Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU

Also available in: English, العربية

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu , yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim dalında tamamladıktan sonra aynı üniversitede profesörlük ünvanına kadar yükselmiştir. 2014 yılından beri Yakındoğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim dalında tam zamanlı öğretim üyesidir. 2004-2013 yılları arasında Bologna uzmanı olarak ulusal takımda yer almış ve YÖK bünyesindeki Bologna sürecinin Türkiye’de uygulanması çalışmalarını sürdürmüştür. Hacettepe Üniversitesi’nde ise 2003-2012 yılları arasında Erasmus Kurum Koordinatörü, Bologna Koordinatörü ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü görevlerini yapmış olup, aynı isimli ofislerin direktörü olarak idari görevini yerine getirmiştir. Bologna süreci kapsamındaki çalışmaları AKTS, DE, yüksek öğretim yeterlilikleri, hareketlilik ve kalite güvencesi alanlarıdır.Yüksek öğretimde uluslararasılaşma konusunda da çalışmalar sürdürmüştür, AB komisyonu Erasmus direktörlüğünde 2010 yılı Erasmus multilateral projelerin değerlendiriciliğini yapmış, Mesleki Yeterlilikler Kurumu (MYK) ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi oluşturulması kapsamındaki projelerde uzman olarak yer almıştır, Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın değişik projelerinde uzman olarak görev almıştır. 2006-2007 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirmesine yönelik özdeğerlendirme komisyonunun çalışmalarına katılmıştır. Erasmus programı kapsamında Hacettepe Üniversitesi’nin ortak kurum olduğu HEGESCO- Higher Education as a Generator of Strategic Competences-www.hegesco.org ve DEHEMS – Network for the development of higher education management systems (www.dehems.project.eu) projelerinde çalışmıştır.

Halen Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörü, Tıp Fakültesi TEBDAD Akreditasyonu Koordinatörü, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliğini de sürdürmektedir.