Yayınlarımız

 1. Gezer C, Dal S, Özer E, Yücecan S. Body mass index and waist circumferences: How effects the disease risk of Northern Cyprus adults? IUNS 20th International Congress of Nutrition, 15-20 September 2013, Granada/Spain.
 2. Gezer C, Dal S, Özer E, Yücecan S. What is the obesity prevelance of Northern Cyprus? IUNS 20th International Congress of Nutrition, 15-20 September 2013, Granada/Spain.
 3. Gezer C, Kabaran S, Yurttagül M, Yücecan S. FKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sık tüketilen bazı sebzelerin besin bileşimi analiziood. Gıda Teknolojisi Dergisi  2013:17(5);86-88.
 4. Öztürk M, Yücecan S. Assessment of Nutritional Status and Its Association With Length of Hospital Stay and Food Consumption in Elderly Cardiovascular Patients. Türkiye Klinikleri Dergisi, DOI: 10.5336/medsci.2012-32143.
 5. Kalkan I, Yücecan S. Stability of dietary phenolic and antioxidant properties of vegetables depends on cooking methodology. MÜSBED 2013;3(Supplement 1):S8-16.
 6. Dal Ü, Sarpkaya D. Knowledge and psychomotor skills of nursing students in North Cyprus in the area of cardiopulmonary resuscitation Pak J Med Sci 2013; 29-4:(SCI- Original Resarch Article)
 7. Adataş Durusoy M, Dal Ü. Knowledge and practice of nurses in Cyprus on subcutaneous heparin injection. HealthMed Journal 2013; (7)5 (SCI-Exp, Original Resarch Article)
 8. Şahin Yılmaz S, Dal Ü, Vural G:  Yanıklı hastaların hemşirelerden beklentileri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni Dergisi 2013 TAFMED-2013-01-014
 9. Gezer  C,  Dal S, Özer E, Yücecan S. Body mass index and waist circumferences: How effects the disease risk of Northern Cyprus adults? IUNS 20th International Congress of Nutrition, 15-20 September 2013, Granada/Spain.
 10. Gezer  C,  Dal S, Özer E, Yücecan S. What is the obesity prevelance of Northern Cyprus?IUNS 20th International Congress of Nutrition, 15-20 September 2013, Granada/Spain.
 11. Gezer C, Yücecan S. Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin yaşam tarzı indeksi: Sınıflar arasında farklılık var mı?? Beslenme ve diyet Dergisi 2012;(40)1:31-40. [BESVAK Ayşe Baysal Awards: Prof. Dr. Gülden Köksal Encouragement Award 2012]
 12. Gezer C, Dalmızrak Ö. What are nutrition and dietetics students thinking about nutritional biochemistry education?: The clue for improving biochemistry education. FEBS Workshop on Biochemistry  and  Molecular  Biology  Education.  Trends  &Tips  2012.  29-30  March  2012, İzmir/Turkey. [Best Poster Award: Second Prize]
 13. Gezer C, Dalmızrak Ö. Nutritional biochemistry courses: Attention and attitude of second year nutrition and  dietetics students. FEBS Workshop on Biochemistry and Molecular Biology Education. Trends &Tips 2012. 29-30 March 2012, İzmir/Turkey.
 14. Dal Ü, Korucu Er A, Eroğlu K, Karataş B, Yalçın A. Sacral region massage as an alternative to the urinary catheter used to prevent urinary retention after cesarean delivery. Balkan Med J 2012; DOI: 10.5152/balkanmedj.2012.083 (SCI-Exp, Original Resarch Article)
 15. Akgür M, Dal Ü. The prevalence of needle stick and sharps injuries in nurses in North Cyprus. Pak J Med Sci 2012; 28-3: 437-440. (SCI- Original Resarch Article)
 16. Dal Ü, Bulut H, Demir Güler S: Cerrahi girişim sonrası hastaların evde yaşadıkları sorunlar. Bakırköy Tıp Dergisi 2012; 8-1: 34-40.
 17. Nurluöz, Ö. ve Akçıl, Umut.. “Comparative  Analysis of Job Satisfaction of the Nurses with Varıables Creatıng Job Dıffıcalty”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education), 2012; 2: 77-86,
 18. Gezer C, Kabaran S, Özer E, Yurttagül M, Yücecan S. Determination the disease; risk of adults according to body mass index and waist circumferences. VIII. International Nutrition and Dietetics Congress 2012, 4-8 April 2012, Antalya/Turkey.
 19. Gezer C, Yücecan S. Differences of body images, eating behaviours and attitudes of nutrition and dietetics female students. VIII. International Nutrition and Dietetics Congress 2012, 4-8 April 2012, Antalya/Turkey.
 20. Gezer C, Samur G. The role of omega 3 fatty acids on cognitive development. Journal ofNutrition and Dietetics 2012;40(1):43-49.
 21. Gezer C, Kabaran S, Yurttagül M, Yücecan S. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!nin vazgeçilmez geleneksel peynirleri: Besin ögesi analizi. Gıda Teknolojisi Dergisi2012:16(9);85-88.
 22. Gezer C, Yücecan S. Evaluation of body mass index and nutritional habits of nutrition and dietetics students at different classes. VIII. International Nutrition and Dietetics Congress 2012, 4-8 April 2012, Antalya/Turkey.
 23. Kabaran S, Gezer C, Özer E, Yurttagül M, Yücecan S. Determination of nutritional status and nutritional intakes of aadults who reside in Değirmenlik area in Turkish Republic of Northern Cyprus.        VIII. International Nutritional   Dietetics   Congress   2012,4-8       April 2012, Antalya/Turkey.
 24. Nurluöz, Ö. ve Birol, C. “ The Impact of Knowledge Management And Technology: An Analysıs of   Admınıstratıve Behavıours” TOJET- January 2011, volume 10 Issue 1.
 25. Özkum İzveren A, Dal Ü: Abdominal cerrahi girişim uygulanan hastalarda erken dönem sorunları ve bu sorunlara yönelik Hemşirelik uygulamaları. Hacettepe ÜniversitesiHemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2011; Cilt 18, Sayı 2, 036-046.
 26. Sarpkaya D,  Eroğlu K.  .  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 14-49 Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2011; 31 (5),  1236-1244.
 27. Türkleş, S., Karataş, B., Yılmaz G. “Effect Of Coping With Anxiety Education On  Women’s  Anxiety Level” Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, Özgün Araştırma, 2011; Sayı:3.
 28. Güngel H,Eren MH, Pınarcı EY, Altan C, Baylançiçek DO, Kara N, Gürsel T, Yegenoğlu   Y,   Susever S.An outbreak of Fusarium solani endophthalmitis after cataract surgery in an eye training and research hospital in Istanbul. Mycoses. 2011 Jun 1. doi: 10.1111/j.1439 0507.2011.02019.x
 29. Susever,S., Hasoksuz,M. and Yegenoglu,Y.Azole resistant Candida spp. isolated  from immunocompromised patients in Istanbul.GenBank: GQ175788.1
 30. Susever S, Yeğenoğlu Y: Invazif mantar infeksiyonlarının tanımlanmasında moleküler  yöntemlerin önemi, uygulanması ve geleneksel yöntemler ile karşılaştırılarak  değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2011; 45(2): 325-35.
 31. Okan A, Çelebioğlu M, Özer E, Yurttagül M, Yücecan S,’ ‘Prevalence of overweight and obesity in Kyrenia, a northern provience of North Cyprus’, Proc. 18th European Congress on Obesity (ECO2011), İstanbul, 25-28 May 2011, Obesity  reviews 12 (Suppl1),  T2.LP.009, 2011.
 32. Özer E, Hidayet A, Yurttagül M, Yücecan S, ‘Diet quality and obesity in Famagusta/North Cyprus’ Proc. 18th European Congress on Obesity (ECO2011), İstanbul, 25-28 May 2011, Obesity  reviews 12 (Suppl1),  T2.LP.020, 2011.
 33. Özer E, Nüri Ö, Kurucuoğlu E, Yurttagül M, Yücecan S, ‘ Overweight and obesity growing public health problem in Northern Nicosia, Cyprus’, Proc. 18th European Congress on Obesity (ECO2011), İstanbul, 25-28 May 2011, Obesity  reviews 12 (Suppl1),  T2.LP.022, 2011.
 34. Özer E, “Fruktoz: Dost mu? Düşman mı?”, Diyabetle Yaşam, 39, 60-61 (2011).
 35. Özer E, “Diyabette tıbbi beslenme tedavisi. ” 47. Ulusal Diyabet Kongresi. 11-15 Mayıs 2011, Antalya. Konuşma özetleri, Sayfa 58-59.
 36. Özer E, Yıldız E, Mercanlıgil S, Uysal C, Mercanlıgil M, Koyunoğlu N, Avhan N, ‘ Algoritmalarla diyabette tıbbi beslenme tedavisi-2011’  Diyabet Forumu 2, 32-40 (2011).
 37. Özer E, ‘Geçmişten günümüze diyabette beslenme tedavisi yaklaşımları.’ Türk Diyabet Yıllığı 2010-2011, 93-104 (2011).
 38. Gezer  C,  Özer  E.  Kalsiyum; Metabolik sendrom ile ilişkili mi?  Diabet  Forumu 2010;6(2):1-7.
 39. Kural F, Çakmakcı C, Tütüncü Y, Özer E, Satman İ, ‘ Predictive value of CRP,ADMA and Visfatin during diabetes prevention with lifestyle intervention’, Proc American Diabetes Association 70 th Scientific Sessions, Orlando, June 25-29, 2010, Diabetes 59 (Suppl 1),2579 PO, 2010.
 40. Özer E,  ‘Glisemik kontrolün sağlanmasında beslenme tedavisinin etkinliği.’ Diyabete Bakış12, 30-33 (2010).
 41. Özer E, “Tabak tabak sağlık”, Diyabetle Yaşam, 37, 61 (2010).
 42. Özer E, “Kuruyemişler ve kalp sağlığı”, Diyabetle Yaşam, 37, 62 (2010).
 43. Özer E, “Süt ve süt ürünleri zayıflatır mı?”, Diyabetle Yaşam, 38, 56 (2010).
 44. Özer E, “Sağlıklı yaşam tarzı için sağlıklı alışveriş listesi oluşturun”, Diyabetle Yaşam, 38, 58 (2010).
 45. Özer E, “Tükettiğiniz bazı besinler aldığınız ilaçların etkilerini değiştirebilir”, Diyabetle Yaşam, 38, 59 (2010).
 46. Çakmakcı C, Tütüncü Y, Özer E, Gedik S, Dinççağ N, Karşıdağ K, Satman İ, ‘The role of resistin and CRP in lifestyle intervention’, Proc American Diabetes Association 70 th Scientific Sessions, Orlando, June 25-29, 2010, Diabetes 59 (Suppl 1), 1783 P, 2010.
 47. Nurluöz, Ö. , Birol, C. ve Silman, F.. “Üniversitelerde Eğitim Yöneticilerinin Yöneticilik Davranışlarının Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi”. Educational Administration: Theory and Practice, 2010; Vol. 16, Issue 4, pp: 579- 599, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi: PEGEM.
 48. Susever S, Yeğenoğlu Y: Molecular techniques in the diagnosis of fungal infections and   Preservation and collection of fungal genomic DNA. World Federation for Culture  Collections, Newsletter. 2010;(No.49) December :p12-7.
 49. Özer E, ‘Diyabette çağdaş diyet uygulamaları ve eğitimi.’ Türk Diyabet Yıllığı 2008-2009, 81-90 (2009).
 50. Özer E, ‘Diyabette tıbbi beslenme tedavisi.’ Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu -2009. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Diabetes Mellitus Çalışma Grubu. S 49-57, 2009.
 51. Özer E, “Yetişkin diyabetlilerde tıbbi beslenme tedavisi yaklaşımı. ” 45. Ulusal Diyabet Kongresi. 20-24 Mayıs 2009, Antalya. Program ve Özet Kitabı, Sayfa 121-122.
 52. Özer E, “ Tip 1 ve tip 2  diyabette beslenme ve egzersiz. ” 45. Ulusal Diyabet Kongresi. 20-24 Mayıs 2009, Antalya. Program ve Özet Kitabı, Sayfa 45-46.
 53. Özer E,  “Optimal beslenme ve beslenme ile ilintili kronik hastalıklarda karbonhidrat kaynağı olarak fruktoz: Doğru seçim. ” Hacettepe, Beslenme ve Diyetetik Günleri, II. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, 19-20 Haziran 2009,  Özet kitabı, Sayfa 33-36.
 54. Özer E, “Diyabetli bireyin yaşam kalitesinde beslenme. ”  Başkent Üniversitesi, Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlık Kongresi, 22 Kasım 2009, Bildir Kitabı, Sayfa  24-26.
 55. Özer E,  “Karbonhidrat sayımının genel özellikleri. ” VII. Ege Diyabet Günleri Kursu. 13 Kasım  2009, İzmir. Özet kitabı, Sayfa  13-19.
 56. Özer E, “Basit ve kompleks karbonhidratların değişen rolleri, diyabet tedavisinde nutrisyonel strateji ne olmalı? ”  VII. Ege Diyabet Günleri Kursu. 13 Kasım  2009, İzmir. Özet kitabı, Sayfa 39-43.
 57. Özer E, “Yarının dünyasını oluştaracak çocuklarımızı kanserden koruyabiliriz”, Diyabetle Yaşam, 35, 44-45 (2009).
 58. Özer E, “Sağlıklı öğün planı”, Diyabetle Yaşam, 35, 54-55 (2009).
 59. Özer E, “Obezitenin beslenme tedavisinde doğru bilinen yanlışlar”, Diyabetle Yaşam, 36, 37 (2009).
 60. Özer E, “Kolesterolünüzün kontrolünü elinizde tutun”, Diyabetle Yaşam, 37, 34-35 (2009).
 61. Bulut H, Tanrıkulu G, Dal Ü, Kapucu S. How much do emergency department patients know about medication prescribed for them on discharge? A pilot study in Turkey. J Emerg Nurs 2009;  doi:10.1016/j.jen.2008.12.017 (SSCI, Original Resarch Article)
 62. Özer E: “Sürekli glukoz izleme sistemi (SGİS) ve diyetisyen bakışı. ”  VI. Ege Diyabet Günleri Kursu. 19-21 Kasım  2008, İzmir. Özet kitabı, Sayfa  55.
 63. Özer E, ‘Diyabette tıbbi beslenme tedavisi.’ Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu -2008. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Diabetes Mellitus Çalışma Grubu. S 41-47, 2008
 64. Özer E, ‘Diyabette tıbbi beslenme tedavisi.’ Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu -2008. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Diabetes Mellitus Çalışma Grubu. S 41-47, 2008.
 65. Özer E .“Kanıta dayalı beslenme önerileri”, Diyabetle Yaşam, 33, 38-42 (2008).
 66. Özer E, “Buğdaydan ekmeğe; tam tahıl”, Diyabetle Yaşam, 33, 64-66 (2008).
 67. Özer E, “Yeme davranış bozuklukları ve tip 1 diyabet”, Diyabetle Yaşam, 34, 54-55 (2008).
 68. Kırdar S.S, Özer E, ‘21.y.y. da üniversite öğrencileri süt içiyor mu? Süt hakkında ne biliyorlar?’ VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-6 Nisan 2008, Antalya, 2008, Kongre Kitabı.Sözel Sunu, 278-279, 2008.
 69. Özer E “Sürekli glukoz izleme sistemi (SGİS)-diyabette kendi kendine izleme (Diyetisyen bakış açısı). ”  VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-6 Nisan 2008, Antalya. Kongre Kitabı. Sayfa 147-148.
 70. Özer E “Glisemik Yük. ”  VI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-6 Nisan 2008, Antalya. Kongre Kitabı. Sayfa 151-152.
 71. Özer E, ‘Rafine karbonhidratlar ve tam taneli tahılların tüketimi ile tip 2 diyabet ve kalp damar hastalığı arasında ilişki var mı?’ Diyabet Forumu 2, 43-51 (2008).
 72. Özer E, ‘Vitamin yetersizlikleri ve kalp damar hastalıkları.’, Türk Kardiyoloji Seminerleri, Kalp Damar Hastalıkları ve Diyet, 8(2), 254-261 (2008).
 73. Dal Ü, Kitis Y. The historical development and current status of nursing in Turkey. OJIN, The Online Journal of Issues in Nursing OH, A Scholarly Journal of the American Nurses Association 2008; (13)2: 1-9 (Medline, CINAHL and Scopus).
 74. Erenel Şentürk A,  Dal Ü,  Kutlutürkan S, Vural G: Hemşirelik dördüncü sınıf öğrencilerinin ve hemşirelerin intörnlük uygulamasına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi HemşirelikYüksekokulu Dergisi 2008; 15(2): 16-25.
 75. Dal Ü: Malnütrisyona bağlı postoperatif komplikasyonlar ve Hemşirelik bakımı. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2008; 11(1):85-92.
 76. Ozdilli K, Issever H, Ozyıdırım B A, Hapçıoğlu B, Ince A, Ince H, Yegenoglu Y,  Susever S, Erdel M, Isık E, Gedikoglu G.Biological Hazards in Tannery Workers. Indoor Built Environ.2007;16(4):349-357.
 77. Özer E, ‘’ Tam taneli tahıl bileşenleri kronik hastalıklardan koruyucu mu?’’ Folia, 1, 5-9 (2007).
 78. Özer E, “Ciddiye alınması gereken bir durum Hipoglisemi”, Diyabetle Yaşam, 31, 46-48 (2007).
 79. Özer E, “Diabette Tıbbi Beslenme Tedavisinin Prensipleri” İç Hastalıkları, ed K Büyüköztürk,  Cilt 1,  S 561-592, Nobel Tıp Kitapevleri, 2007.
 80. Özer E, ‘Diyabette tıbbi beslenme tedavisi.’ Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu -2009. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Diabetes Mellitus Çalışma Grubu. S 41-47, 2007.
 81. Özer E, “Yeme bozukluklarının tedavisinde diyetetik yaklaşım. ”   1. Yeme Bozuklukları Eğitimi, 9 Kasım 2007, İstanbul.
 82. Özer. E, “Medikal beslenme tedavisine güncel yaklaşım. ” V. Ege Diyabet Günleri Kursu. 14-16 Kasım  2007, İzmir., Özet kitabı, Sayfa 59-60.
 83. Özer E, “Diyabetlide beslenme tedavisi sorunları ve çözüm önerileri. ” 2007  Dünya Diyabet Günü’ Etkinlikleri. 16-18 Kasım 2007, İstanbul. Diyabet Tedavi ve Bakımında Yeni Yaklaşımlar, Eğitim Sonrası’Kliniğe Bakış’Kursu Notları, Sayfa 90-104.