Doç. Dr. Özlem DALMIZRAK

Also available in: English, العربية

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1998 yılında Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda 2001 yılında Yüksek Lisans eğitimini, 2008 yılında ise Doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitimi sırasında 2004-2006 yılları arasında NATO-A2 bursu ile Thomas Jefferson Üniversitesi, Kimmel Kanser Enstitüsü, Kanser Biyolojisi Bölümü’nde Konuk Araştırmacı olarak çalıştı. 2008 yılında Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde görevlendirildi. Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda 2011-2012 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2012 yılına Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan sınavda başarılı olarak Doçent unvanını aldı. Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan itibaren Dönem I ve II Koordinatör Yardımcılığı ve Dönem I ve II Koordinatörlüğü gibi idari görevleri üstlendi, halen Dönem I Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.

Çalışma alanları enzim saflaştırılması ve kinetiği, oksidatif stres, mitokondriyel DNA ve ilişkili hastalıklar, insülin – benzeri büyüme faktörü reseptörü-I aracılı sinyal yolakları ve kanser ile ilişkisidir. Uluslararası indekslerde listelenen dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulmuş çalışmaları, görev aldığı TÜBİTAK ve H.Ü.B.A.B. destekli projeleri bulunmaktadır. Türk Biyokimya Dergisi’nde Bölüm Editörü olarak görev yapmaktadır.