Dersler

BİRİNCİ YIL

I. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
REK101 Rekreasyon Bilimine Giriş 3 0 3
REK103 Temel Cimnastik 1 2 2
ING105 Yabancı Dil I (İng) 3 0 3
REK107 Rekreasyonel Etkinlik 1 2 2 3
REK109 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 2 2 3
RST101 Spor Tarihi 2 0 2
TRK101 Türkçe-I:Yazılı Anlatım 2 0 2
SBG101 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş 2 0 2
TOPLAM 17 6 20

II. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
REK102 Yaşam Boyu Spor 2 0 3
REK104 Rekreasyon ve Spor 3 0 3
ING106 Yabancı Dil II (İng) 3 0 3
REK108 Rekreasyonel Etkinlik II 2 2 3
REK102 Bireysel Sporlar I (Seçmeli) 2 0 2
TRK102 Türkçe-II: Sözlü Anlatım 2 0 2
REK 110 Rekreasyon Liderliği 2 0 2
REK111 Temel Antrenman Bilgisi 2 0 3
TOPLAM 18 2 21

İKİNCİ YIL

III. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
REK201 Egzersiz Fizyolojisi 2 0 3
REK203 Anatomi 2 0 4
REK205 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 1
REK207 Rekreasyonel Etkinlikler III 2 2 3
REK203 Bilimsel Araştırma Teknikleri 2 0 2
BLG201 Bilgisayar I 2 2 2
RTR201 Rekreasyon ve Turizm 3 0 4
SEÇ209 Takım Sporları I (Seçmeli) 2 0 2
TOPLAM 17 4 21

IV. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
REK202 Fiziksel Aktivite ve Beslenme 2 0 4
REK204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 1
REK206 Rekreasyonel Etkinlikler IV 2 2 3
REK208 Bireysel Sporlar II 2 2 2
REK206 Spor Yönetimi ve Organizasyon 2 0 4
REK208 Spor Psikolojisi 2 0 3
SEÇ202 Takım Sporları II (Seçmeli) 2 0 3
BLG202 Bilgisayar II 2 2 3
TOPLAM 16 6 23

ÜÇÜNCÜ YIL

V. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
RAT301 Rekreasyon ve Animasyon Teorisi 2 0 3
BZS303 Serbest Zaman Sosyolojisi 2 0 3
REK305 Rekreasyonel Etkinlikler V 2 2 3
REK307 Rekreasyonel Organizasyonlarda İşletmecilik 2 0 2
REK309 Yüzme 2 2 3
MGÖ301 Motor Gelişim ve Öğrenme 2 0 2
RTM335 Ritim Eğitimi ve Dans 2 0 3
REK313 Rekreasyonda Pazarlama 2 0 2
TOPLAM 16 4 21

VI. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
REK302 Rekreasyon Eğitimi 3 0 3
REK304 Serbest Zaman Davranışı 2 0 2
REK306 İletişim ve Halkla İlişkiler 2 0 2
REK314 Engellilerde Rekreasyon 1 0 3
REK312 Rekreatif Eğitsel Oyunlar 2 2 3
REK328 Rekreasyonel Etkinlikler VI 2 2 3
REK308 Rekreasyon ve Çevre 3 0 3
REK310 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 2
TOPLAM 17 4 21

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
REK401 Araştırma Projesi I* 2 2 3
REK403 Rekreasyonel Etkinlikler VII 3 0 3
RKT405 Kinezyoterapi 3 0 3
REK417 Staj I 2 6 5
REG409 Rekreasyonda Girişimcilik 1 2 2
İKY410 İnsan Kaynakları Yönetimi 1 2 2
TOPLAM 12 12 18

VIII. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
REK402 Araştırma Projesi II* 2 2 3
REK404 Rekreasyonel Etkinlikler VIII 3 0 3
REK422 Staj II 2 6 5
RTR406 Ticari Rekreasyon 2 0 2
OKS411 Oyun,Kültür ve Serbest Zaman 2 2 2
TOPLAM 9 10 15

Ders İçerikleri

1.YARIYIL
REK 101 Rekreasyon Bilimine Giriş : 
Zaman ve boş zaman kavramlarının temellerinden hareketle rekreasyon biliminin oluşum ve gelişimi, farklı disiplinlerle ilişkisi, kapsadığı uygulama alanları ve istihdam olanakları gibi konular ele alınmaktadır.Yukarı

REK103 Temel Cimnastik : 
Tanım, tarihçe, temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları, kural bilgileri ve öğretim becerileri.Yukarı

ING105 Yabancı Dil I (İng) : Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce’yi takip edebilecekleri temel İngilizce bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi.Yukarı

REK107 Rekreasyonel Etkinlik 1 :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK109 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım : 
Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam tarzını geliştirmekle ilgili metodlar, hijyen, çevre koşulları, çocuklar ve gençler için zararlı alışkanlıklar ve etkileri, çocuk ve gençlerde sık görülen spor yaralanmaları ve korunma yolları. İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda kara verme, pansuman ve bandajlama, taşıma,  solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım.Yukarı

RST101 Spor Tarihi : Dünyada ve Türkiyede Beden Eğitimi ve sporun gelişim süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.Yukarı

TRK101 Türkçe-I:Yazılı Anlatım : 
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.Yukarı

SBG101 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş : Beden eğitimi ve sporun kavramlarını, yayınlarını ve meslek alanlarını tanıtmak, insan ve beden eğitimi-spor arasındaki ilişkileri, fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının beden eğitimi bilimi ile ilişkileri, beden eğitiminin Dünya’da ve Türkiye’deki gelişimi ve öncü kişileri, değişik ülkelerde beden eğitimi biliminin durumu, performans ile beden eğitimi bilimi arasındaki ilişkisi incelenecektir.Yukarı

REK102 Yaşam Boyu Spor :
Temel kavramlar, tarihi, felsefesi, uygulama ve organizasyon prensiplerinin öğretilmesi.Yukarı

REK104 Rekreasyon ve Spor :
Spor bilimlerine giriş yapılarak sporun rekreatif yönünün irdelenmesi, sporun boş zaman değerlendirme fonksiyonu ile doğan rekreasyonel sporların ve bu anlayışın hakim olduğu spor ve fiziksel aktivite türlerinin tanınması gibi konuları ele almaktadır.Yukarı

ING106 Yabancı Dil II (İng) :
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce’yi takip edebilecekleri temel İngilizce bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi. Yukarı

REK108 Rekreasyonel Etkinlik II :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK102 Bireysel Sporlar I (Seçmeli) :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

TRK102 Türkçe-II: Sözlü Anlatım :
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.Yukarı

REK 110 Rekreasyon Liderliği :
Liderlik tanımı, liderlik yaklaşımları, lider tipleri, rekreasyon alanında ve yönetiminde liderlik tiplerinin rekreasyon ortamında değerlendirilmesi.Yukarı

REK111 Temel Antrenman Bilgisi :
Antrenman kavramı, antrenman temel ve yardımcı ilkeleri, biyomotor yetenekler ve çocuklarda geliştirilmesi, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, sporda yetenek seçimi.Yukarı

REK201 Egzersiz Fizyolojisi :
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku organlar ve sistemlerin yapı ve fonksiyonları, eğzersizde insan organizmasının enerji kaynakları ve sportif aktivitelerle ilişkisi, yorgunluk ve toparlanma, egzersize metabolik ve hormonal cevaplar, antrenmanın fizyolojik temelleri, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarında ortaya çıkan akut ve kronik uyumlar, egzersizde cinsiyet farkı, yükselti, sıcak ve soğuk ortamda egzersiz, egzersiz fizyolojisinde temel laboratuvar uygulamaları ve performansın değerlendirilmesi.Yukarı

REK203 Anatomi : 
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri.Yukarı

REK205 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I :
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.Yukarı

REK207 Rekreasyonel Etkinlikler III :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK203 Bilimsel Araştırma Teknikleri :
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Yukarı

BLG201 Bilgisayar I : 
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.Yukarı

RTR201 Rekreasyon ve Turizm: 
Turizmin genel hatları ile tanımlanması, boş zaman, rekreasyon ve turizmin bütünleşmiş yapısının incelenmesi, boş zaman üzerine kurulmuş rekreasyonel turizm türünün değerlendirilmesi, turizm ve rekreasyonun karşılıklı etkileşiminin sektörel ve bölgesel anlamda yarattığı gelişim ve değişimi ele almaktadır.Yukarı

SEÇ209 Takım Sporları I (Seçmeli) :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK202 Fiziksel Aktivite ve Beslenme : 
Temel beslenme ilkeleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, yarış öncesi, arası ve sonrası beslenme ilkeleri, yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme, sporda ağırlık kontrolü, şişmanlık, sporcularda beslenme bozuklukları.Yukarı

REK204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II : 
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.Yukarı

REK206 Rekreasyonel Etkinlikler IV :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK208 Bireysel Sporlar II :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK206 Spor Yönetimi ve Organizasyon :
Spor yönetimi kavramı, niteliği ve özelliği, spor yönetim modelleri, Türkiye’de spor yönetiminin tarihsel gelişimi, mevcut yapının incelenmesi, yönetimin evrensel teorileri ve fonksiyonlarının spor yönetimi açısından ele alınması. Uluslararası Spor Kuruluşları; Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Spor Federasyonları, Ulusal Olimpiyat Komitesi, Ulusal Spor Federasyonları, Türkiye’de spor yönetiminin güncel sorunları.Yukarı

REK208 Spor Psikolojisi : 
Spor Psikolojisi nedir ve Tarihçe, Spor Psikolojisinde Bilginin Temeli Nedir, Sporda Kişilik Çalışmaları, Sporda İletişim Teknikleri, Takım Birlikteliği, Sporda Liderlik, Cinsiyet ve Spor, Egzersiz ve Spor, Spor ve Çocuk, Danışmanlık ve Koçluk, Sporda motivasyon.Yukarı

SEÇ202 Takım Sporları II (Seçmeli) : 
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

BLG202 Bilgisayar II : 
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.Yukarı

RAT301 Rekreasyon ve Animasyon Teorisi :  
Toplumsal boyutta aileden başlamak üzere sahip olunması gereken boş zaman değerlendirme bilinç ve alışkanlıklarının, toplumun her yaş grubu ve katmanında bireylere verilmesi gereken bir eğitim gözüyle düşünülmesi ve tartışılması, ilk ve orta öğretim ile birlikte okullarda yer alan program ve imkanların rekreasyon içeriği anlamında değerlendirilmesi gibi konular ele alınmaktadır. Rekreasyon olgusunu besleyen kültür, sanat, spor gibi alanların sahip olduğu açık ve kapalı ortamlarda yer alan doğal ve yapay boş zaman değerlendirme tesis ve alanlar, buralarda yer alan program ve organizasyonlar ele alınmaktadır.Yukarı

BZS303 Serbest Zaman Sosyolojisi : 
Sosyolojinin temel kavramları, boş zamanın toplumsal ve bireysel değeri, sosyolojik kurumlarda boş zaman olgusu, toplumsal katmanlar ve nüfus gruplarında boş zaman analizleri.Yukarı

REK305 Rekreasyonel Etkinlikler V : 
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK307 Rekreasyonel Organizasyonlarda İşletmecilik : 
Rekreasyonel organizasyonlarda işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletmenin kuruluş yeri, işletme fonksiyonları.Yukarı

REK309 Yüzme : 
Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.Yukarı

MGÖ301 Motor Gelişim ve Öğrenme : 
Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kuramsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı arasındaki ilişki, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.Yukarı

RTM335 Ritim Eğitimi ve Dans : 
Ritm ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritm, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar.Yukarı

REK313 Rekreasyonda Pazarlama : 
Modern pazarlama anlayışı, hizmet pazarlaması, pazarlama yönetimi, pazarlama planlaması, pazarlama kararlarını etkileyen çevresel faktörler ile rekreasyonel pazarlamanın nitelikleri ve uygulama örneklemeleri.Yukarı

REK302 Rekreasyon Eğitimi : 
Toplumsal boyutta aileden başlamak üzere sahip olunması gereken boş zaman değerlendirme bilinç ve alışkanlıklarının, toplumun her yaş grubu ve katmanında bireylere verilmesi gereken bir eğitim gözüyle düşünülmesi ve tartışılması, ilk ve orta öğretim ile birlikte okullarda yer alan program ve imkanların rekreasyon içeriği anlamında değerlendirilmesi gibi konular ele alınmaktadır.Yukarı

REK304 Serbest Zaman Davranışı : 
Birey ve toplumların cinsiyet, yaş, statü gibi demografik ve sosyo-ekonomik durumlarına, yetiştikleri çevre ve kültüre, yaşadıkları coğrafya ve sahip oldukları imkanlara göre sosyal hayatlarında sergiledikleri davranış kalıplarının boş zaman açısından incelenmesi, bu davranışları etkileyen her türlü faktörün tespit edilmesi ve tartışılması gibi konuları ele almaktadır.Yukarı

REK306 İletişim ve Halkla İlişkiler : 
Halkla ilişkiler kavramı, gelişimi, tanımı, amaç, kapsam, yöntem, ilke araçları, halkla ilişkiler, teknikleri, halkla ilişkilerde yöneticilerin rolü. Spor kurum ve kuruluşlarıyla olan halkla ilişkiler. Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, iletişimde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları. Yukarı

REK314 Engellilerde Rekreasyon : 
Engelliler için boş zaman ve rekreasyonel aktivitelerin anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları; farklı engel gruplarının (zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel) ve hastalıkların incelenmesi.  Rekreasyonel aktivitelerin engelliler üzerindeki etkileri, boş zaman yaşam şekilleri ve herkes için anlamlı boş zaman olanaklarının sunulması. Farklı engel gruplarındaki bireylerin rekreasyonel aktivitelere katılmasındaki engellerin belirlenerek bu yönde yapılabilecek çalışmaların tespit edilmesi.Yukarı

REK312 Rekreatif Eğitsel Oyunlar : 
Bu dersin sonunda öğrenciler, Oyunun çocukları için önemi ve gelişimini anlayabilir, Bireysel ve grup oyunları öğrenir ve uygulayabilir.Yukarı

REK328 Rekreasyonel Etkinlikler VI : 
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK308 Rekreasyon ve Çevre  : 
Çevre ve ekoloji ile ilgili temel kavramlar, çevresel sorunlar, çevre eğitimi, rekreasyonel etkinlikler ile çevre arasındaki ilişki. Bu etkinliklerin çevreye olumlu olumsuz katkılarının incelenmesi.Yukarı

REK310 Toplam Kalite Yönetimi : 
Yönetim düşüncesinde toplam kalite anlayışı, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile ilgili temel kavramlar, TKY’de kullanılan teknikler, TKY’nin felsefesi ve prensipleri, hizmet sektöründe TKY, bu noktadan hareketle rekreasyonel amaçlı hizmet veren işletmelerde TKY’nin uygulanması ve rekreasyonel hizmetlerde kalite ölçüm teknikleri, kullanılan araçlar ve ilgili çalışmaların incelenmesi.Yukarı

REK401 Araştırma Projesi I* : 
Rekreasyon Bilimleri alanında araştırma ve proje için konu belirlemesi, ilgili literatürün tanınması, planlama yapılması. Araştırma önerisi hazırlama.Yukarı

REK403 Rekreasyonel Etkinlikler VII: 
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

RKT405 Kinezyoterapi : Toplumda yer alan engelli, hasta, yaşlı vb. gibi bireylerin farkına varma, bu grupların boş zamanlarını daha iyi değerlendirebilmeleri için çeşitli fikir, proje ve modeller oluşturma, bu doğrultuda rekreasyonun rehabilitasyon fonksiyonunu kavrama ve uygulamayı içerir.Yukarı

REK417 Staj I : 
Staj 21 iş günüdür.Staj yönergesindeki kurallara  göre yürütülür.Yukarı

REG409 Rekreasyonda Girişimcilik : 
Yeni bir rekreasyon hizmet organizasyonunun işletmeye başlama sürecinde bir müteşebbüsün özelliği, iş imkanlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, kaynakların toplanması ve iş planının geliştirilmesini de içine alan süreçler.Yukarı

 İKY410 İnsan Kaynakları Yönetimi : 
Örgütlerde insan gücü planlaması, sağlanması, kullanılması, insan kaynaklarını önemi, kamu ve özel kesimdeki spor kurum ve kuruluşlarında personel stratejileri.Yukarı

REK402 Araştırma Projesi II* :
Rekreasyon Bilimleri alanında planmış olan araştırma proje çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması.Yukarı

REK404 Rekreasyonel Etkinlikler VIII :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK422 Staj II :
Bölüm haftalık ders programı içinde yer alır 21 gün devam eder  ve Staj yönergesine göre yürütülür.Yukarı

RTR406 Ticari Rekreasyon : 
Boş zamanlara yatırım yapan özel ve kamu sektöründeki ticari organizasyonların incelenmesi. Rekreasyonun ticari ve ekonomik boyutu. Ticari rekreasyon oluşturma, işletme ve bunun gerekliliği.Yukarı

OKS411 Oyun, Kültür ve Serbest Zaman : 
Primitif kültürlerden günümüze taşınan ritüeller ile harmanlanmış oyunun doğasını kavramak, toplumsal kültür ve boş zaman merkezinde sahip olduğu yeri ve önemini değerlendirmek, oyun türlerini tanımak ve yaşatmak gibi konular ele alınmaktadır.
Yukarı K REK101 Rekreasyon Bilimine Giriş 3 0 3 REK103 Temel Cimnastik 1 2 2 ING105 Yabancı Dil I (İng) 3 0 3 REK107 Rekreasyonel Etkinlik 1 2 2 3 REK109 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 2 2 3 RST101 Spor Tarihi 2 0 2 TRK101 Türkçe-I:Yazılı Anlatım 2 0 2 SBG101 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş 2 0 2 TOPLAM 17 6 20

2. Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
REK102 Yaşam Boyu Spor 2 0 3
REK104 Rekreasyon ve Spor 3 0 3
ING106 Yabancı Dil II (İng) 3 0 3
REK108 Rekreasyonel Etkinlik II 2 2 3
REK102 Bireysel Sporlar I (Seçmeli) 2 0 2
TRK102 Türkçe-II: Sözlü Anlatım 2 0 2
REK 110 Rekreasyon Liderliği 2 0 2
REK111 Temel Antrenman Bilgisi 2 0 3
TOPLAM 18 2 21

İKİNCİ YIL

3.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
REK201 Egzersiz Fizyolojisi 2 0 3
REK203 Anatomi 2 0 4
REK205 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 1
REK207 Rekreasyonel Etkinlikler III 2 2 3
REK203 Bilimsel Araştırma Teknikleri 2 0 2
BLG201 Bilgisayar I 2 2 2
RTR201 Rekreasyon ve Turizm 3 0 4
SEÇ209 Takım Sporları I (Seçmeli) 2 0 2
TOPLAM 17 4 21

4.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
REK202 Fiziksel Aktivite ve Beslenme 2 0 4
REK204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 1
REK206 Rekreasyonel Etkinlikler IV 2 2 3
REK208 Bireysel Sporlar II 2 2 2
REK206 Spor Yönetimi ve Organizasyon 2 0 4
REK208 Spor Psikolojisi 2 0 3
SEÇ202 Takım Sporları II (Seçmeli) 2 0 3
BLG202 Bilgisayar II 2 2 3
TOPLAM 16 6 23

ÜÇÜNCÜ YIL

5.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
RAT301 Rekreasyon ve Animasyon Teorisi 2 0 3
BZS303 Serbest Zaman Sosyolojisi 2 0 3
REK305 Rekreasyonel Etkinlikler V 2 2 3
REK307 Rekreasyonel Organizasyonlarda İşletmecilik 2 0 2
REK309 Yüzme 2 2 3
MGÖ301 Motor Gelişim ve Öğrenme 2 0 2
RTM335 Ritim Eğitimi ve Dans 2 0 3
REK313 Rekreasyonda Pazarlama 2 0 2
TOPLAM 16 4 21

6.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
REK302 Rekreasyon Eğitimi 3 0 3
REK304 Serbest Zaman Davranışı 2 0 2
REK306 İletişim ve Halkla İlişkiler 2 0 2
REK314 Engellilerde Rekreasyon 1 0 3
REK312 Rekreatif Eğitsel Oyunlar 2 2 3
REK328 Rekreasyonel Etkinlikler VI 2 2 3
REK308 Rekreasyon ve Çevre 3 0 3
REK310 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 2
TOPLAM 17 4 21

DÖRDÜNCÜ YIL

7.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
REK401 Araştırma Projesi I* 2 2 3
REK403 Rekreasyonel Etkinlikler VII 3 0 3
RKT405 Kinezyoterapi 3 0 3
REK417 Staj I 2 6 5
REG409 Rekreasyonda Girişimcilik 1 2 2
İKY410 İnsan Kaynakları Yönetimi 1 2 2
TOPLAM 12 12 18

8.Yarıyıl

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
REK402 Araştırma Projesi II* 2 2 3
REK404 Rekreasyonel Etkinlikler VIII 3 0 3
REK422 Staj II 2 6 5
RTR406 Ticari Rekreasyon 2 0 2
OKS411 Oyun,Kültür ve Serbest Zaman 2 2 2
TOPLAM 9 10 15

Ders İçerikleri
1.YARIYIL
REK 101 Rekreasyon Bilimine Giriş : 
Zaman ve boş zaman kavramlarının temellerinden hareketle rekreasyon biliminin oluşum ve gelişimi, farklı disiplinlerle ilişkisi, kapsadığı uygulama alanları ve istihdam olanakları gibi konular ele alınmaktadır.Yukarı

REK103 Temel Cimnastik : 
Tanım, tarihçe, temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları, kural bilgileri ve öğretim becerileri.Yukarı

ING105 Yabancı Dil I (İng) : Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce’yi takip edebilecekleri temel İngilizce bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi.Yukarı

REK107 Rekreasyonel Etkinlik 1 :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK109 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım : 
Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam tarzını geliştirmekle ilgili metodlar, hijyen, çevre koşulları, çocuklar ve gençler için zararlı alışkanlıklar ve etkileri, çocuk ve gençlerde sık görülen spor yaralanmaları ve korunma yolları. İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda kara verme, pansuman ve bandajlama, taşıma,  solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım.Yukarı

RST101 Spor Tarihi : Dünyada ve Türkiyede Beden Eğitimi ve sporun gelişim süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.Yukarı

TRK101 Türkçe-I:Yazılı Anlatım : 
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.Yukarı

SBG101 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş : Beden eğitimi ve sporun kavramlarını, yayınlarını ve meslek alanlarını tanıtmak, insan ve beden eğitimi-spor arasındaki ilişkileri, fiziksel, fizyolojik ve psiko-sosyal çalışma alanlarının beden eğitimi bilimi ile ilişkileri, beden eğitiminin Dünya’da ve Türkiye’deki gelişimi ve öncü kişileri, değişik ülkelerde beden eğitimi biliminin durumu, performans ile beden eğitimi bilimi arasındaki ilişkisi incelenecektir.Yukarı

REK102 Yaşam Boyu Spor :
Temel kavramlar, tarihi, felsefesi, uygulama ve organizasyon prensiplerinin öğretilmesi.Yukarı

REK104 Rekreasyon ve Spor :
Spor bilimlerine giriş yapılarak sporun rekreatif yönünün irdelenmesi, sporun boş zaman değerlendirme fonksiyonu ile doğan rekreasyonel sporların ve bu anlayışın hakim olduğu spor ve fiziksel aktivite türlerinin tanınması gibi konuları ele almaktadır.Yukarı

ING106 Yabancı Dil II (İng) :
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce’yi takip edebilecekleri temel İngilizce bilgileriyle donatılması, dinlediğini anlama, kendini ifade edebilme, okuduğunu anlama, yazılı olarak kendini ifade edebilme becerilerinin orta düzeyde geliştirilmesi. Yukarı

REK108 Rekreasyonel Etkinlik II :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK102 Bireysel Sporlar I (Seçmeli) :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

TRK102 Türkçe-II: Sözlü Anlatım :
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.Yukarı

REK 110 Rekreasyon Liderliği :
Liderlik tanımı, liderlik yaklaşımları, lider tipleri, rekreasyon alanında ve yönetiminde liderlik tiplerinin rekreasyon ortamında değerlendirilmesi.Yukarı

REK111 Temel Antrenman Bilgisi :
Antrenman kavramı, antrenman temel ve yardımcı ilkeleri, biyomotor yetenekler ve çocuklarda geliştirilmesi, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, sporda yetenek seçimi.Yukarı

REK201 Egzersiz Fizyolojisi :
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku organlar ve sistemlerin yapı ve fonksiyonları, eğzersizde insan organizmasının enerji kaynakları ve sportif aktivitelerle ilişkisi, yorgunluk ve toparlanma, egzersize metabolik ve hormonal cevaplar, antrenmanın fizyolojik temelleri, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarında ortaya çıkan akut ve kronik uyumlar, egzersizde cinsiyet farkı, yükselti, sıcak ve soğuk ortamda egzersiz, egzersiz fizyolojisinde temel laboratuvar uygulamaları ve performansın değerlendirilmesi.Yukarı

REK203 Anatomi : 
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri.Yukarı

REK205 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I :
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.Yukarı

REK207 Rekreasyonel Etkinlikler III :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK203 Bilimsel Araştırma Teknikleri :
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.Yukarı

BLG201 Bilgisayar I : 
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.Yukarı

RTR201 Rekreasyon ve Turizm: 
Turizmin genel hatları ile tanımlanması, boş zaman, rekreasyon ve turizmin bütünleşmiş yapısının incelenmesi, boş zaman üzerine kurulmuş rekreasyonel turizm türünün değerlendirilmesi, turizm ve rekreasyonun karşılıklı etkileşiminin sektörel ve bölgesel anlamda yarattığı gelişim ve değişimi ele almaktadır.Yukarı

SEÇ209 Takım Sporları I (Seçmeli) :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK202 Fiziksel Aktivite ve Beslenme : 
Temel beslenme ilkeleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, yarış öncesi, arası ve sonrası beslenme ilkeleri, yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme, sporda ağırlık kontrolü, şişmanlık, sporcularda beslenme bozuklukları.Yukarı

REK204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II : 
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.Yukarı

REK206 Rekreasyonel Etkinlikler IV :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK208 Bireysel Sporlar II :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK206 Spor Yönetimi ve Organizasyon :
Spor yönetimi kavramı, niteliği ve özelliği, spor yönetim modelleri, Türkiye’de spor yönetiminin tarihsel gelişimi, mevcut yapının incelenmesi, yönetimin evrensel teorileri ve fonksiyonlarının spor yönetimi açısından ele alınması. Uluslararası Spor Kuruluşları; Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Spor Federasyonları, Ulusal Olimpiyat Komitesi, Ulusal Spor Federasyonları, Türkiye’de spor yönetiminin güncel sorunları.Yukarı

REK208 Spor Psikolojisi : 
Spor Psikolojisi nedir ve Tarihçe, Spor Psikolojisinde Bilginin Temeli Nedir, Sporda Kişilik Çalışmaları, Sporda İletişim Teknikleri, Takım Birlikteliği, Sporda Liderlik, Cinsiyet ve Spor, Egzersiz ve Spor, Spor ve Çocuk, Danışmanlık ve Koçluk, Sporda motivasyon.Yukarı

SEÇ202 Takım Sporları II (Seçmeli) : 
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

BLG202 Bilgisayar II : 
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.Yukarı

RAT301 Rekreasyon ve Animasyon Teorisi :  
Toplumsal boyutta aileden başlamak üzere sahip olunması gereken boş zaman değerlendirme bilinç ve alışkanlıklarının, toplumun her yaş grubu ve katmanında bireylere verilmesi gereken bir eğitim gözüyle düşünülmesi ve tartışılması, ilk ve orta öğretim ile birlikte okullarda yer alan program ve imkanların rekreasyon içeriği anlamında değerlendirilmesi gibi konular ele alınmaktadır. Rekreasyon olgusunu besleyen kültür, sanat, spor gibi alanların sahip olduğu açık ve kapalı ortamlarda yer alan doğal ve yapay boş zaman değerlendirme tesis ve alanlar, buralarda yer alan program ve organizasyonlar ele alınmaktadır.Yukarı

BZS303 Serbest Zaman Sosyolojisi : 
Sosyolojinin temel kavramları, boş zamanın toplumsal ve bireysel değeri, sosyolojik kurumlarda boş zaman olgusu, toplumsal katmanlar ve nüfus gruplarında boş zaman analizleri.Yukarı

REK305 Rekreasyonel Etkinlikler V : 
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK307 Rekreasyonel Organizasyonlarda İşletmecilik : 
Rekreasyonel organizasyonlarda işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletmenin kuruluş yeri, işletme fonksiyonları.Yukarı

REK309 Yüzme : 
Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri.Yukarı

MGÖ301 Motor Gelişim ve Öğrenme : 
Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kuramsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı arasındaki ilişki, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.Yukarı

RTM335 Ritim Eğitimi ve Dans : 
Ritm ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritm, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar.Yukarı

REK313 Rekreasyonda Pazarlama : 
Modern pazarlama anlayışı, hizmet pazarlaması, pazarlama yönetimi, pazarlama planlaması, pazarlama kararlarını etkileyen çevresel faktörler ile rekreasyonel pazarlamanın nitelikleri ve uygulama örneklemeleri.Yukarı

REK302 Rekreasyon Eğitimi : 
Toplumsal boyutta aileden başlamak üzere sahip olunması gereken boş zaman değerlendirme bilinç ve alışkanlıklarının, toplumun her yaş grubu ve katmanında bireylere verilmesi gereken bir eğitim gözüyle düşünülmesi ve tartışılması, ilk ve orta öğretim ile birlikte okullarda yer alan program ve imkanların rekreasyon içeriği anlamında değerlendirilmesi gibi konular ele alınmaktadır.Yukarı

REK304 Serbest Zaman Davranışı : 
Birey ve toplumların cinsiyet, yaş, statü gibi demografik ve sosyo-ekonomik durumlarına, yetiştikleri çevre ve kültüre, yaşadıkları coğrafya ve sahip oldukları imkanlara göre sosyal hayatlarında sergiledikleri davranış kalıplarının boş zaman açısından incelenmesi, bu davranışları etkileyen her türlü faktörün tespit edilmesi ve tartışılması gibi konuları ele almaktadır.Yukarı

REK306 İletişim ve Halkla İlişkiler : 
Halkla ilişkiler kavramı, gelişimi, tanımı, amaç, kapsam, yöntem, ilke araçları, halkla ilişkiler, teknikleri, halkla ilişkilerde yöneticilerin rolü. Spor kurum ve kuruluşlarıyla olan halkla ilişkiler. Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, iletişimde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları. Yukarı

REK314 Engellilerde Rekreasyon : 
Engelliler için boş zaman ve rekreasyonel aktivitelerin anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları; farklı engel gruplarının (zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel) ve hastalıkların incelenmesi.  Rekreasyonel aktivitelerin engelliler üzerindeki etkileri, boş zaman yaşam şekilleri ve herkes için anlamlı boş zaman olanaklarının sunulması. Farklı engel gruplarındaki bireylerin rekreasyonel aktivitelere katılmasındaki engellerin belirlenerek bu yönde yapılabilecek çalışmaların tespit edilmesi.Yukarı

REK312 Rekreatif Eğitsel Oyunlar : 
Bu dersin sonunda öğrenciler, Oyunun çocukları için önemi ve gelişimini anlayabilir, Bireysel ve grup oyunları öğrenir ve uygulayabilir.Yukarı

REK328 Rekreasyonel Etkinlikler VI : 
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK308 Rekreasyon ve Çevre  : 
Çevre ve ekoloji ile ilgili temel kavramlar, çevresel sorunlar, çevre eğitimi, rekreasyonel etkinlikler ile çevre arasındaki ilişki. Bu etkinliklerin çevreye olumlu olumsuz katkılarının incelenmesi.Yukarı

REK310 Toplam Kalite Yönetimi : 
Yönetim düşüncesinde toplam kalite anlayışı, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile ilgili temel kavramlar, TKY’de kullanılan teknikler, TKY’nin felsefesi ve prensipleri, hizmet sektöründe TKY, bu noktadan hareketle rekreasyonel amaçlı hizmet veren işletmelerde TKY’nin uygulanması ve rekreasyonel hizmetlerde kalite ölçüm teknikleri, kullanılan araçlar ve ilgili çalışmaların incelenmesi.Yukarı

REK401 Araştırma Projesi I* : 
Rekreasyon Bilimleri alanında araştırma ve proje için konu belirlemesi, ilgili literatürün tanınması, planlama yapılması. Araştırma önerisi hazırlama.Yukarı

REK403 Rekreasyonel Etkinlikler VII: 
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

RKT405 Kinezyoterapi : Toplumda yer alan engelli, hasta, yaşlı vb. gibi bireylerin farkına varma, bu grupların boş zamanlarını daha iyi değerlendirebilmeleri için çeşitli fikir, proje ve modeller oluşturma, bu doğrultuda rekreasyonun rehabilitasyon fonksiyonunu kavrama ve uygulamayı içerir.Yukarı

REK417 Staj I : 
Staj 21 iş günüdür.Staj yönergesindeki kurallara  göre yürütülür.Yukarı

REG409 Rekreasyonda Girişimcilik : 
Yeni bir rekreasyon hizmet organizasyonunun işletmeye başlama sürecinde bir müteşebbüsün özelliği, iş imkanlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, kaynakların toplanması ve iş planının geliştirilmesini de içine alan süreçler.Yukarı

 İKY410 İnsan Kaynakları Yönetimi : 
Örgütlerde insan gücü planlaması, sağlanması, kullanılması, insan kaynaklarını önemi, kamu ve özel kesimdeki spor kurum ve kuruluşlarında personel stratejileri.Yukarı

REK402 Araştırma Projesi II* :
Rekreasyon Bilimleri alanında planmış olan araştırma proje çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçlandırılması.Yukarı

REK404 Rekreasyonel Etkinlikler VIII :
Seçmeli Derslere Bakınız.Yukarı

REK422 Staj II :
Bölüm haftalık ders programı içinde yer alır 21 gün devam eder  ve Staj yönergesine göre yürütülür.Yukarı

RTR406 Ticari Rekreasyon : 
Boş zamanlara yatırım yapan özel ve kamu sektöründeki ticari organizasyonların incelenmesi. Rekreasyonun ticari ve ekonomik boyutu. Ticari rekreasyon oluşturma, işletme ve bunun gerekliliği.Yukarı

OKS411 Oyun, Kültür ve Serbest Zaman : 
Primitif kültürlerden günümüze taşınan ritüeller ile harmanlanmış oyunun doğasını kavramak, toplumsal kültür ve boş zaman merkezinde sahip olduğu yeri ve önemini değerlendirmek, oyun türlerini tanımak ve yaşatmak gibi konular ele alınmaktadır.
Yukarı