Dersler

BİRİNCİ YIL

I. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
TUR 101 Türkçe I Yazılı Anlatım 2 0 2
YBD101 Yabancı Dil I 3 0 3
ANT101 İnsan Anatomisi ve Kinezyolojisi 3 0 3
SBİ 101 Sağlık Bilimleri ve İlk Yardım 3 0 3
BES 101 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerine Giriş 3 0 3
AEİ 101 Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri 3 0 3
BSP 101 Bireysel Sporlar I 1 2 3
Kredi 20

II. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
TUR 102 Türkçe II Sözlü Anlatım 2 0 2
YBD 102 Yabancı Dil II 3 0 3
BLG 102 Bilgisayar 3 0 3
SSR 102 Sporcu Sakatlıkları 3 0 3
BSP 102 Bireysel Sporlar II 1 2 3
DBG 102 Sporda Davranış Bilimlerine Giriş 3 0 3
SYS 102 Sporda Yetenek Seçimi 3 0 3
Kredi 20

İKİNCİ YIL

III. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SFZ 201 Spor Fizyolojisi 3 2 4
SBS 201 Sporcu Beslenmesi 3 0 3
ATB 201 Antrenman Bilgisi I 3 0 3
TSP 201 Takım Sporları I 1 4 3
AYİ 201 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 3 0 3
AEİ 201 Antrenörlükte Etkin İletişim 3 0 3
MAS201 Spor Masajı 3 0 3
Kredi 22

IV. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
ATB 202 Antrenman Bilgisi II 3 0 3
TSP 202 Takım Sporları II 1 4 3
SEÇ 202 Spor Psikolojisi 3 0 3
AİK 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2
SPG 202 Spor Pedagojisi 3 0 3
SMB 202 Saha ve Malzeme Bilgisi 3 0 3
DSK 202 Dünya Spor Kuruluşları 3 0 3
Kredi 20

ÜÇÜNCÜ YIL

V. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
PSG 301 Psikomotor Gelişim 3 0 3
SPÖ 301 Sporda Performans Ölçümleri 1 2 3
TKY301 Sporda Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3
ÖAS 301 Özel Alan Seçmeli 1 2 3
FNT 301 Fitness Teorisi 3 0 3
SPS 301 Spor Tıbbı 3 0 3
SRS 301 Spor Sosyolojisi 3 0 3
Kredi 21

VI. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SBÖ 302 Sporda Beceri Öğrenimi 3 0 3
BFD 302 Bireysel Fitness Danışmanlığı 1 2 3
ÇKS 302 Çocuk ve Spor 2 0 3
SRT 302 Sporda Teknoloji 2 0 3
ENG 302 Engellilerde Spor 2 0 3
DAS 302 Doğa Sporları 1 2 3
BİO 302 Biomekanik 3 0 3
Kredi 21

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
SYO 401 Sporda Yönetim ve Organizasyon 3 0 3
SPK 401 Sporda Sponsorluk 3 0 3
UZD401 Uzmanlık Dalı I 2 4 4
UZS 401 Uzmanlık Dalında Staj I 1 4 4
SUİ 401 Sporda Uygulamalı İstatistik 1 2 3
Kredi 17

VIII. YARIYIL

Dersin Kodu Dersin Adı T U K
UZD 402 Uzmanlık Dalı I I 2 6 3
UZS 402 Uzmanlık Dalında Staj II 1 2 5
SMİ 402 Spor Medya İlişkileri 3 0 3
ÖAS 402 Özel Alan Seçmeli 1 2 3
SDM402 Sporda Menejerlik 3 0 3
Kredi 17
 TOPLAM KREDİ 158

Ders İçeriği:

I YARIYIL

TUR 101 TÜRKÇE 1 YAZILIMI
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

YBD101 YABANCI DİL I
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

ANT101 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİSİ
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar, sistemler ve hareket sisteminin yapıları, anatomik terimler ve kavramlar, düzlemler, eksenler, baş, boyun, gövde, üst ve alt kısımların hareketleri ve harekete katılan kasların kasılması sırasındaki fonksiyonları, meydana getirdikleri eklem hareketleri, sportif hareketlerin kinesiyolojik analizleri

SBI101 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM
Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam tarzını geliştirmekle ilgili metodlar, hijyen, çevre koşulları, çocuklar ve gençler için zararlı alışkanlıklar ve etkileri, çocuk ve gençlerde sık görülen spor yaralanmaları ve korunma yolları. İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda kara verme, pansuman ve bandajlama, taşıma,  solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım. 

BES 101 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri ve işlevi. Spor ve egzersizle ilgilenen bilim dalları ve bu dallara ait temel kavramlar.

AEI 101 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ
Antrenörün tanıtımı, görevleri ve yenetim şekilleri, Türkiye’de antrenör eğitiminin gelişimi, yapılması ve antrenor yetiştirme ilkeleri. Değişik ülkelerdeki antrenör eğitimi ve Türkiye ile kıyaslanması ve yorumlanması. Ulusal ve uluslararası çağdaş antrenör eğitiminin geleceği.

BSP 101 BİREYSEL SPORLAR 1
Dağcılık: Tanımı, tarihi gelişimi, doğal yaşamın özellikleri, çevre koruma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık, doğada yaşamı sürdürme, güvenlik, tırmanış, iniş, etkinlik, planlama ve değerlendirme.
Güreş : Tanımı, tarihi gelişimi, serbest ve grekoromen stillerde temel duruş, tutuş, teknik, taktik ve kurallar.
Masa Tenisi: Malzeme bilgisi ve oyun kuralları,masa tenisinin temel vuruş teknikleri, oyun taktikleri.
Tenis: Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
Badminton: Tanımı, tarihi gelişimi, temek teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
Ritmik jimnastik: Temel Hareket Grupları (Yürüyüş, Adım Değiştirme, Koşma, Galop…) -Daire Teknikleri (İçe Bükümü, İçten Dışa Dönüşler, ,,,) – Denge Duruşları (Tek Ayak Üzerinde sıçrama türleri, tali çalışmalar …) -Çember aleti tutuş şekilleri-serbest hareketler, atlama, sıçrama

2. YARIYIL

TUR102 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

YBD102 YABANCI DİL II
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

BLG102 BİLGİSAYAR I
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

SSR102 SPORCU SAKATLIKLARI
Spor sakatlıklarını hazırlayan faktörler, sakatlanma mekanizmaları, spor sakatlıklarından korunma ilkeleri, ısınma-soğuma, spor sakatlıklarında tedavi ilkeleri ve bandajlama teknikleri.

BSP102 BİREYSEL SPORLAR II
Dağcılık: Tanımı, tarihi gelişimi, doğal yaşamın özellikleri, çevre koruma, yürüyüş, yön bilgisi, kampçılık, doğada yaşamı sürdürme, güvenlik, tırmanış, iniş, etkinlik, planlama ve değerlendirme.
Güreş : Tanımı, tarihi gelişimi, serbest ve grekoromen stillerde temel duruş, tutuş, teknik, taktik ve kurallar.
Masa Tenisi: Malzeme bilgisi ve oyun kuralları,masa tenisinin temel vuruş teknikleri, oyun taktikleri.
Tenis: Tanımı, tarihi gelişimi, temel teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
Badminton: Tanımı, tarihi gelişimi, temek teknik, taktik ve beceriler, kurallar.
Ritmik jimnastik: Temel Hareket Grupları (Yürüyüş, Adım Değiştirme, Koşma, Galop…) -Daire Teknikleri (İçe Bükümü, İçten Dışa Dönüşler, ,,,) – Denge Duruşları (Tek Ayak Üzerinde sıçrama türleri, tali çalışmalar …) -Çember aleti tutuş şekilleri-serbest hareketler, atlama, sıçrama

DBG 102 SPORDA DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ
Başta sporcu ve antrenör olmak üzere sporla ilgili tüm birimlerin aralarındaki ilişkilerini ve davranışlarını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler

SYS 102 SPORDA YETENEK SECİMİ
Sporlarda gelişim özellikleri dikkate alınarak performans sporuna hazırlayıcı test özelliklerinin gözetimi ve uygulama alanlarını inceler. ( Model – teknik ve elde edilen verilerin analiz konuları)

3. YARIYIL

SFZ 201 SPOR FİZYOLOJİSİ
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku organlar ve sistemlerin yapı ve fonksiyonları, eğzersizde insan organizmasının enerji kaynakları ve sportif aktivitelerle ilişkisi, yorgunluk ve toparlanma, egzersize metabolik ve hormonal cevaplar, antrenmanın fizyolojik temelleri, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarında ortaya çıkan akut ve kronik uyumlar, egzersizde cinsiyet farkı, yükselti, sıcak ve soğuk ortamda egzersiz, egzersiz fizyolojisinde temel laboratuvar uygulamaları ve performansın değerlendirilmesi.

SBS201 SPORCU BESLENMESİ
Temel beslenme ilkeleri, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller, vitaminler ve suyun organizmadaki görevleri, fiziksel performansa etkileri, yarış öncesi, arası ve sonrası beslenme ilkeleri, yaş, cinsiyet ve hastalık durumlarına göre beslenme, sporda ağırlık kontrolü.

ATB 201 ANTRENMAN BİLGİSİ 1
Antrenman kavramı ve temel ilkeleri, antrenmanın organizma üzerine etkileri, yorgunluk, toparlanma, antrenman bölümleri, planlanması, mikro, makro, yıllık planlama ve periyodizasyon, yüklenme ve temel ilkeleri, sürantrenman, sporda yetenek seçimi, biyomotor yeteneklerin geliştirilmesi.

TSP 201 TAKIM SPORLARI 1
Basketbol:
Basketbol oyununun temel tekniğinin ve taktiksel yönünün öğretilmesi.
Futbol:
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas,top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu oyun sistemleri ve kurallar (teknik, taktik ve kondisyon) üzerine düzenlemeler.
Hentbol:
Tanım, tarihçe,temel duruş, pas, kale atışları, top sürme ve tip yapma, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
Voleybol:
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, manşet, servis, smaç, blok, yere düşme teknikleri, takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.

AYI 201 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE İSTATİSTİK
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması. 

AEI 201 ANTRENÖRLÜKTE ETKİN İLETİŞİM 
Antrenörün başta sporcu, teknik heyet, yardımcı spor elemanları ve  yöneticilerle olmak üzere basın ve taraftar gibi diğer spor unsurlarıyla kurması gereken ilişkilerin iredelenmesi ve yorumlanması 

MAS 201 SPOR MASAJI
Spor da masajın önemi, kullanılan malzemeler, masaj çeşitleri, genel ilkeleri, manipülasyonlar ve uygulamalar.

4. YARIYIL

ATB 202 ANTRENMAN BİLGİSİ II
Örnek periyodizasyon uygulamaları, farklı antrenman yöntemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılmaları 

TSP 202  TAKIM SPORLARI II
Basketbol
Basketbol oyununun temel tekniğinin ve taktiksel yönünün öğretilmesi.
Futbol:
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas,top kontrolü, top sürme, aldatmalar, şut, kalecilik, bireysel ve takım savunması, takım hücumu oyun sistemleri ve kurallar (teknik, taktik ve kondisyon) üzerine düzenlemeler.
Hentbol:
Tanım, tarihçe,temel duruş, pas, kale atışları, top sürme ve tip yapma, aldatmalar, bireysel ve takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.
Voleybol:
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, manşet, servis, smaç, blok, yere düşme teknikleri, takım savunması, takım hücumu, oyun sistemleri ve kurallar.

SEÇ 202 SPOR PSİKOLOJİSİ
İnsanların neden egzersiz yaptıkları, egzersizin psişik etkileri, bu edinilen davranışın devamı, fitnes danışmanlığı, grup dinamiği ve liderliği ile özel gruplara egzersiz konularını ele alır.

AIK 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

SPG 202 SPOR PEDAGOJİSİ
Etkin bir antrenör kimdir?: Antrenör hazırlama, Antrenör davranışı, Tutum özellikleri, Antrenör hazırlama sürecinde dikkat edilmesi gereken özellikler, Antrenör analizi, Öğrenmeöğretme yaklaşımları ve süreçleri, öğretme modelleri. Öğretme stratejileri, Antrenman ortamı düzenleme ve teknoloji kullanma, Antrenörlere yöneticilik öğretimi, Spor eğitimindeki sistematik yaklaşımlar.

SMB 202 SAHA VE MALZEME BİLGİSİ
Farklı spor dallarında maç alanlarının, antrenman ve müsabaka  sırasında kullanılan malzemelerin incelenmesi

DSK 202 DÜNYA SPOR KURULUŞLARI
Sporun uygulanması ve organizasyonuyla ilgili dünyadaki önemli kuruluşların kuruluş amaçları ve yaptıkları uygulamaların incelenmesi

5. YARIYIL

PSG 301 PSİKOMOTOR GELİŞİM
Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişimler, bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kavramlar, ilkeler, psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, kuramsal yaklaşımlar, fiziksel gelişim, psikomotor gelişim dönemleri, psikomotor gelişim ile fiziksel uygunluk, algısal motor yetenekleri ve benlik kavramı arasındaki ilişki, çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi.

SPÖ 301 SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ
Sportif performansın değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin yapılabilmesi için uygulanan yaygın kullanılan ve genel kabul görmüş ölçüm yöntemleri

TKY 301 SPORDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Kalitenin tanımı, Toplam Kalite Yönetimi ve Esasları, Sürekli İyileştirme, Kalite Geliştirme Teknikleri konusunda öğrencileri geliştirmektir.

ÖAS 301 ÖZEL ALAN SEÇMELİ                       
Öğrencinin kendi branşı dışında gelişim göstermek istediği spor branşına ait eğitim

FNT 301 FİTNESS TEORİSİ
Sporsal verimi oluşturmada önemli bir etmen olan kondisyonun kuramsal ve uygulama temellerine yönelik bilgilendirme ve spor dallarına yönelik kondisyon kazanılmasında araç-gereç kullanma bilgisi ile çalışma yöntemlerinin öğrenimi hedeflenmektedir

SPS 301 SPOR TIBBI
Spor sakatlıklarında kullanılan tıbbi uygulamalar ve spor sakatlıklarına medikal yaklaşım, spor bilimleri ve tıp bilimlerinin etkileşimi

SRS 301 SPOR SOSYOLOJİSİ
Sporun toplum üzerindeki ve toplumun spor kültürü üzerindeki etkilerinin incelenmesi

6. YARIYIL

SBO 302 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİ 
Harekete dayalı öğrenme ve performansı etkileyen kalıtsal, çevresel, psikolojik, sosyolojik, biyolojik, nörolojik, kinematik, metodik v.b etmenlerin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri ile becerilerin ölçülmesi.

BFD 302 BİREYSEL FİTNESS DANIŞMANLIĞI
Kişiye özel fitness uygulamalarıyla ilgili pratik ve teorik uygulamalar

ÇKS 302 ÇOCUK VE SPOR
Bu ders çocuklara sporun nasıl yaptırılacağını öğretmeye yöneliktir.

SRT 302 SPORDA TEKNOLOJİ
Teknoloji de büyük bir hızla görülen gelişmelerin spora yansılamarı. Teknolojinin spor üzerindeki etkisi

ENG 302 ENGELLİLERDE SPOR
Engelliler için beden eğitimi ve sporun anlam ve önemi, engel türleri ve sınıflandırılmaları, engellilerde beden eğitimi ve spor, beden eğitimi ve sporun engelliler üzerindeki etkileri, engelliler için beden eğitimi ve sporla ilgili hukuki düzenlemeler.

DAS 302 DOĞA SPORLARI
Doğa ortamında yaşama uyum sağlama, güvenli hareket bilgi ve becerisi. Bu bilgi ve becerilerin seçilecek bir doğa sporunda uygulanması(Trekking, Orienteering, Dağcılık, Mağaracılık, Kano, Rafting, İzcilik,Yelken).

BİO 302 BİYOMEKANİK
Bu ders insan hareketlerini fizik kuralları ile açıldar. Temel Kavramlar ve Tanımlar:
Biyomekaniğin temelleri, Biyomekanik bilgisinin kullanımı ve yararları, İnsan hareketinin incelenmesi; Hareketin Kinematiği: Yol, Uzaklık, Hız Sürat: Uzaklik ve yol: Öteleme Hareketiııde Hız; Dönme Hareketinde Hız Yörüngesel Hız; Açısal Hız; Projeksiyonlar, Yer çekimi, Serbest düşme, Dikey atışlar, Yatay atışlar; Açısal Hareketin Kinetiği: Hareket, Eksen ve dilzlemlerin dikdörtgen ve polar koordinat sistemleri, Ağırlık merkezi, Hareket ve Denge; Başlangıç Evresi; Ana Evre; Sonuç Evresı.

7. YARIYIL

SYO 401 SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Yönetim, organizasyon, yöneticilik, Spor Yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, yönetim biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında spor organizasyon ve yönetimi, uluslararası spor kurum ve kuruluşları, Türk beden eğitimi ve spor sisteminin teşkilat ile yönetim yapısı, işleyişi.

SPK 401 SPORDA SPONSORLUK
Sporda sponsorluk uygulamaları, ilgili yasalar ve sponsorluğun sporun gelişimindeki yeri ve önemi

UZD 401 UZMANLIK DALI I
Öğrencinin antrenörlük eğitimi aldığı branşa ait temel antrenman teknikleri ve performans gelişim yöntemleri

UZD 401 UZMANLIK DALINDA STAJ 1
Öğrencinin antrenörlük eğitimi aldığı branşa ait konunun uzmanı antrenörlerin yanında aldığı uygulamalı temel eğitim

SUİ 401 SPORDA UYGULAMALI İSTATİSTİK
İstatistiğin tanımı, kapsamı, veriler ve düzenlenmesi, merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri, korelasyon, olasılık, normal dağılım eğrisi, standart puanlar, örnekleme kuramı, hipotez testleri, spor alanından örneklerle istatistik hesaplamalar ve bilgisayarla uygulama.

8. YARIYIL

UZD 402 UZMANLIK DALI II
Öğrencinin antrenörlük eğitimi aldığı branşa ait ileri antrenman teknikleri ve performans gelişim yöntemleri

UZS 402 UZMANLIK DALINDA STAJ II
Öğrencinin antrenörlük eğitimi aldığı branşa ait konunun uzmanı antrenörlerin yanında aldığı ileri derece uygulamalı eğitim

SMİ 402 SPOR MEDYA İLİŞKİLERİ
Basın ve yayın organlarının ve görsel basının spora ve sportif başarıya etkileri ve spor dallarının gelişiminde basının yeri ve önemi. Türkiye’de spor yayıncılığı, yazarlığı ve medya.

ÖAS 402 ÖZEL ALAN SEÇMELİ
Öğrencinin kendi branşı dışında gelişim göstermek istediği spor branşına ait eğitim

SDM 402 SPORDA MENEJERLİK
Menejer kavramının Türkiye ve dünyadaki yeri ve önemi. Menejerin görevleri, yetki ve sorumlulukları.