İletişim

İsim – Soyisim Görev Dahili
Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN Dekan
Doç. Dr. Ümran Dal YILMAZ Dekan Yardımcısı
Hemşirelik Bölüm Başkanı
132