İş Olanakları

Also available in: English

Sağlık yöneticileri kamuya veya özel sektöre ait hastanelerin yönetim işlerinde görev alırlar. Kamu, Üniversite, Özel Hastaneler ve Rehabilitasyon Merkezleri, Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, SGK, Sigorta Şirketleri, İlaç Şirketleri, Medikal Şirketler, Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında sağlık kurumları yöneticisi olarak çalışabilirler. Sağlık kurumları yöneticisi, bu kurumlarda çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından, çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanmasından sorumludur. Yönetici, hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini tespit etmek için gerekli çalışmaları da yapar. Sağlık kurumları yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle sağlık kurumları yöneticilerine büyük gereksinme duyulmaktadır. Sağlık hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için, alanında uzman yöneticilere olan gereksinim gelecekte de devam edecektir. Piyasanın bu mezunlara olan talebi çok fazladır. Diğer bir yaklaşımla; mezunların iş bulma oranları % 100 dür.