Prof. Dr. Necdet ÖZÇAY

Also available in: English, العربية

Necdet Özçay 22 Temmuz 1964’de Afyon’da doğmuştur. Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamlamıştır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun olan Dr. Necdet Özçay Genel Cerrahi Uzmanlık eğitimini Ocak 1990 – Aralık 1994 tarihleri arasında Ankara Numune Hastanesi altıncı Cerrahi Kliniğinde almıştır.

Ankara’daki Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniğinde 2 yıl süreyle Gastroenteroloji Cerrahisi üst ihtisası yapmıştır. Daha sonra aynı klinikte 5 yıl süreyle başasistan olarak çalışmıştır. 2003 yılında Genel Cerrahi Doçenti olmuştur. Daha sonra Özel Ankara Güven Hastanesi ve Başkent Üniversitesi’nde çalışmıştır. 2017 yılı ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında çalışmaya başlamıştır.

Temmuz 1993 – Temmuz 1994 ve Ocak 1995 – Nisan 1996 tarihleri arasında Klinik ve Laboratuar Araştırma Görevlisi olarak Genel Cerrahi ve Transplantasyon Klinikleri Western Ontario Üniversitesi, Tıp Fakültesi London, Ontario, Kanada’da; Ekim 1998 – Ocak 1999 tarihleri arasında Klinik araştırma görevlisi olarak Multiorgan Transplantasyon Kliniği Northwestern Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Chicago A.B.D.’de; Temmuz 2002’de Klinik araştırma görevlisi olarak Transplantasyon Kliniği Queen Elizebeth Hospital, Birmingham, İngiltere’de yurt dışı eğitimlerini tamamlamıştır.

Karaciğer, Böbrek, Pankreas, İnce Bağırsak Nakli ve Gastroenteroloji Cerrahisinde uzmanlaşan Doç. Dr. Necdet Özçay’ın bu konularda yayınlanmış olan yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda çalışması bulunmaktadır.