Dersler

  • Alana Uygun Temel Dersler
  • Alana Uygun Dersler
  • Alan içi Seçmeli Dersler
  • Alan Dışı Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI AKTS KREDİ TEORİ UYGULAMA LAB
1. YIL / 1. DÖNEM İNG101 İngilizce I 4 3 3
BTKL51 Bilgi Teknolojilerine Giriş I 6 3 2 1
MAT171 Genel Matematik 6 3 3
EKON101 İktisata Giriş I 6 3 3
SYHZ101 Sosyal Hizmete Giriş 6 3 3
ATA101 Atatürk İlkeleri I 2 2 2
1. YIL / 2. DÖNEM İNG102 İngilizce II 4 3 3
BTKL152 Bilgi Teknolojilerine Giriş II 6 3 2 1
PSY101 Psikolojiye Giriş 6 3 3
EKON102 İktisata Giriş II 6 3 3
SYHZ102 Sosyolojide Güncel Tartışmalar 6 3 3
ATA102 Atatürk İlkeleri II 2 2 2
2. YIL / 1. DÖNEM YNTM201 İşletmelerde Etkin İletişim I 4 3 3
SYHZ201 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları I 6 3 3
SYHZ203 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I 6 3 3
KAM 201 Kamu Yönetimi 6 3 3
TUR 101 Türk Dili I 2 2 2
YNTM 206 Hukuka Giriş 6 3 3
2. YIL / 2. DÖNEM SYHZ 205 Rapor Yazma Sunum ve Becerileri 4 3 3
SYHZ 202 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları II 6 3 3
SYHZ 204 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II 6 3 3
MTMK281 İstatistik 6 3 3
TUR 102 Türk Dili II 2 2 2
SYHZ206 Sosyal Hizmet Hukuku 6 3 3
3. YIL / 1. DÖNEM SYHZ 304 Sosyal Hizmet Yönetimi 6 3 3
SYHZ 301 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntem ve Teknikleri I 6 3 3
SYHZ 303 Sosyal Politika ve Planlama 6 3 3
SYHZ305 Bireylerle Sosyal Hizmet 6 3 3
SYHZ 307 Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet 6 3 3
3. YIL / 2. DÖNEM SYHZ 309 Sosyal Psikoloji 6 3 3
SYHZ 302 Sosyal Hizmette Araştırma Yöntem ve Teknikleri II 6 3 3
SYHZ 306 Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet 6 3 3
SYHZ 308 Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet 6 3 3
SYHZ 310 Sosyal Hizmette Etik 6 3 3
4. YIL / 1. DÖNEM SYHZ 401 Sosyal Hizmet Uygulaması I 6 3 3
SYHZ 403 Çocuk Hakları ve Sosyal Himet 6 3 3/4
SYHZ 404 Kadının İnsan Hakları 6 3 3/4
SYHZ 405 Kriz Müdehale ve Travma Sonrası Sosyal Hizmet 6 3 3/4
SYHZ406 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 6 3 3/4
4. YIL / 2. DÖNEM SYHZ 402 Sosyal Hizmet Uygulaması II 6 3 3
SYHZ 407 Gelişim Psikolojisi 6 3 3/4
SYHZ 408 Engellilerle Sosyal Hizmet 6 3 3/4
SYHZ 409 Yaşlılarla Sosyal Hizmet 6 3 3/4
SYHZ 410 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 6 3
Toplam AKTS kredisi 240 120
tercih robotu