Prof. Dr. Nazmi ÖZER

Also available in: English, العربية

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’deki lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1972 yılında aynı üniversiteden Yüksek Lisans derecesini alan Prof. Dr. Nazmi Özer doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda 1974 yılında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda 1979 yılında Doçent, 1988 yılında Profesör olarak atandı. Klinik Biyokimya uzmanlık eğitimini 1982 yılında Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2008 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörü olarak görevlendirildi. Nazmi Özer, Temel Bilimler Bölüm Başkanlığını (2008 – 2014), Dönem I Koordinatörlüğünü (2008 – 2014), Dönem II Koordinatörlüğünü (2009 – 2014) yürütmüştür. Halen, Multidisiplin Laboratuarları Yöneticiliğini (2008 – …..) ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığını, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği’ni (2008 – …..) ve YDÜ Senato Üyeliğini (2013 – ….) sürdürmektedir.

Çalışma alanları enzim saflaştırılması ve kinetiği, enzim immobilizasyonu, kanser tedavisinde enzimlerin hedeflenmesi, biyomateryaller, oksidatif stres ve tiyol tampon sistemleri, Parkinson hastalığı ve mitokondiyel DNA’dır. Güncel çalışmalarında antidepresant ilaçların, insektisit, pestisit ve herbisitlerin koruyucu enzim sistemleri üzerine olan etkilerine odaklanmaktadır. Araştırmalarını Hacettepe ve Yakın Doğu Üniversitelerinin yanı sıra almış olduğu burslar ile Max-Planck Enstitüsü, Deneysel Tıp Bölümü’nde (1974 – 1976 yıllarında), Arrhenius Laboratuarı’nda (FEBS Kısa Dönem bursu ile, 1986 yılında), Delaware Üniversitesi, Kimya ve Biyokimya Bölümü’nde (Dr. Roberta F. Colman ile ortak NATO projesi ile, 1987), Londra Üniversite Koleji’nde (UCL), CRC Moleküler Toksikoloji ve Biyokimya Bölümü’nde (NATO üst-düzey bursu ile, 1993 yılında) gerçekleştirmiştir. Çalışmaları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK) tarafından 1985 yılında “Teşvik” Ödülüne ve 2000 yılında Novartis Farmasötik Teknoloji Araştırma Ödülüne (birincilik) layık görülmüştür. 1994 – 1996 yılları arasında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı olarak görev yapmıştır.

Uluslararası indekslerde listelenen dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Uluslararası ve ulusal toplantılarda açılış konuşmacısı ve sempozyum konuşmacısı olarak yer almıştır. Yürütücü veya yardımcı araştırmacı olarak görev aldığı projeleri bulunmaktadır. Türk Biyokimya Derneği’nin Genel Sekteterlik (1977-1990) ve Başkanlık (1990-2000 ve 2002-2015) görevlerini yürütmüştür. Kongre başkanı olarak, 26 Ulusal Kongre, 7 Balkan Kongresi ve 3 Uluslararası Kongre (FEBS2006, IFCCWorldLab2014 ve FEBS2016) düzenlemiştir. İki kez Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu başkanlığına (2007-2008) ve (2017 – 2018) seçilmiştir.