Prof. Dr. Ferda KALEAĞASIOĞLU

Also available in: English

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1984’te mezun oldum. Mecburi hizmetimi Alanya Verem Savaş Dispanseri’nde pratisyen hekim olarak yaptıktan sonra (1984-1986), Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda başladığım uzmanlık eğitimimi 1991’ de tamamladım. Almanya’da “German Cancer Research Center”’ da kanser farmakolojisi alanında çeşitli araştırma projelerine katıldım (1988-1996). İstanbul Üniversitesi’nde, Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı Antineoplastik İlaç Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı’nın ve Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (eski adıyla Deneysel Tıp ve Araştırma Enstitüsü) Moleküler Tıp Anabilim Dalı’nın kurulmasında görev aldım (1991-1995). 1996’ da ilaç endüstrisine geçerek, çok uluslu ilaç firmalarında Bilimsel Proje Yöneticisi, Ülke Ar-Ge Müdürü, Medikal ve Ruhsat Departmanları Yöneticisi, Basın Sözcüsü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa-Orta Doğu-Asya Klinik Çalışmalar Kurul üyesi olarak çalıştım; 12 ulusal ve uluslararası çok merkezli klinik ilaç araştırmasının yürütücülüğünü yaptım. 2011’den itibaren yeniden akademisyenliğe dönerek Yakın Doğu Tıp Fakültesi’ nde, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyoteknoloji Bölümü’ nde ve Tıp Fakültesi’ nde (3. Dönem Koordinatörü, Araştırma Eğitimini Geliştirme, Araştırma Stratejileri Kurul üyesi ve Ölçme ve Değerlendirme Standardizasyon Grubu üyesi pozisyonlarında) çalıştım. 2012’de “Institute for Genomics and Systems Biology/ The University of Chicago”da gözlemci olarak bulundum. Bilimsel projelerimi German Cancer Research Center (2013-), School of Advanced International Studies on Applied Theoretical and non Linear Methodologies of Physics/University of Bari (2011- ) ve Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyoteknoloji Bölümü (2014- ) ile birlikte yürütmekteyim. Araştırmacı olarak bilimsel ilgi alanlarım, çeşitli kanser tiplerinde hücre kültürü ve deneysel hayvan modelleri üzerinde yeni moleküllerin anti-kanser etkilerinin taranması ve etki mekanizmalarının araştırılması, ilaç toksisitesi, kuantum mekaniğinin otonom sinir sistemi ve kognisyon üzerindeki uygulamaları ve nörodejeneratif hastalıklardır.