Çift Anadal Programları

Bölüm/Program Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölüm/Program
Antrenörlük Bölümü 50 YDÜ Tüm Bölümler
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 51 YDÜ Tüm Bölümler
Rekreasyon Bölümü 47 YDÜ Tüm Bölümler
Spor Yöneticiliği Bölümü 47 YDÜ Tüm Bölümler