Neden Biz

Adadan Sağlık Bilimlerine…

  • Çağı yakından izleyen, kendisini sürekli yenileyen ve gelişen bir “Üni-versite” bünyesinde yer aldığımız için,
  • Sağlık Bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, değişen dünya koşullarında toplumun yaşam kalitesini artırabilecek nitelik ve yeterlilikte uzmanlar yetiştiren bir “FAKÜLTE” olduğumuz için,
  • Sağlık Bilimleri alanında öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarını uygulayan, saygın ve yetkin bir eğitim kadrosuna sahip olduğumuz için,
  • Sağlık Bilimleri alanında geleceğimizin güvencesi gençlerimizin, ekip çalışmasına yatkınlıklarını ve kendilerini iyi ifade edebilme yeteneklerini geliştirmelerine büyük önem verdiğimiz için,
  • Sağlık Bilimleri alanında ulusal değerlerini koruyarak, evrensel ve etik değerlere sahip, yaratıcı fikir ve uygulamaları¬nı takım çalışması içinde gerçekleştirebilen bireyler yetiştirdiğimiz için,
  • Sağlık Bilimleri alanında öğrencilerimizin bilgi ve donanımlarını sürekli artırmak için gerekli olan tüm uygulamalarda Avrupa standartlarının üzerindeki en son teknoloji ile donanımlıYakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ nin tüm olanaklarından yararlandığımız için,
  • Sağlık Bilimleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere sempozyum, konferans, bilimsel toplantılar düzenleyerek öğrencilerimizin ve sağlık çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişmelerine olanak sağladığımız için,
  • Sağlık Bilimleri alanında öğrencilerimizle birlikte yaptığımız eğitim çalışmaları ile toplumun bilinçlendirilmesine, toplum sağlığının korunmasına ve gelişmesine sürekli katkıda bulunduğumuz için,
  • Bu özelliklere sahip öğrencileri yetiştirmemiz nedeni ile mezunlarımızın iş bulma oranı % 100 olduğu için…