Dersler

Also available in: English

BİRİNCİ YIL

Dersin Kodu Dersin Adı I.yy II.yy Kr Ön Koşul
TRO-101 Oyunculuğa Giriş 0-8 0-8 8
TRO-102 Ses ve Konuşma I 2-2 2-2 3
TRO-103 Hareket-Doğaçlama I 0-2 0-2 3
TRO-104 Şan I 1-1 1-1 2
TRO-105 Solfej I 1-1 1-1 2
TRO-106 Ritmik – Dans I 0-2 0-2 3
TRO-107 Eskrim I 0-2 0-2 3
TRG-121 Tiyatro Tarihi I 2-0 2-0 3
TRG-123 Klasik Dön.Oy.İnc. 2-0 2-0 2
TRG-145 Dramatik Tasarım I 3-0 3-0 3
İNG-103 İngilizce 2-0 2-0 2
TD-103 Türk Dili 2-0 2-0 2
AİT-103 Atatürk İl.ve İnk.Tar. 2-0 2-0 2
Toplam Kredi 32 34 38

İKİNCİ YIL

Dersin Kodu Dersin Adı I.yy II.yy Kr Ön Koşul
TRO-201 Oyunculuk ( Rol ) 0-6 0-6 8 TRO-101
TRO-202 Ses ve Konuşma II 2-2 2-2 3 TRO-102
TRO-203 Hareket–Doğaçlama II 0-2 0-2 3 TRO-103
TRO-204 Şan II 1-1 1-1 2 TRO-104
TRO-205 Solfej II 1-1 1-1 2 TRO-105
TRO-206 Ritmik – Dans II 0-2 0-2 3 TRO-106
TRO-207 Eskrim II 0-2 0-2 3 TRO-107
TRG-221 Tiyatro Tarihi II 2-0 2-0 3 TRG-121
TRG-223 Römesans Dön.Oy.İnc. 2-0 2-0 3
TRG-245 Dramaturji 2-0 2-0 3
TEM-233 Mitoloji ——- 2-0 2
Toplam Kredi 28 26 35

ÜÇÜNCÜ YIL

Dersin Kodu Dersin Adı I.yy II.yy Kr Ön Koşul
TRO-301 Sahne 2-6 2-6 8 TRO-201
TRO-302 Ses ve Konuşma III 2-2 2-2 3 TRO-202
TRO-303 Hareket-Doğaçlama III 0-2 0-2 3 TRO-203
TRO-304 Şan III 0-2 0-2 2 TRO-204
TRO-306 Ritmi-Dans III 0-2 0-2 3 TRO-206
TRO-307 Eskrim III 0-2 0-2 3 TRO-207
TRG-322 Türk Tiyatrosu Tarihi 2-0 2-0 3  
TRG-323 Romantizm Dön.Oy.İnc. 2-0 2-0 3  
TST-330 Sahne ve Kostüm Tasarım 1-1 1-1 3
Toplam Kredi 26 26 31

DÖRDÜNCÜ YIL

Dersin Kodu Dersin Adı I.yy II.yy Kr Ön Koşul
TRO-401 Uygulamalı Sahne 2-6 2-6 8 TRO-301
TRO-303 Hareket-Doğaçlama IV 0-2 0-2 3 TRO-303
TRO-404 Şan IV 0-2 0-2 2 TRO-304
TRO-406 Ritmik-Dans IV 0-2 0-2 3 TRO-306
TRG-413 Türk Tiyatrosu Metinleri 3-1 3-1 3  
TRG-421 Modern Tiyatro Tarihi 2-0 2-0 3  
TRG-423 Modern Sonrası Oy.İnc. 2-0 2-0 3 TRG-331
Toplam Kredi 25 25 27
Toplam Kredi 132

Oyunculuk Ana Sanat Dalı Ders İçerikleri


Oyunculuğa Giriş
Öğrenciyle birebir yapılan bu deneysel çalışmalarda,bireyin kendisini tanıması(Duygusal,düşünsel,fiziksel) dokunma,duyma,tat,koklama,dikkat ve gözlem.İfade; Sözsüz doğaçlama ve sözlü doğaçlama(duygu ve düşüncelerin anlamlandırılması) ve türkçenin doğru kullanılması çalışmaları yer alır.

Ses ve Konuşma I-II-III
Üç yıl boyunca kademeli olarak süren bu uygulamada,öğrencinin doğru ve güzel konuşması için başta fonetik, soluk denetimi, dudak temrinleri, baş ve bedendeki tınlatıcılar üzerinde çalışılır.


Hareket-Doğaçlama I-II-III-IV
Dört yıl süren bu stüdyo çalışmasında,öğrencinin bedeni ile imgeleminin gelişmesi üzerinde durulur.Geniş hayal gücü ve bedensel esneklik esastır.


Şan I-II-III-IV
Dört yıl süren ve öğrenciyle birebir yapılan bu çalışmada ses ve şarkı söyleme yetisi şan teknikleriyle geliştirilir.


Solfej I-II
İki yıl süren bu çalışmada,müzik ezgilerinin uygulanışı,nota bilgisi ve notaların değerlerine göre seslendirilmesi öğretilir.


Ritmik – Dans I-II-III-IV
Çağdaş oyunculuğun bir gerekliliği olarak, öğrencinin ritim algısı, fiziksel
becerisi ve performansının geliştirilmesi temel amaçtır. Dört yıllık eğitimde bunlara kassal hafızasını zorlayacak düzeyde danslar eklenir. Özellikle birbirinden farklı teknik ve estetikleri kapsayan dans çalışmalarına ağırlık verilir. İlk iki yıl,öğrenciler çeşitli ülkelerin Salon danslarını görürler.Son iki yılda ise yine çeşitli ülkelerin folklorik kültürlerine ait halk dansları örnekleri ile harmanlanarak bedensel olarak zenginleştirilir.


Eskrim I-II-III
Üç yıl süren ve öğrenciyle birebir ve grup olarak çalışılan bu spor dalında,Flore,Epe,Kılıç gibi delici ve kesici silahlarla,oyuncunun,beyin,vucut koordinasyonunun ve karar verme mekanizmasının gelişmesi,öğrencinin kendine güven ve denge unsurlarının gelişmesi,zamanı doğru kullanması ve birden fazla kişiyle yapılan uygulamalarda oyuncunun rahat ve bilinçli davranabilmesini sağlar.Ayrıca oyuncular,eski dönemlerdeki düello ve savaş taktiklerini de öğrenir.


Tiyatro Tarihi I-II
İlk çağlardan günümüze dek tiyatronun tarihsel gelişimine dayandırılan Tiyatro kuramını oluşturan düşünürlerin,uygulamacıların,kuramcıların bilgisi ışığında Antik Çağ,Ortaçağ,Renaissance dönemlerindeki Tiyatro tarihini irdeler.Yazarlık Anasanat Dalı ile ortak derstir.


Modern Tiyatro Tarihi
Bugünkü çağdaş Tiyatro anlayışına kadar olan günümüz dünyasındaki tiyatrolar incelenir. Yazarlık Anasanat Dalı ile ortak derstir.


Dramaturji
Tiyatronun çözümleme,irdeleme ve yorumlama odağını oluşturan dramaturji bilminin ele alındığı bu derste,tiyatronun asal türleri hakkında bilgi verir. Yazarlık Anasanat Dalı ile ortak derstir.


Oyunculuk (Rol)
Öğrenciyle birebir yapılan bu çalışmalarda, Teorik ve Uygulamalı çalışmalar yer alır.Bireyin toplum içindeki rolü,Yazar; Dönemi,çağdaşları,dönemin ekonomik ve sosyal durumu,yazdığı eserler,bize verilen metin,oynayacağımız rol,yandaşları,çelişkileri ve çatışmalar ele alınır.Rolün düşünsel ve duygusal yapısı fiziki durumu,empati ve bir karakterin canlandırılması çalışmalarını kapsar.


Türk Tiyatrosu Tarihi
Türk Tiyatrosu Tarihinin’Geleneksel Türk Tiyatrosu’ ile başlayan tarihsel seyri,Tanzimat ve Meşrutiyet dönemi ile devam ederek Cumhuriyet dönemine ve oradan da günümüze kadar ulaşmış son şekliyle ele alınır. Yazarlık Anasanat Dalı ile ortak derstir.


Sahne
Oyunculuk dersinin devamı olan ve iki yıl süren bu uygulamalı ders,bir bütün eser üzerinde dekor,kostüm,ışık gibi unsurların önemi,bir prodüksiyon oluşturulması için gerekli mekan ölçüleri üzerinde çalışmalar ve tartışmalar yapılarak,öğrenciler ikişer üçer kişilik sahneler içinde antik dönemden modern oyunlara kadar seçeceği sahneleri kendi yartışları içinde sahneye getirirler.


Dramatik Tasarım
Bir Tiyatro oyunu oluştururken tasarlanacak olan estetik öğelerin ( tema-önerme-durum-
aksiyon planı-olay dizisi-çatışma-yargı-karakter oluşumu…) göz önünde tutularak,tümünün
kuramsal olarak aktarılmasını ve dramatik tasarım uygulamalarını kapsayan bu ders oyun
yazmanın teknik ve estetik yöntemini içerir.


Sahne ve Kostüm Tasarımı
Sahne ve kostüm tasarımı dersi, oyuncu adaylarına, Tiyatro dekoru ve kostümünün tarihsel ve coğrafi serüvenini,antik çağdan günümüze dönemin genel stil ve kostüm özelliklerini, sahne değiştirme biçimlerinden pano yapımına sahne tekniğini, genel hatlarıyla ışığı, oyunun sahneye konma sürecinde hangi evrelerden (teorik ve uygulamalı olarak)geçtiğini tanıtacak bir derstir. Yazarlık Anasanat Dalı ile ortak derstir.


Mitoloji
Tiyatro oyunlarında başvurulan mitolojik göndermelerin anlaşılabilmesi için çeşitli kültürlerin mitolojileri aktarılır.Bu ders sanatın soyutlama özelliğinin de temelini oluşturur. Yazarlık Anasanat Dalı ile ortak derstir.
Makyaj
Son yılki bu uygulamada, öğrenci sahne ışıkları için elverişli olan düz ve kompozisyon makyajların yanı sıra fantastik ve plastik makyaj esaslarını öğrenirler.


Uygulamalı Sahne
Seçilecek bir oyun projesi kapsamında oyunculuk ve yazarlık ana sanat dalı öğrencilerinin aktif görev alması sağlanarak edindikleri bilgileri uygulamaya geçirmeleri beklenir.Masa başı çalışmasından sahne üzerine dek bir oyun ortaya çıkarmayı amaçlayan bu uygulamalı dersin sonucunda öğrenciler seyirci ile buluşur. Yazarlık Anasanat Dalı ile ortak derstir.


Türk Dili
Genel olarak Türkçenin yapısı, ses , yapı ve cümle bilgisi üzerinde uygulamalı inceleme. Türkçeyi kurallara uygun olarak konuşmak ve yazmak. Türk dilini doğru ve etkili bir şekilde kullanmak.Dil, dil aileleri, dilin diğer bilimlerle ilişkisi, yazım kuralları. Yazarlık Anasanat Dalı ile ortak derstir.


Yabancı Dil
Bu dersin amacı, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dil kullanımı konularındaki yabancı dil becerilerini akademik standartlara uygun materyaller üzerinde çalışarak geliştirmelerini sağlamaktır. Derste ayrıca öğrencilerin akademik çalışma becerilerinin geliştirilebilmesi için çeşitli uygulamalara yer verilmektedir.Öğrencilerin dili deneme-yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Yazarlık Anasanat Dalı ile ortak derstir.


Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması. Yazarlık Anasanat Dalı ile ortak derstir.


Klasik Dönem Oyun İncelemesi:
Antik Dönem tragedyalarının dramaturjik olarak incelendiği bu ders kuramsal ve uygulamalı olarak iki aşamada yürütülmektedir. Antik dönemin siyasal – toplumsal- kültürel yapısı göz önünde tutularak Antik çağ sanatının düşünsel yapısı incelenir. Euripides, Aiskhylos, Sofokles gibi yazarlarının önemli yapıtlarından yola çıkılarak tragedyalar biçimsel ve içeriksel olarak çözümlenir. Ayrıca Latin örnekleri olan Plautus ve Terentius’un komedyaları da ele alınmaktadır.


Rönesans Dönemi Oyun İncelemesi:
Rönesans Dönemi tiyatrosunun siyasal- toplumsal ve kültürel ortamı göz önünde tutularak W.illiam Shakespeare’in oyunlarının dramaturjik açıdan incelenmesinin yapıldığı bu ders Tiyatro tarihine damgasını vuran ve Elizabeth Dönemi diye anılan süreci de kapsamaktadır. Kral Lear, Hamlet, Macbeth, Othello, III. Richard, Corealanus, IV. Henry gibi klasikleşmiş örneklere yer verilir.


Romantizm Dönemi Oyun İncelemesi:
Romantik Tiyatro sanat anlayışından yola çıkılarak Gorthe’nin Dr.Faustus ve Schiller’in Haydutlar adlı oyunlarının dönemin siyasal- düşünsel yapısına, kültürel ortama ve yazarın sanat anlayışına bağlı olarak incelenmesi. Bu ders kapsamında romantizmi takip eden gerçekçi sanat anlayışı da ele alınarak modern dram örnekleri üzerinden oyun çözümlemelerine gidilir.İncelenecek oyun örnekleri; Anton Çehov ‘Martı’, Eugene O’Neill ‘Yağ’, Henrik İbsen ‘ BirHalk Düşmanı’, Bernard Shaw ‘Jan Dark’, J. Steinbeck ‘Fareler ve İnsanlar’, Max Frisch‘Andorra’, Arthur Miller ‘Cadı Kazanı’, Peter Shaffer ‘Amadeus’, George Tabori ‘AnneminCesareti’ .


Modern Sonrası Oyun İncelemesi:
Birinci dönemde epik Tiyatro kuramı ve bu kuramın uygulayıcısı olan Bertolt Brecht’in tiyatrosu incelenerek Brecht’in oyun örnekleri üzerinde dramaturjik çalışmalar sürdürülür. ‘Carrar Ana’nın Silahları’, ‘Arturo Ui’nin Önlenemez Yükselişi’, ‘Sezuan’ın İyi İnsanı’, ‘Galileo Galilei’ incelenecek epik oyunlardan örneklerdir. İkinci dönem ise modern sonrası oyun örneklerini kapsamaktadır. Absürd Tiyatro’nun kuramsal ve düşünsel yapısı irdelendikten sonra absürd oyun örneklerine geçilir. Yine bu dönem postmodern oyun uygulamalarına da yer verilmektedir.

tercih robotu