Prof. Dr. Nedim Sezgin İLGİ

Also available in: English, العربية

1948 Yılında Ankara da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1971 yılında mezun olmuş, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bölümünde Asistanlığa başlamıştır.1974 yılında Anatomi Doktorasını almış,1979 yılında Doçent, 1988 yılında Profesör olmuştur.

1988 – 1997 yılları arasında Tıp fakültesinde Dönem II eğitim koordinatörlüğü, 1994 – 1997 Fakülte kurulu,1997 – 2000 Fakülte Yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

1997 – 2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Öğrenci işleri dairesinin, Bilgi işlem dairesinin, Kütüphane ve dokümantasyon dairesinin fiziksel ve teknolojik olarak yenilenmesinden sorumlu Rektör danışmanlığı yapmıştır.

1997 – 2003 döneminde Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne atanmış, aynı tarihlerde Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği
yapmıştır.

1999 – 2001 yıllarında H.Ü. Profesörlük ve Doçentlik Başvurularında Aranacak Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Sistemi komisyon başkanlığı,1999- 2003 yıllarında H.Ü. Araştırma Fonu Yönetim kurulu üyeliği ve Uzmanlar kurulu başkanlığı yapmıştır.

1997 – 2009 yılları arasında 12 yıl Üniversite Eğitim Komisyonu üyeliği, 1996 – 2009 yılları arasında 13 yıl H.Ü. Haber Bülteni dergisinin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü ve Yayın kurulu
başkanlığını yapmıştır.

Pek çok Anatomi ders kitabı ve atlasının bölüm yazarlığını, bazı kitap ve atlaslarında çeviri editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca birde Anatomi Terimleri Sözlüğü bulunmaktadır.

Eylül 2009 tarihinde görevlendirildiği Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2009-2014 tarihleri arasında Dönem III ve Dönem IV Eğitim koordinatörü olarak çalışmıştır.

Halen Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tam zamanlı olarak Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı, Dönem II Eğitim Koordinatörü, Fakülte Eğitim Başkoordinatörü, Fakülte yönetim Kurulu üyeliği, YDÜ Senatosu üyeliği, Üniversite Etik Üst Kurul üyeliği ve Üniversite Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Komisyonu üyeliği görevlerini Yürütmektedir.