Öğr. Gör. Barış ERDENK

Also available in: English, العربية

1970’de İzmir’de dogdu. 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümü – oyunculuk anasanat dalını kazandı. 1995 yılında aynı bölüme Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996 yılında “Stanislavski ve Meyerhold oyunculuk yöntemleri ve onların sentezcisi olarak Vakhtangov” adlı çalışmasıyla Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılında aynı bölüme Öğretim görevlisi olarak atandı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk dersleri vermektedir. Ögreti Görevlisi olmanın dışında, yurt dışında ve yur içinde bir çok ses getiren Rejiye imza atmıştır. Çalıştığı Tiyatrolar arasında Sadri Alışık Kültür Merkezi, Duru Tiyatro, İzmir Kültür Merkezi Oyuncuları ve Devlet Tiyatroları’ bünyesinde bölge tiyatroları vardır.