Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Amaçlar ve Hedefler
Sporun bilimsel temellerde geliştirilmesine öncü olmak, evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir Beden Eğitimi ve Spor eğitimi vermek, performans sporunu ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmektir. Bölümde, bu ilke ve uygulamalar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitiminde odaklanır.

İş Olanakları
İlk ve orta öğretim kurumlarına Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmek, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) merkez ve taşra teşkilatları ve spor kulüplerine çeşitli branşlarda antrenör, yönetici yetiştirmek ve ayrıca özel sektörde çok çeşitli alanlarda (turizm, endüstri, belediyeler ve.) görev yapabilecek lider yetiştirmektir. Üniversite düzeyinde çalışabilecek, geleceğin akademisyenlerinin temelleri de burada atılmaktadır.

Bölüm Olanakları
Spor eğitim ve öğretimi, araştırma kalitesi yüksek, ekip ruhu içinde gelişmiş, paylaşımcı, katılımcı yaklaşımı ile beden eğitimi ve spor alanına hizmet eden, dolayısıyla sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek bireyler ve toplum elde edilmesinde ve performans sporunun gelişmesinde öncülük eden bir kurum olmaktır.