Dersler

BİRİNCİ YIL

I. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
BSÖ101 Beden Eğt. ve Sporun Temelleri 2 0 2
BSÖ103 Genel Cimnastik 1 2 2
BSÖ105 Anatomisi ve Kinesiyoloji 4 0 4
BSÖ107 Basketbol 2 2 3
BSÖ109 Yüzme * 2 2 3
EBB101 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3
TRK101 Türkçe-I:Yazılı Anlatım 2 0 2
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
TOPLAM 18 6 21

II. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
BSÖ102 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2
BSÖ104 Artistik Cimnastik 1 2 2
BSÖ106 Atletizm 2 2 3
BSÖ108 Doğa Sporları* 1 2 2
EBB102 Eğitim Psikolojisi 3 0 3
TRK102 Türkçe-II : Sözlü Anlatım 2 0 2
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2
TME110 Temel Müzik Eğitimi 1 2 2
TOPLAM 13 10 18

İKİNCİ YIL

III. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
BSÖ201 Egzersiz Fizyolojisi 2 2 3
BSÖ203 Ritm Eğitimi ve Dans 1 2 2
BSÖ205 Hentbol 2 2 3
BSÖ207 Seçmeli I 2 0 2
EBB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3
BLG201 Bilgisayar I 2 2 3
YBD201 Yabancı Dil I 3 0 3
BSÖ209 Seçmeli I 2 0 2
TOPLAM 17 8 21

IV. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
BSÖ202 Antrenman Bilgisi 2 2 3
BSÖ204 Futbol 2 2 3
BSÖ206 Halk Oyunları 2 2 3
BSÖ208 Seçmeli I 2 2 3
EBB206 Öğr. Tekn. ve Mat. Tasarımı 2 2 3
EBB208 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
YBD202 Yabancı Dil II 3 0 3
BLG202 Bilgisayar II 2 2 3
TOPLAM 18 12 24

ÜÇÜNCÜ YIL

V. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
BSÖ301 Psikomotor Gelişim 3 0 3
BSÖ303 Fiziksel Uygunluk 2 2 3
BSÖ305 Voleybol 2 2 3
BSÖ307 Beden  Eğitimi ve Spor Tarihi 2 0 2
BSÖ309 Seçmeli II 2 2 3
EBB311 Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3
EBB335 Spor Hukuku 2 0 2
BSÖ313 Seçmeli II 2 0 2
TOPLAM 17 8 21

VI. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
BSÖ302 Beceri Öğrenimi 3 0 3
BSÖ304 Egzersiz ve Beslenme 2 0 2
BSÖ306 Eğitsel Oyunlar 1 2 2
EBB316 Okul Deneyimi I 1 4 3
EBB312 Özel  Öğretimi Yöntemleri II 2 2 3
EBB324 Sınıf Yönetimi 2 0 2
BSÖ308 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3
BSÖ310 Seçmeli III 2 0 2
TOPLAM 16 8 20

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
BSÖ401 Engelliler için Beden Eğt. ve Sp 1 2 2
BSÖ403 Seçmeli III 3 0 3
BSÖ405 Rehberlik 3 0 3
EBB417 Okul Deneyimi II 1 4 3
BSÖ409 Spor Psikolojisi 1 2 2
EBB410 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2
TOPLAM 10 10 15

VIII. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
BSÖ402 Mezuniyet Projesi * 2 2 3
BSÖ404 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi 3 0 3
EBB422 Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
BSÖ406 Seçmeli IV 2 0 2
TOPLAM 9 8 13

I YARIYIL
BSÖ101 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.Yukarı

BSÖ103 Genel Jimnastik
Tanım, tarihçe, temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları, kural bilgileri ve öğretim becerileri.Yukarı

BSÖ105 İnsan Anatomisi ve Kinesiyolojisi
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri.Yukarı

BSÖ107 Basketbol
Basketbolün tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi beceriler.Yukarı

BSÖ109 Yüzme
Yüzmenin tarihçesi. Suya uyum, su üstünde kalabilme, serbest, sırt üstü, kurbağalama, yan makas, çıkış ve dönüş teknikleri. Yukarı

EBB101 Eğitim Bilimine Giriş
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.Yukarı

TRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.Yukarı

AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

II. YARIYIL
Yukarı

BSÖ102 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım
Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam tarzını geliştirmekle ilgili metodlar, hijyen, çevre koşulları, çocuklar ve gençler için zararlı alışkanlıklar ve etkileri, çocuk ve gençlerde sık görülen spor yaralanmaları ve korunma yolları. İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda kara verme, pansuman ve bandajlama, taşıma,  solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım. Yukarı

BSÖ104 Artistik Jimnastik
Tanım, tarihçe, yarışma aletlerinde erkekler için: yer, paralel, barfiks, halka kulplu beygir atlama; Bayanlar için: yer, asimetrik paralel, denge, atlama aletleri ve bunlarla yapılan temel beceriler.Yukarı

BSÖ106 Atletizm
Koşu, atma, atmaların temel teknik, yarışma kural ve becerileri, dekatlon-pentatlon ve heplatlon gibi çoklu yarışmaların kural, bilgi ve becerileri.Yukarı

BSÖ108 Doğa Sporları*
Doğa ortamında yaşama uyum sağlama, güvenli hareket bilgi ve becerisi. Bu bilgi ve becerilerin seçilecek bir doğa sporunda uygulanması(Trekking, Orienteering, Dağcılık, Mağaracılık, Kano, Rafting, İzcilik,Yelken).Yukarı

EBB102 Eğitim Psikolojisi
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).Yukarı

TRK102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.Yukarı

AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler. Yukarı

TME110 Temel Müzik Eğitimi
Eğitimde müziğin rolü ve içeriği, temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş, toplu çalma ve söyleme, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları. Okul ve kamp marşları, İstiklal marşı, yürüyüş temposunda marşlar, ritim ve hareket alıştırmaları, tempo tutma, marş söyleme ve yönetme, harekete eşlik.

III. YARIYIL
Yukarı

BSÖ201 Egzersiz Fizyolojisi
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku organlar ve sistemlerin yapı ve fonksiyonları, eğzersizde insan organizmasının enerji kaynakları ve sportif aktivitelerle ilişkisi, yorgunluk ve toparlanma, egzersize metabolik ve hormonal cevaplar, antrenmanın fizyolojik temelleri, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarında ortaya çıkan akut ve kronik uyumlar, egzersizde cinsiyet farkı, yükselti, sıcak ve soğuk ortamda egzersiz, egzersiz fizyolojisinde temel laboratuvar uygulamaları ve performansın değerlendirilmesi.Yukarı

BSÖ203 Ritm Eğitimi ve Dans
Ritm ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritm, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar.Yukarı

BSÖ205 Hentbol
Hentbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.Yukarı

BSÖ207 SEÇMELİ I
Sağlık ve Egzersiz Eğitimi
Sağlık Tarihçesi ve Günümüzdeki Önemi; Sporcu Değerlendirilmesi ve Ölçümlerde Genel Prensipler, Değişik Spor Dallarında ve Özürlülerde Sporcu Değerlendirme ve Ölçüm Yöntemleri ve Eğitimi.
Sporda Grup Dinamiği ve Eğitimi
Bu ders grup dinamiği ve liderlik kavramlarının öğretimine yöneliktir.
Stres Yönetimi
Stress Yönetimi stress unsurları, stresle başa çıkma yöntemleri,peformans ve stress yöntemlernde eğzersiz ve farklı yaklaşımların öğretimini kapsar.Yukarı

EBB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.Yukarı

BLG201 Bilgisayar I
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.Yukarı

YBD201 Yabancı Dil I
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.Yukarı

BSÖ209 SEÇMELİ I:
Toplam Kalite Yönetimi
Kalitenin tanımı, Toplam Kalite Yönetimi ve Esasları, Sürekli İyileştirme, Kalite Geliştirme Teknikleri konusunda öğrencileri geliştirmektir.
Kinantropometri
Dersin amacı öğrencilere vücut ölçümleri ve temel bilgilerini vermek ve öğrencilerin bu bilgileri kullanarak sporcu değerlendirme bilgilerini geliştirmek ve antrenörlüğe hazırlamaktır.
Spor Pedagojisi
Etkin bir antrenör kimdir?: Antrenör hazırlama, Antrenör davranışı, Tutum özellikleri, Antrenör hazırlama sürecinde dikkat edilmesi gereken özellikler, Antrenör analizi, Öğrenmeöğretme yaklaşımları ve süreçleri, öğretme modelleri. Öğretme stratejileri, Antrenman ortamı
düzenleme ve teknoloji kullanma, Antrenörlere yöneticilik öğretimi, Spor eğitimindeki sistematik yaklaşımlar.
İletişim ve Halkla İlişkiler
İletişimin tanımı, süreçleri, iletişim biçimleri, tarihsel süreçte iletişim yöntemleri, iletişimin bireysel ve toplumsal boyutu, kitle hedef kitle, simge boyutunda, reklam ve propagandanın önemi, etkili tanıtımda bu araçların işlevi, kamuoyu oluşturma teknikleri, güzel kounşma ve yazmanın etkileme gücü, bir kurumda halkla ilişkilerin örgütlenme konuları incelenir.

IV. YARIYIL
Yukarı

BSÖ202 Antrenman Bilgisi
Antrenman kavramı, antrenman temel ve yardımcı ilkeleri, biyomotor yetenekler ve çocuklarda geliştirilmesi, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, sporda yetenek seçimi.Yukarı

BSÖ204 Futbol
Futbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.Yukarı

BSÖ205 Halk Oyunları
Halk Oyunlarının tarihçesi, çeşitli yörelerin Halk Oyunlarından örnekler, halk oyunlarının yaygınlaştırılması.Yukarı

BSÖ208 SEÇMELİ I:
Tenis
Tenisin Tarihçesi; Dünyada Tenis, Türkiye’de Tenisin başlaması ve geli~imi; Tenise Giriş; Malzeme ve oyun alanı (Raket çeşitleri, giysiler, kort zemini cesi~eri); Tenis kültürü (oynama ve seyretme); Kural niteliğinde tenis geleneklerinin anlatılması; Temel teknik hareketlerin öğretilmesi: Raket tutuş biçimleri; Top-raket koordinasyonunu geliştirme çalışmaları; Yer vuruşiarında Forehand ve Backhand çalışma drilleri; Vuruş hatalarının giderilmesi; Ayak hareketleri çatışması; Vuruş çeşitleri.
Badminton
Bu ders hadminton teknik ve teorik bilgilerini öğrenme, öğretme yöntem ve becerilerinin
uygulamp geliştirilmesine yöneliktir.
Masa Tenisi
Bu ders masa tenisi teknik ve taktik becerilerinin üzerinde odaklanmaktır.Yukarı

EBB206 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.  Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. Yukarı

EBB208 Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.Yukarı

YBD202 Yabancı Dil II
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.Yukarı

BLG202 Bilgisayar II
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

V.YARIYIL

Yukarı

BSÖ301 Psikomotor Gelişim
Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kuramsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı arasındaki ilişki, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.Yukarı

BSÖ303 Fiziksel Uygunluk
Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu.Yukarı

BSÖ305 Voleybol
Voleybolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.Yukarı

BSÖ307 Beden Eğitimi ve Spor Tarihi
Dünyada ve Türkiyede Beden Eğitimi ve sporun gelişim süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.Yukarı

BSÖ309 SEÇMELİ II
Spor İşletmeciliği
Spor faaliyetlerini organize eden ve yürüten kurum ve kuruluşların yönetim süreçlerine ilişkin kavramları kapsar.
Fiziksel Aktivite ve Beslenme
Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık ve performans üzerine etkileriyle fiziksel attivitenin beslenmeyle ilişkisini kapsamaktadır.
Masaj
Masajın tarihçesi, fizyolojik etkileri, endikasyon ve konrendikasyonları, masajda kullanılan malzemeler, temel maniplasyonlar, bandajlama ve taping konuları ele alınmaktadır. Yukarı

EBB311 Özel Öğretim Yöntemleri I
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
EBB335 Özel Eğitim                                                                                                       
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.Yukarı

BSÖ 313 SEÇMELİ II
Fair-Play Eğitimi
Fair-play kavramı; tanımı ve maliyeti, fair-play anlayışının tarihsel gelişim süreci içinde ele alınması
Spor Felsefesi
Türk ve dünya tarihinde sporun yerini felsefik açıdan incelenmesi, spor olgusunun Olimpizm ile ilişkisi, bir felsefe olarak Olimpizm konularını içerir.
Karşılaştırmalı Spor Eğitimi
Eğitim faaliyetlerine ilişkin organizasyonların karşılaştırmalı analiz yöntemlerini inceler.

VI. YARIYIL
Yukarı

BSÖ302 Beceri Öğrenimi
Harekete dayalı öğrenme ve performansı etkileyen kalıtsal, çevresel, psikolojik, sosyolojik, biyolojik, nörolojik, kinematik, metodik v.b etmenlerin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri ile becerilerin ölçülmesi.                                                                                                                           Yukarı

BSÖ304 Egzersiz ve Beslenme
Temel beslenme ilkeleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, yarış öncesi, arası ve sonrası beslenme ilkeleri, yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme, sporda ağırlık kontrolü, şişmanlık, sporcularda beslenme bozuklukları.Yukarı

BSÖ306 Eğitsel Oyunlar
Tanım, tarihçe, oyunun çocuklar için önemi, çocuk gelişimine etkisi, oyun ortamı ve aletleri, temel hareketlerin oyunla öğretimi, oyun seçimi, koordinasyon geliştiren oyunlar, ritmik etkinlikler içeren oyunlar, oyun materyali hazırlama ve oynama.Yukarı

EBB316 Okul Deneyimi
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü,  öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını,  öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.Yukarı

EBB312 Özel Öğretim Yöntemleri II
Beden Eğitimi ve Sporun öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin beden eğitimi öğretimine uygulanması, beden eğitimi ve spor alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Yıllık, ünite ve günlük plan türleri, Micro öğretim beceri ve uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.Yukarı

EBB324 Sınıf Yönetimi                                                    
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). Yukarı

BSÖ308 Bilimsel Araştırma Yöntemleri                                                                      
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması. Yukarı

BSÖ310 SEÇMELİ III
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan kaynakları planlamasının amacı ve yararları, insan kaynakları planlamasını etkileyen iç ve dış faktörler, iş analizinin tanımı ve önemi
Serbest Zaman Sosyolojisi
Serbest zamanın tanımı, birey ve toplum açısından önemi, üretim ve tüketim bağlamında serbest zamanın oluşumu, tarihsel süreç içerisinde gelişimi, toplumların kültürel yapılarına ve toplum içindeki farklı sosyo-kültürel yapılara göre geçmişten günümüze serbeast zamanın değerlendirilmesi, eğlence kültürü, popüler kültür ve serbest zaman ilişkisi, toplumumuzda konularına yer verilmektedir.
Rekreasyon Yönetimi
Yönetim ilkeleri ve rekreasyonel bir organizasyonun düzenlenmesi sırasında gerekli olan yönetim süreçlerinin öğrenimi ve öğretimi ile ülkemizde rekreasyonla ilgili bulunan kuruluşların görev alanları ve mevcut uygulamaları konuları incelenir.
Satranç Öğrenimi
Tanımı, tarihi gelişini spor dalının temel keknik ve taktik anlayışları uygulama örnekleri.

VII.YARIYIL
Yukarı

BSÖ401 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor
Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları, engellilerde beden eğitimi ve spor, beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler.Yukarı

BSÖ403 SEÇMELİ III
Antropometri ve Uygulamalı Fizyoloji
İnsan vücudunun boyutları ve yapısı ve fizyolojik temellerin bu yapı üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılacaktır.
Spor Biyomekaniği
Bu ders insan hareketlerini fizik kuralları ile açıldar. Temel Kavramlar ve Tanımlar:
Biyomekaniğin temelleri, Biyomekanik bilgisinin kullanımı ve yararları, İnsan hareketinin incelenmesi; Hareketin Kinematiği: Yol, Uzaklık, Hız Sürat: Uzaklik ve yol: Öteleme Hareketiııde Hız; Dönme Hareketinde Hız Yörüngesel Hız; Açısal Hız; Projeksiyonlar, Yer çekimi, Serbest düşme, Dikey atışlar, Yatay atışlar; Açısal Hareketin Kinetiği: Hareket, Eksen ve dilzlemlerin dikdörtgen ve polar koordinat sistemleri, Ağırlık merkezi, Hareket ve Denge; Başlangıç Evresi; Ana Evre; Sonuç Evresı.
Egzersiz ve Spor Psikolojisi
İnsanların neden egzersiz yaptıkları, egzersizin psişik etkileri, bu edinilen davranışın devamı, fitnes danışmanlığı, grup dinamiği ve liderliği ile özel gruplara egzersiz konularını ele alır. Yukarı

BSÖ405 Rehberlik
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.Yukarı

EBB417 Okul Deneyimi II
Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar; dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları. Yukarı

BSÖ409 Drama Eğitimi
Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın gençlere ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.Yukarı

EBB410 Topluma Hizmet Uygulamaları
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

VIII. YARIYIL
Yukarı

BSÖ402 Mezuniyet Projesi
Beden Eğitimi ve Sporla ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri değerlendirme, çalışmaları raporlaştırma ve sunma.Yukarı

BSÖ404 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi
Yönetim, organizasyon, yöneticilik, Spor Yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, yönetim biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında spor organizasyon ve yönetimi, uluslararası spor kurum ve kuruluşları, Türk beden eğitimi ve spor sisteminin teşkilat ile yönetim yapısı, işleyişi.Yukarı

EBB422 Öğretmenlik Uygulaması
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.Yukarı

BSÖ 406 SEÇMELİ IV:
Fitness Teorisi
Sporsal verimi oluşturmada önemli bir etmen olan kondisyonun kuramsal ve uygulama temellerine yönelik bilgilendirme ve spor dallarına yönelik kondisyon kazanılmasında araç-gereç kullanma bilgisi ile çalışma yöntemlerinin öğrenimi hedeflenmektedir.
Yukarı

Sporda Yetenek Seçimi
Sporlarda gelişim özellikleri dikkate alınarak performans sporuna hazırlayıcı test özelliklerinin gözetimi ve uygulama alanlarını inceler. ( Model – teknik ve elde edilen verilerin analiz konuları)
Yukarı

Çocuk ve Spor
Bu ders çocuklara sporun nasıl yaptırılacağmı öğretmeye yöneliktir.
Yukarı