Sosyal Hizmet Bölümü

 1. Program Hakkında Genel Bilgi: Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, alanlarında özel kurum ve kuruluşlar oluşturabilecek profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular.
 2. Kazanılan Derece: Lisans derecesi
 3. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar: Mezuniyet için öğrencilerinin 198 AKTS kredisi zorunlu derslerden, 48 AKTS kredisi seçmeli derslerden olmak üzere toplamda 240 AKTS kredi kazanmaları, transkriplerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlık not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
 4. Programın Amacı: Bu eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde, üniversitelerde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırlar.
 5. Öğretim Programının Yapısı:
  • Alana uygun temel ders sayısı: 18 (44%)
  • Alana uygun ders sayısı: 15 (34%)
  • Alan içi seçmeli ders sayısı: 8 (18%)
  • Alan dışı seçmeli ders sayısı: Yok
  • Seçmeli derslerinin verilmeye başladığı yıl: 4
  • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok
  • Önkoşullu dersler: Var
  • Staj zorunluluğu: 2 (%4)

  Bu bağlamda, 44 dersten oluşan Sosyal Hizmet Programı’nın %44’si alana uygun temel derslere, %34’i alana uygundersler, %18’si alan içi seçmeli ders, %4’si ise alan içi uygulamaya(staj) ayrılmıştır.

 6. Eğitim Türü: Tam zamanlı