Tiyatro Bölümü

Also available in: English, العربية

Amaç
Tiyatro Sanatının Bilimsel ve Estetik yanını Akademik ve uygulama düzeyinde saptamak,araştırmak ve geliştirmek amacıyla Tiyatro Bilmine kaynaklık edecek üniversal bilgiyi üreterek genelde evrensel Tiyatro Sanatına, özelde Kıbrıs Tiyatro yaşamına yön verecek tam donanımlı, yüksek kaliteli bir eğitim vererek Tiyatro Sanatçıları ve Akademisyenler yetiştirmek.

Hedef

  • Üniversal bilgiyi yaratıcı fikre ve çağdaş gelişmeye açık biçimiyle kullanarak sürdürdüğü eğitim süresi boyunca, yaratıcı gücünü açığa çıkarmak, duygu ve sezgilerini geliştirmek,deneme,uygulama alıştırma süreçlerini içeren sanatsal/akademik metotlar çerçevesinde yaratıcı,çağdaş ve sahne estetiğine dayanan nitelikli eğitim sonucunda öğrencilerin güçlü bir sanatçı olmaları hedeflenmektedir.
  • Bölümün sürekliliği açısından akademik personelin bölüm içerisinde kadrolaşmasını sağlamak,
  • Mezunlarımızdan hem akademik hem de sanatsal anlamda yararlanabilmek amacıyla eğitim kadromuzun da içinde yer alacağı profesyonel düzeyde bir “üniversite tiyatrosu” kurmak,
  • Yurt dışında tiyatro eğitimi veren akademik kurumlarla iş birliği içerisinde fikirsel ve sanatsal alış-verişi güçlendirmek amacıyla “Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali” düzenleme,
  • Karşılıklı bilgi alışverişini güçlendirmek,eğitimi zenginleştirmek adına yıl içerisinde,yurt dışı ve yabancı ülkelerdeki tiyatro okullarından kendi alanlarında uzman eğitimcileri atölye çalışmaları yapmaları amacıyla davet etmek,bölüm içi eğitim kadrosunun da ayni amaçla gönderilmesini sağlamak.

Bu bağlamda, 37 dersten oluşan Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” Lisans Programı’nın %73’ü alana uygun temel derslere, %27’i ise alana uygun kültür dersleri ve eğitimine ayrılmıştır.