Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Also available in: English

Haziran 2010 tarihinde Yakın Doğu Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D. Dr. S. Feyza Yaycı, Dr. Serpil Deren, Dr. Belde Tarhan olmak üzere üç öğretim üyesi, beş anestezi teknikeri ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.nın destekleri ile kuruldu.
Hastanemizde; anestezi öncesi değerlendirme için bir anesteziyoloji polikliniği, ameliyathane dışı anestezi uygulamaları kapsamında radyoloji departmanında çocuk ve erişkin bilgisayarlı tomografi, MR görüntüleme ve göğüs hastalıklarında bronkoskopik girişimler, kardiyolojide kardiyoversiyon işlemleri, gastroenterolojide endoskopi ve kolonoskopi için anestezi uygulamaları yapılabilmektedir. Doğum ünitesinde epidural anestezi ile ağrısız doğum uygulanmaktadır.

Ameliyathanede çalışan 6 ameliyat salonunda merkezi gaz ve atık sistemleri en ileri teknoloji donanımlı anestezi makineleri ve monitörleri ile her türlü invaziv, noninvaziv monitorizasyon genel ve rejyonel anestezi teknikleri uygulanmaktadır.
Genel Yoğun Bakım ve Kalp-Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitelerinde multidisipliner yaklaşımla hastalar takip ve tedavi edilmektedir.