana Bilim Dalının özellikle ilgilendiği konular; glokom, pediatrik oftalmoloji ve şaşılık, ön segment cerrahisi , özellikle fakoemülsifikasyon cerrahisi, kornea hastalıkları, kontakt lens, oküloplastik cerrahi, endoskopik lakrimal sistem cerrahisi, medikal retina, oftalmik laser uygulamaları, ROP muayenesi, intravitreal injeksiyonlar (anti-VEGF ve TA), fotodinamik tedavi ve vitreoretinal cerrahi uygulamalarıdır. Ana Bilim Dalımızda akademik eğitim programları çerçevesinde yerli ve yabancı konuşmacıların da katıldığı konferanslar düzenlenmektedir.