Prof. Dr. Fatma Suna KIRAÇ

Also available in: English, العربية

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden1985 yılındabirinci olarak mezun oldu. Bolu Devlet Hastanesi Acil Hızır hekimi olarak 2 yıl çalıştı. İçhastalıkları(1992-Anadolu Ün.) ve nükleer tıp (1995-Ege Ün.) uzmanıdır. Nükleer kardiyoloji uzmanlık eğitimini Yale Üniversitesi-ABD’de tamamlamıştır (1998).Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp bölümünü kurmuş ve2004 yılında profesör olmuştur. FinlandiyaTurku Üniversitesi PET merkezinde kardiyak PET/BT veBudapeşte’de kardiyak BT görüntüleme konularında eğitim aldı.

2014 yılından beri Yakın Doğu ÜnivarsitesiTıp Fakültesi Nükleer Tıp AD öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Özellikle nükleer kardiyoloji, radyasyon güvenliği ve yayın etiği konuları ile ilgilenmektedir. Bu konularda ulusal ve uluslararası orijinal bilimsel makaleleri, kitap ve kitap bölüm yazarlığı vardır. Committee on PublicationEthics (COPE) tarafından hazırlanan yayın etiğinde karşılaşılan sorunlarda izlenecek akış şemalarının Türkçe çeviri ve uyarlamasını yapmıştır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde oturum başkanlığı ve konuşmacı olarak görev almıştır.

Halen Nükleer Tıp AD Başkanlığıve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm; Türkiye Nükleer Tıp Derneği Kalite Kontrol ve Radyasyon Güvenliği Çalışma Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Sağlık Hukuku tezsiz yüksek lisans öğrencisidir.2011 yılında bölüm yazarlığını üstlendiği “Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı: İlkeler, Uygulama ve SonuçlarEd: C.P. Prince, R.H. Christenson, 2nd ed. TranslationtoTurkish” kitabı TÜBİTAK mansiyon ödülü almıştır. Türk Nükleer Tıp Derneği, Avrupa Nükleer Tıp Derneği, Amerikan Nükleer Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, TIHUD üyesidir. Akademik dergi editör danışmanlığı ve hakemlik görevleri vardır.