Prof. Dr. Gamze MOCAN

Also available in: English

Prof. Dr. Gamze MOCAN

Türk Eğitim Derneği (TED) Zonguldak Koleji’nde orta öğrenimini görmüş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1974 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1978 yılında patoloji uzmanı olup, aynı üniversitede öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçentlik aşamalarından sonra 1992 yılında Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi Profesörlük kadrosuna atanmıştır.

1985’de İngiltere Glasgow Western Infirmary Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Departmanı’nda karaciğerde hepatit B viral lezyonlarında immünohistokimyasal yöntemle araştırmalar yapmıştır. 1991’de Amerika Birleşik Devletleri Bethesda-Maryland’de Armed Forces Institute of Pathology’de üropatoloji ve sitopatoloji bölümlerinde çalışmıştır.

1992-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda Sitoloji Ünitesi Başkanlığı ve 11 yıl Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Profesör Mocan 2003-2006 tarihlerinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak atanmış, eş zamanlı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı akademik kadrosunda da yer almıştır.

1993-95 yılları arasında Ankara Patoloji Derneği Başkanlığı, 1994-96 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (UDKK) Üyeliği, 1995’te XII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Başkanlığı, 1996’da XII. Ulusal Patoloji Kongresi Başkanlığı, 1998’de XIV. Ulusal Patoloji Sempozyumu Başkanlığı, 2001-02 yılları arasında Sitopatoloji Çalışma Grubu Başkanlığı, 2001-04 süresince Avrupa Sitoloji Dernekleri Federasyonu (EFCS) Türkiye Delegesi, 2002-04 yıllarında Sitopatoloji Derneği Kurucu Başkanı olarak derneğin başkanlığını yapmıştır.

1996 yılından bu yana Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Patoloji Board Türkiye Delegesidir. 2003 yılından beri Dünya Patoloji ve Tıp Laboratuvarları Birliği (World Association of Society of Pathology and Laboratory Medicine-WASPaLM) Yönetim Kurulu üyesidir. XXIII. Dünya Patoloji ve Tıp Laboratuvarları Kongresi başkanı olmuştur (İstanbul-2003). 2009 yılı itibarı ile WASPaLM üye dernekleri tarafından (35 farklı ülkeden 45 üye derneğin katılımıyla) Gelecek Dönem Başkanı (President-elect) seçilmiştir. WASPaLM Başkanlığını 19 Ekim 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri-Las Vegas’da yapılacak olan ASCP-WASPaLM XXVI. Dünya Kongresinin açılışında devralmıştır. 6 Ekim 2008 tarihinden itibaren KKTC Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Jinekopatoloji ve sitopatoloji özel ilgi alanıdır.