Prof. Dr. Rüştü ONUR

Also available in: English, العربية

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1970’te mezun oldum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında doktora çalışmalarımı farmakolojide 1973’te tamamladım. 1973-1976 yılları arasında ABD’de “State University of New York at Buffalo” ve “University of Maryland, Baltimore, Tıp Fakültelerinde Farmakoloji Departmanlarında “Research Professor” ve “Research Associate” olarak doktora sonrası çalışmalarda bulundum. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine döndüm. Öğretim görevlisi, doçent ve profesör olarak 2012 tarihine kadar çalıştım. Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul başkanlığını 10 sene boyunca sürdürdüm. ABD’den döndükten sonra Türkiye’de ilk defa cam mikroelektrotlar kullanılarak intrasellüler olarak elektrofizyolojik sinyal kayıt tekniklerini uyguladım. 2012’de Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak göreve başladım. Aynı zamanda kuruluşundan (2010) itibaren YDÜ Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonu Başkanlığını sürdürmekteyim. Araştırmacı olarak çeşitli ilaçların ve toksik maddelerin iskelet kası, nöromüsküler iletim, kalp kası, düz kas ve beyin üzerindeki etkilerinin elektrofizyolojik yöntemlerle incelenmesi esas araştırma konularımı oluşturdu. Bu amaçla intraselüler kayıt ve stimülasyon yöntemleri ile birlikte çeşitli dokulardan kontraktil ve vasküler yanıtların kaydedilmesi ile ilgili yöntemleri uyguladım. Ayrıca, “crush syndrome”, endotoksemi, kalp yetmezliği, iskemi-reperfüzyon, stress, immobilizasyon, epilepsi, epileptogenezis, depresyon gibi patolojik durumlarda çeşitli organ sistemlerinin biyolojik yanıtlarında meydana gelen değişikliklerin incelenmesi ve saptanan değişikliklerin patofizyolojiye katkılarının araştırılması ilgili araştırma konularım arasındadır.