Doç. Dr. İlker ETİKAN

Also available in: English, العربية

22 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul’da doğdum. Biyoistatistik Doçentiyim. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda çalışıyorum. Lisans eğitimimi Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerimi ise yine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı’nda tamamladım. Birçok verinin istatistiksel analizleri ile uğraştım. Bunun dışında birçok ölçek çalışmasının güvenirlik analizleri ile de çalıştım. İstatistiksel yöntemlerin karşılaştırılması ve uygulanması ile ilgili birçok makalem mevcuttur. Araştırma ve yayın faaliyetleri dışında Üniversitemizin sağlıkla ilgili tüm Fakülte ve Yüksek okullarında gerek Lisans gerekse de Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri dersleri vermekteyim