Rekreasyon Bölümü

Çok kıymetli dostlar,

Rekreasyon, katılanın gönüllü olarak seçtiği ve boş zamanını değerlendirdiği etkinlikleri kapsar. Rekreasyon, yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma anlamına yada insanların iş, görev ve ödev gibi yerine getirilmesi zorunlu etkinlikleri ve yükümlülükleri sonrasında kalan boş zamanlarında dinlenmek, eğlenmek, yenilenmek, bireysel açıdan tatmin olmak için gönüllü olarak katıldıkları etkinlik ya da deneyimlerdir.

Rekreasyon açısından, özgür kalma fonksiyonu özellikle çok önemlidir. Zorunluluk ve yükümlülükler nedeniyle zamanın kölesi haline gelen insan, bunların olmadığı dönemlerde, zamanın hakimi olmakta ve böylece kendi potansiyelinin farkına varma, içindeki gizli enerjiyi ortaya çıkarma ve yaratıcı olarak kullanma, kısaca kendini gerçekleştirme olanağına kavuşur.

Rekreasyon Bölümümüzün temel amacı, spor ve sağlığın etkileşimi ile güven duygusu, fiziksel dinçlik, mesleki bilgisi yüksek ve ahlaki standartlara sahip, saygılı, çok yönlü düşünebilen, çağdaş, evrensel, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, mesleki gelişimin her yaşta öğrenilebileceğine inanan ve rekreasyon yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan rekreasyon eğitmenleri yetiştirmektir.

Misyonumuz, rekreasyon biliminin, akademik ve sosyal hayattaki öneminin ülkemizde kavratılmasına ve bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunmak, araştırmacı, erdemli, paylaşımcı, çağdaş, etik değerlere bağlı, yaratıcı, insan haklarına saygılı, çeşitli spor branşlarının yanında, yönetim, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri konusunda da yeterli ve kaliteli bilgi ile donatılmış, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin rekreasyon eğitmenleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz, rekreasyonun gerekli olduğu alanlarda, rekreasyon bilimi ve uygulamalarının gelişine katkıda bulunmak, sağlıklı ve zinde kalarak hareket edebilen bir toplum yaratmaya liderlik eden bir kurum olmaktır.

Neden Rekreasyon Bölümü?
Çünkü…

 

  • …rehabilitasyon merkezlerinin, derslerde yeterli bilgi ve beceriye sahip, donanımlı rekreasyon terapistlere…
  • …engelli bireylerin, topluma kazandırılmasında rekreasyon terapisi faaliyetlerini planlayabilecek ve yönetebilecek donanıma sahip liderlerlere…
  • … kamu hem özel sektörlerdeki sağlık ve rehabilitasyon kuruluşların, istihdam edilebilecekleri uzman bireylere…
  • …sağlık kulüpleri ve fitnes merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde yönetici ve çalışan elemanlara…
  • … spor, sağlık ve doğa turizmi alanında profesyonel rehberlere…
  • …beden eğitiminin rekreasyon biriminin, bilimsel boyutta bütünsel yaklaşım gösterebilecek akademisyenlere…
  • …toplumun çeşitli gruplarına yaşam kalitenin artırılmasında katkıda bulunabilecek liderlere…

 

…ihtiyacı var.

Dolayısıyla, sağlık ve spor turizminde, çeçitli sosyal tesislrde, otel ve tatil köylerde, okul ve üniversitelerin yaz spor okullarında, çeşitli kurumların sosyo-kültürel rekreatif ve animasyon faaliyetlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, üniversitenin sağlık, spor ve kültür daire başkanlıklarında, beden eğitimi birimlerde, spor tesisleri ve federasyonlarda, yerel yönetimlerde ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde rekreasyon bölümün mezunların iş bulma olanağı her zaman mevcuttur.