Prof. Dr. Hamdi ÖĞÜŞ

Also available in: English, العربية

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1968’te mezun oldum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında ihtisas eğitimimi 1972 yılında tamamladım. Aynı fakültenin Biyokimya Anabilim Dalında başladığım doktora çalışmalarımı 1981 yılında tamamladım. Öğretim görevlisi, yardımcı doçent, doçent, profesör ve anabilim dalı başkanı olarak 2011 tarihine kadar aynı anabilim dalında çalıştım.

2012 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ailesine katıldım. Halen Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Araştırmacı olarak çeşitli proteinlerin ve enzimlerin saflaştırılması ve karakterizasyonu, intrumentasyonve kinetik veri analizi, biyolojik sistemlerde adenilat enerji yükü ve tiyoredokspotensiyeli araştırma ve ilgi alanlarımı oluşturmaktadır.