Doç. Dr. Emil MAMMADOV

Also available in: English, العربية

1998-2004 yılları arasında Tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde alan Dr. Mammadov, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çocuk Cerrahisi ihtisasına başlamış ve başarılı bir şekilde 2010 yılında tamamlamıştır. Bu dönem içinde deneysel ve klinik çalışmalar yapmış, bir çok yabancı dergide makaleleri yayınlanmış ve uluslararası kongrelerde çok sayıda olumlu yorum alan sunumlara imza atmıştır. 2010-2011 yılları arasında İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Minimal İnvazif ve Robotik Cerrahi Merkezi’nde robotik ameliyatlara aktif olarak katılarak bu dalda uzmanlaşma konusunda ilk adımlarını atmıştır. 2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başlayan Dr. Mammadov aynı yılda KKTC’nin ilk pediatric laparoskopik ameliyatını başarıyla uygulamıştır. Kısa bir süre sonra adanın ilk yeni doğan laparoskopik ameliyatı da aynı ekip tarafından yapılmıştır. Hastanede minimal invazif cerrahi için altyapıyı kurduktan sonra rutin olarak bu ameliyatlara devam eden Dr. Mammadov 2013 yılında KKTC’nin ilk pediatrik laparoskopi serisini sunmuştur. Aynı zamanda bilimsel çalışmalarda da aktif olarak yer alan Dr. Mammadov, 2014 yılında, üç boyutlu yazıcıların sağlığa entegrasyonunu görev edinen “NEU3D Laboratories”’in kuruluşuna öncülük etmiştir. Dr. Emil Mammadov, Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Etik Kurulu ve Yakın Doğu Üniversitesi, DESAM Bilimsel Danışma Kurulu üyesidir. Aynı zamanda YDÜ DESAM, Biyoteknoloji Birimi’nin sorumlusudur. Evli ve iki çocuk sahibi.