Dersler

Also available in: English

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
AİT 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Z 2 0 2 2
İYB 105 Genel Muhasebe I Z 3 0 3 5
İYB 111 Genel İşletme Z 3 0 3 5
BİS 103 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kul. Z 0 2 1 2
EKO 123 Mikroekonomi Z 3 0 3 5
İNG 153 Okuma Becerileri Z 3 0 3 3
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16 2 17 24
Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri S 2 0 2 4
SKY 103 Düşünce Eğitimi S 2 0 2 2
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
AİT 104 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Z 2 0 2 2
İYB 106 Genel Muhasebe II Z 3 0 3 5
HUK 106 Hukukun Temel Kavramları Z 2 0 2 2
EKO 124 Makroekonomi Z 3 0 3 5
SKY 124 Yönetim ve Organizasyon Z 3 0 3 5
İNG 154 Konuşma ve Sunum Becerileri Z 3 0 3 3
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 18 0 18 24
Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
MAT 108 İşletme Matematiği S 2 0 2 4
SKY 102 Sağlık ve Yaşam S 2 0 2 2
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim S 2 0 2 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 6
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
  • IYB 105 dersi alınmadan IYB 106 kodlu ders alınamaz.
  • EKO 123 alınmadan EKO 124 alınamaz.

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
SKY 205 Tıbbi Terminoloji Z 2 0 2 4
SKY 207 Sağlık Kur. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Performans Değ. Z 3 0 3 5
SKY 209 Sağlık Kurumları Yönetimi I Z 3 0 3 5
SKY 211 Sağlık Kurumlarında Bilgi ve Belge Yönetimi Z 2 1 2 4
İNG 223 Akademik Yazma Becerileri Z 3 0 3 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 13 1 13 21
Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
SKY 215 Sağlık Bilimlerinde Deontoloji S 2 0 2 2
SKY 217 Hastane İşletmeciliği S 2 0 2 4
BİS 203 Sağlık Bilimlerinde Araştırma
Yöntemleri
S 3 0 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9
III. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
SKY 210 Sağlık Kurumları Yönetimi II Z 3 0 3 5
SKY 212 Sağlık İşletmeciliği Z 2 0 2 4
BİS 202 Bioistatistik Z 2 0 2 4
HUK 208 İdare Hukuku Z 2 0 2 2
İNG 224 Sözlü İletişim Becerileri Z 3 0 3 3
ISG 202 İş Sağlığı ve Güvenliği Z 2 0 2 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 14 0 14 22
Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BED 202 BEDen Eğitimi S 1 2 2 1
MLY 212 Kamu Maliyesi S 3 0 3 5
SKY 214 Hizmet Pazarlaması S 3 0 3 5
SKY 216 Hastane Mimarisi S 2 0 2 4
PDR 256 Zaman Yönetimi S 2 0 2 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
IV. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
  • SKY 209 alınmadan SKY 210 kodlu dersalınamaz.

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
SKY 307 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I Z 3 0 3 5
SKY 309 Sağlık Kurumlarında Kantitatif
Yönetim Teknikleri I
Z 3 0 3 5
SKY 311 Sağlık Kurum. Maliyet Muhasebesi Z 3 0 3 5
SKY 313 Sağlık Ekonomisi Z 3 0 3 4
BİS 303 Sağlık Bilişimi Z 2 2 3 5
HUK 313 Sağlık Hukuku Z 2 0 2 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16 2 17 26
Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
SKY 305 Sağlık Kurum. İşlemler Yönetimi S 3 0 3 4
SKY 315 Tüketici Davranışları S 3 0 3 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 4
V. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
SKY 302 Sağlık Sigortacılığı Z 3 0 3 5
SKY 306 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Z 3 0 3 5
SKY 308 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim II Z 3 0 3 5
SKY 310 Sağlık Kurumlarında Kantitatif Yönetim Teknikleri II Z 3 0 3 5
SKY 312 Sağlık Kurumlarında Fizibilite ve Yatırım Yönetimi Z 3 0 3 5
SKY 316 Sağlık Turizmi Z 2 0 2 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 17 0 17 27
Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
SKY 304 Sağlık Sektöründe Girişimcilik S 3 0 3 3
SKY 318 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi S 2 0 2 4
HUK 310 İş Hukuku S 2 0 2 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3
VI. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
  1. SKY 307 alınmadan SKY308
  2. SKY 309 alınmadan SKY310 kodlu dersler alınamaz.

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
SKY 401 Sağlık Yönetiminde Çağdaş Yönelimler Z 0 2 1 3
SKY 403 Sağlık Kurumlarında Pazarlama Z 3 0 3 5
SKY 407 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi Z 3 0 3 5
SKY 409 Sağlık Politikası ve Planlaması Z 3 0 3 5
SKY 411 Mezuniyet Çalışması Z 0 3 2 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 5 12 23
Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BES 401 Beslenme İlkeleri S 2 0 2 2
SKY 413 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 4
SKY415 Staj (1 ay) S 0 5 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7
VII. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
SKY 402 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Z 3 0 3 5
SKY 406 Staj (14 hafta) Z 0 24 12 15
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 24 15 20
Kod Dersin Adı Z/S T P K AKTS
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
SKY 414 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri S 3 0 3 5
SKY 416 Sağlık Kurumlarında Teknoloji Yönetimi S 3 0 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
VIII. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 187
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 53
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240
  • SKY kodlu 1. 2. 3.ve 4. Sınıf dersleri alınmadan SKY 406 kodlu staj alınamaz.

 

SAĞLIK YÖNETİMİ
AIT 103 Atatürk’s Principles Reforms
Devrimin amacı ve bağlantılı konular, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılması, Birinci Dünya Savaşı, Mondros ve Sevr Anlaşmaları, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi, Son Osmanlı Meclisi ve Misak-ı Milli sınırlarının ilanı, TBMM’nin kuruluşu.

YB 105 – General Accounting I
Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, muhasebe kavramı ve ilkeleri, tekdüzen muhasebe sistemi, muhasebe kayıt araçları, tek yanlı kayıt yöntemi, iki yanlı kayıt yöntemi (bilanço usulü), bilanço, gelir tablosu, gelir ve gider hesapları, açma ve kapanış işlemleri, döner varlık hesapları, işleyişi.

YB 111 – General Management
İşletme ile ilgili temel bilgiler, işletmelerin kuruluşu ve hukuki yapıları, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk, yönetim ve işlevleri, pazarlama yönetimi, ürün, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım stratejileri, üretim yönetimi, insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve finansman yönetimi.

BIS 103 – Basic Information and Communication Technologies
Öğrenciye bilgisayar hakkında temel kavramları öğretmek, işletim sistemi kavramını vermek, Windows işletim sisteminin işlevlerini öğretmek, Windows Programlarından Word, Excell ve Power Point ile ileriki yaşamlarında gereksinim duyacakları uygulamaları yapabilecek düzeye getirmek.

EKO 123 – Microeconomics
Mikro ekonominin tanımı ve amacı,tüketici teorisi: bütçe kısıtı, tercihler, fayda ,talep ve talepteki değişmeler, tüketici artığı, bireysel ve piyasa talebi, zamanlararası tercih, belirsizlik ve bilgilenme, firma teorisi: teknoloji, üreticinin problemi, maliyet eğrileri, firma arzı, endüstri arzı, eksik rekabet: monopol, monopolcü rekabet, oligopol, faktör fiyatlandırması ve bölüşüm.

ING 153
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştiren bir program izlenmektedir.

Course Name TKD 103
Yazım kuralları, ses bilgisi, biçimbilim, söz dizimi, dil

BED 101
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

PDR 155
İletişimin tanımı, iletişim süreci ve öğeleri, iletişimin sınıflandırılması, kişiler arası iletişim: bireyler neden birbirleri ile iletişim kurarlar, kişiler arası iletişimin doğası, kişiler arası iletişimi diğer iletişim tiplerinden ayıran faktörler; kişiler arası iletişim: kişiler arası iletişimin tanımı, iletişim modelleri, kişiler arası iletişimin unsurları ve özellikleri, etkili konuşma ve dinleme, iletişimde çatışma.

SKY 103
Düşünme Kavramı, Düşünme yöntemleri, Felsefik yaklaşımlar.

AIT 104
Kurtuluş Savaşı, Doğu ve Batı Cepheleri, Mudanya Anlaşması ve Saltanatın Sona Ermesi, Lozan Barış Konferansı ve Cumhuriyet’in Kuruluşu, Yeni Cumhuriyet, Muhalefet, Eğitim ve Kültürde Yenilikler.

IYB 106
Duran varlık hesapları ve işleyişi, kısa vadeli yabancı kaynak hesapları ve işleyişi, uzun vadeli yabancı kaynak hesapları ve işleyişi, öz kaynak hesapları ve işleyişi, ücret bordrosu düzenlenmesi ve muhasebe işlemleri, beyannameler, bildirgeler.

HUK 106
Hukuk kavramı, hukukun belli başlı alanları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun ayrımları, hukukun uygulanması, hak kavramı, hukukta sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi.

EKO 124
Ekonomi biliminin ve makro ekonominin tanımı ve amaçları, toplumların başlıca ekonomik sorunları, çeşitli ekonomik sistemlerin ekonomik sorunlara çözüm arama yaklaşımları, milli gelirin analizi ve ekonomik denge, yatırım çoğaltanı ve hızlandıranı, ekonomik dalgalanmalar, fiyat- para ve banka, enflasyon analizi, para ve bütçe politikaları ve milli gelir üzerine etkisi, mali politika ve tam istihdam, dış ödemeler dengesi, dış ekonomik ilişkiler teorisi, ekonomik büyüme ve kalkınma.

SKY 124
Bir örgütün yönetim ile ilgili temel kavram ve konular (örgüt, yönetim ve yönetici tanımları, yönetim becerileri, rolleri ve düzeyleri ve yönetim süreci), temel örgüt kuramları (klasik, neoklasik, kantitatif, modern ve yeni yaklaşımlar), dış çevre ve örgütler üzerindeki etkisi ve planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetimden oluşan dört temel yönetim fonksiyonu

ING 154
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce konuşma ve sunum becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

TKD 104
Dil aileleri, ağız ve diyalektler, sözlü ve yazılı anlatım

BED 102
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

MAT 108
İşlenen konular arasında kümeler ve gerçek sayılar, doğrusal denklemler, denklem uygulamaları, eşitsizlikler, fonksiyonlar ve grafikler, doğrular ve denklem sistemleri, üstsel ve logaritmik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve türevin ekonomik uygulamaları, uygulamalı en küçük ve en yüksek değerler, diferansiyeller kapsanmaktadır.

SKY 102
Sağlık algılaması, sağlıklı yaşam, sağlık hizmetleri organizasyonu, koruyucu sağlık hizmetleri, insan anatomi ve fizyolojisi, Türkiye’de sağlık sorunları, beslenme, zararlı maddelerden korunma, ergonomi, üreme sağlığı, hasta hakları, ilkyardım.

PDR 156
Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

SKY 205
Sağlık bilimlerinde kullanılan terimlerin kökleri, kullanımı, tanıtımı ve Türkçe karşılıkları, insan anatomisi ve fizyolojisi, mikrobiyoloji, hastane enfeksiyonları, ilaç bilimi, hastalıklar ile ilgili terminoloji.,

SKY 207
Personel yönetimine giriş, personel politikası, iş analizi, işgücü planlaması, iş gören bulma ve seçme, iş gören eğitimi ve gelişimi, iş gören değerlemesi, kariyer planlaması, iş görenlerin motivasyonu, ücret ve maaş yönetimi Performans yönetimi nedir, performansı değerlendirirken dikkat edilmesi gereken temel ilkeler, ideal bir performans değerlendirme sisteminin özellikleri, bireylerin, takımların performanslarını temel alan yöntemler ve farkları, hedeflere göre performans değerlendirme, değerlendirme türleri ve teknikleri, yetkinliklere dayalı 360 derece performans değerlendirme teknikleri, performans değerlendirme formu ve süreç tasarımı, bireysel gelişim formu ve süreç tasarımı, kariyer planlaması ve performans değerlendirme, eğitim planlaması ve performans değerlendirme, değerlendirme ve raporlarda dikkat edilecek noktalar, performans değerlendirme görüşme uygulamaları, performansın ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi, örnek bir performans yönetim sisteminin tasarlanması

SKY 209
Sağlık, yönetim, işletme, sağlık yönetimi kavramları, işletme yönetiminin ilkeleri, Türkiye’de sağlık örgütlenmesi, sağlık yöneticiliğinin çalışma alanları.

SKY 211
Dersin amacı; öğrencilere basılı ve elektronik ortamda yer alan tüm bilgi kaynaklarını tanıtmak ve bu kaynaklar aracılığıyla nasıl ve ne tür bilgiye erişileceğini öğretmektir. Kitap, makale, review, rapor, standart gibi bilgiyi kendinde toplayan kaynakların yanı sıra, indeks, abstrakt, bibliyografya gibi, bilgiye yönelten kaynaklar ve bunların veri tabanı olarak elektronik ortamda yer alan versiyonları ve Internet aracılığıyla ulaşılan bilgi kaynakları da tanıtılmaktadır. Derste belli başlı kaynakların kullanımı uygulamalı olarak işlenmektedir.

ING 223
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin ikinci sınıf öğrencileri güz dönemi için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce yazma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

BED 201
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

SKY 215
Sağlık kurumları yöneticiliği mesleğinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği aşamaların öğrenilmesi, deontolojinin temel ilkeleri ve ebelerin mesleki özellikleri, görev yetki ve sorumlulukları doğrultusunda, mesleki kimlik oluşturulması ve meslek ahlakının benimsetilmesi.

SKY 217
Sağlık kurumları yöneticiliği mesleğinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği aşamaların öğrenilmesi, örnek olay tartışmaları.

BIS 203
Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik ve güvenirlik, örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.

SKY 210
Hastane yönetim kurulu, hastanelerde sağlık profesyonelleri hizmetleri; hastanelerde idari, teknik ve genel hizmetler, hastane işletme yönetmelikleri ve ilgili hukuki kaynaklar, hastane standartları, hasta bakımının değerlendirilmesi.

SKY 212
Modern sağlık hizmet üretim süreçleri, üretim yönetimi, sağlık hizmeti fonksiyonları.

BİS 202
İstatistik ve biyoistatistiğin tanımı, kullanım alanları., veri toplama yöntemleri ve toplanan verinin istatistiksel analiz için işlenmesi., özet (tanımlayıcı) ölçüler ve grafikler, tablo oluşturulması, olasılık ve olasılık dağılışları, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon çözümlemesi.

HUK 208
Kamu kurum ve kuruluşlarının işleyiş şekilleri ve tabi oldukları hukuk kurallarının öğretileceği bu derste, idare hukukuna egemen olan ilkeler, idari teşkilat, idari işlemler, idarenin eylemleri, idari sözleşmeler, idari yaptırımlar, kolluk, kamu hizmeti, kamulaştırma, kamu ihaleleri, idarenin sorumluluğu, kamu görevlileri üzerinde durulacak başlıca konulardır.

ING 224
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin ikinci sınıf öğrencileri için bahar döneminde açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce dinleme ve konuşma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

İSG 202
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam.

BED 202
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

MLY 212
Kamu maliyesinin konusu ve kapsamı, kamu kesiminde örgütlenme, devletin ekonomiye müdahale nedenleri: piyasa başarısızlığı, kamusal mallar, dışsallıklar, doğal tekel, siyasal sistem-ekonomi ilişkisi, bütçe süreci, kamu harcamaları, kamu gelirleri.

SKY 214
Hizmet pazarlaması hakkında genel bilgiler, tarihsel gelişim, kavram ve tanımlar, hizmetlerin çeşitleri ve özellikleri, hizmet pazarlaması stratejileri, hizmet pazarlama programlarının öğretilmesi dersin amacını oluşturmaktadır.

SKY 216
Hastanelerin en iyi kullanım biçimlerini ve süreç yönetimini örnek olaylar üzerinden tartışmaktır.

PDR 256
Zaman ve zaman yönetimine giriş. Zaman kaybettiriciler. Öncelik ve aciliyet belirleme. Zaman ve enerji kullanımı. Uzun ve kısa vadeli hedef belirleme teknikleri.

SKY 307
Finansman kavramının tanımı, finansal örgütler, hastanelerde finansal organizasyon yapısı, İşletme sermayesi yönetimi, nakitler, alacaklar ve stokların yönetimi, duran varlık yatırımlarının yönetimi, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların yönetimi, öz kaynakların yönetimi, hastanelerde sermaye maliyeti.

SKY 309
Kantitatif analize giriş, doğrusal programlamaya giriş, temel tanımlar, varsayımlar ve şekilleri, doğrusal programlama problemlerinin formule edilmesi, doğrusal programlama problemlerinin grafik yöntemle çözümü ve duyarlılık analizi, simpleks yöntem ve büyük M metodu, simpleks tablonun ekonomik yorumu, duyarlılık analizi ve dual problemlerin ekonomik yorumu bilgisayar uygulamaları.

SKY 311
Maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları ve hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi sisteminin kuruluşu. TMS’de maliyet muhasebesi kayıt yöntemleri (7/A ve 7/B seçenekleri), maliyet unsurları muhasebesi. Hastane işletmelerinde 1. ve 2. gider dağılım yöntemleri, birim maliyet hesaplama yöntemleri, maliyet yöntemlerinin kullanılışı, maliyet bilgilerinin raporlanması.

SKY 313
Sağlık ekonomisinin temel kavramları, sağlık hizmetlerinde arz ve talep, sağlık sektöründe ekonomik analiz, maliyet fayda analizleri, ulusal ve uluslararası ekonomi, ulusal ve uluslararası sağlık ekonomisi.

BİS 303
Bilişim ve sağlık bilişimi kavramı / bilişim araçları (donanım, yazılım, internet), sağlık bilişimi kaynakları, sağlık verileri, elektronik kayıt sistemi (EKS) / bilgiyi hastalarla paylaşmak için bilgisayarlardan nasıl yararlanılır / konsultasyonların etkin kullanımı / hasta takibi / ICD 10 / bilişim teknolojilerinin tıp uygulamalarındaki yeri / kişisel bilgiye erişim olanakları / bilginin yönetilmesine katkı sağlayabilecek teknolojik araçlar / bilgi üretimi / bilginin paylaşımı, tıbbi karar destek sistemi / veri-bilgi, bilgi- iletişim, veri işleme, veri tabanı yönetimi / hasta kayıtları, medikal görüntüleme sistemleri / merkezi hasta enformasyon sistemleri / klinik raporlama sistemleri / eczane sistemleri / hemşirelik bilgi sistemleri / kalite sistemleri / stratejik analizler / yönetim enformasyon sistemi oluşumu / enformasyon sisteminin güvenliği / uluslararası alanlarda enformasyon sisteminin uygulanması.

HUK 313
Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödevleri, özel yasalarımızla düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluklar, yetki ve sorumluluklar, hukuki nitelikleri, aile planlaması, kan nakli, organ nakli, tıbbi tahliye gibi konuların hukuksal tahlilleri, ötenazi, ötenazi kavramlarının hukuksal vasıfları, milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş genel kural ve prensiplerin sağlık hukuku açısından değerlendirilmesi.

BED 301
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

SKY 305
Sağlık Hizmetlerinde iş süreçleri, kapasite çeşitleri ve tanımlar, kapasite ölçümleri, arz talep tahminleri.

SKY 315
Tüketici davranışının çeşitli bileşenlerini açıklamak ve bunları kar amaçlı olan ve/veya kar amaçlı olmayan örgütlerdeki pazarlama uygulamalarını geliştirebilmek için değerlendirmek amaçlanmaktadır.

SKY 302
Sağlık hizmetleri finansman sistemleri hakkında genel bilgiler, sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sigortacılığın tarihsel gelişimi, kapsamı, sigortalılığın sağlık hizmetleri kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortası türleri, özel sigorta ve sosyal sigorta, sağlık sigortası sistemlerinin hizmet kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, zorunlu ve özel sağlık sigortasının, maliyet paylaşımının sağlık hizmeti kullanımı ve sağlık üzerine etkisi, dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, reform çabaları, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler.

SKY 306
Örgütsel Davranış kapsamındaki kavramlar, teoriler, yaklaşımlar, konular (Örgütlerde Birey, Değerler, Tutumlar ve İş Doyumu, Motivasyon, Örgütlerde Grup, İletişim, Liderlik, Çatışma, Örgüt Kültürü, Örgütsel Değişim, Örgütün Çevresi, Stres Yönetimi); Konu ile ilgili yapılan araştırmalar ile sağlık kurumlarındaki uygulamalar.

SKY 308
Hastanelerde bütçe kavramı, genel/katma bütçe, döner sermaye, fon bütçeleri uygulamalar, işletme bütçeleri, finansal analiz ve denetim, finansal tablo analizleri maliyet analizleri, finansal raporlar.

SKY 310
Ulaştırma modelleri: Giriş, dengeli ve dengesiz ulaştırma modelleri ve varsayımları, başlangıç çözümün geliştirilmesi, ulaştırma modelleri çözüm teknikleri, atama ve aktarma modelleri, karar teorisi, belirlilik halinde karar verme, risk halinde karar verme, belirsizlik halinde karar verme, dinamik programlama.

SKY 312
yatırım kararı mantığı, yatırım tipleri, yatırım kararına etki eden soysal faktörler, yatırım kararına etki eden fiziksel faktörler, fizibilite, fizibilite revizyonu ve onayı, fizibilite ışığında proforma bütçe, proforma gelir tablosu, proforma bilanço ve nakit akışının düzenlenmesi

SKY 316
Sağlık turizmi, turizm içindeki yeri ve önemi, Türkiye’de sağlık turizmi, sağlık turizminin gelişmesi ve gelişme nedenleri, sağlık turizmi arzını oluşturan faktörler, sağlık turizminde doğal koşullar ve çevre, sağlık turizmi talebini etkileyen faktörler, sağlık turizmi organizasyonu, sağlık turizminde pazarlama ve lojistik, sağlık turizmi politikaları, sağlık turizmi teşvikleri, sağlık turizminde yaşanan sorunlar, küresel rekabet konularını içermektedir.

BED 302
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

SKY 304
Girişimcilik ile ilgili kavramlar, girişimciliğin önemi, gelişimi, fonksiyonları ve girişim türleri, girişimciliğin özellikleri ve girişimcilerdeki kişisel yeteneklerin geliştirilmesi, girişimcilikte motivasyon, yaratıcılık ve yenilik, iç ve dış grişimcilik, girişim finansmanı, girişimci için sermaye edinme yolları, buluş, marka ve tasarımların korunması, girişimcilikteİş fikirleri, İş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi, iş planı içinde yönetim, pazarlama, finans ve üretim planları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik, sağlık sektöründe girişimcilik öyküleri, sağlık ektöründe girişimcilikte örnek olay incelemeleri.

SKY 318
Sağlık durumu değerlendirilmesi, tıbbı gereksinimlerin belirlenmesi ve yardımların organizasyonu, olağanüstü durumlarda çevre sağlığı yönetimi, bulaşıcı hastalıklara yaklaşım, olağanüstü durumlarda risk grupları, olağanüstü durumların ruh sağlığına etkileri, kamp koşullarında çevre sağlığı hizmetleri, olağanüstü durumlarda beslenme, olağanüstü durumlara hazırlık planları, olağanüstü durumlarda tıbbi etik, uluslararası örgütler.

HUK 310
iş hukukunun tarihi gelişimi, işveren kavramı, işveren temsilcileri, alt işveren kavramı, işyeri, işçi ve çırak kavramları, iş akti, iş aktinin şekil ve çeşitleri, iş akti yapma serbestliği ve sınırları, iş aktinin hükümsüzlüğü, çalışma saatleri, ücret ve iş aktinin sona ermesi; sendikalar hukuku, işveren ve işçi sendikaları, sendika özgürlüğü, sendikaların yapısı, sendika üyeliği, sendika faaliyetleri ve yasak faaliyetler, sendikaların idari ve mali denetimi, konfederasyonlar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları; sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi, sosyal güvenlik kavramı, sosyal sigortaların finansmanı, yönetimi ve faydaları olarak sıralanır.

SKY 401
Sağlık yönetiminde Türkiye ve Dünya’da yönetim ve organizasyon, pazarlama, finans, muhasebe ve işlemler yönetimi ile ilgili alanlardaki güncel gelişmelerin sunum teknikleri ile birleştirilerek sınıf içinde tartışılması.

SKY 403
Değişen pazarlama anlayışı içinde, müşterinin öneminin ortaya çıkarılarak, müşteri kazanma, kazanılan müşterinin elde tutulması, kaybedilen müşterinin yeniden kazanılması ve müşteri ilişkilerinin, işletme yönetimi, çalışanlar ve müşteriler açısından ele alınarak irdelenmesi. Sürdürülebilir rekabet açısından müşteri memnuniyetinin sürekliliği için toplam kaliteden ve değer odaklı ürün ve hizmetlerin üretilmesine gelinen süreçler ve uygulama örnekleri. Müşteri ilişkilerinin ölçümlenme yöntemleri.

SKY 407
Kalite kavramı, kalite ve teoriler, teorilerin sağlık hizmetlerine uygulanabilirliği, kalite ve müşteri, kalite ve verimlilik, kalite ve maliyet, toplam kalite yönetimi, sağlık hizmetlerinde kalitenin gelişimi, toplam kalite yönetiminin (TKY) sağlık hizmetlerine entegrasyonu, TKY kültürünün oluşturulması (takım çalışması, eğitim, örgütsel kültür) ve toplam kalite yönetiminde analitik metotlar, akreditasyon.

SKY 409
Sağlık politikaları, sağlık politikası tarihçesi, öngörülen politikalar, sağlık reformu konteksti, reform çıkmazı: sağlıkta ve sağlık sektöründeki engeller, reform temalarının entegrasyonu, kaynak kıtlığı sorununa yönelik çözüm yolları, sistemlerin hakkaniyetli bir biçimde finanse edilmesi, kaynakların etkili bir şekilde tahsis edilmesi, hizmetlerin verimli sunumu, reformların uygulanma süreci.

SKY 405
Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknik malzemeler: röntgen, ultrason, mr, bilgisayarlı tomografi, fako, laser gibi cihazların tanıtımı, işlevleri, sağlık hizmetlerinde teknolojinin yeri, geleneksel yöntemler ve yüksek teknoloji gerektiren yöntemler, verimliliğin sağlanması, biyomedikal mühendislik hizmetleri, bakım onarım ve koruyucu bakım, talep tahmini, bağımlı talep ve bağımsız talebe dayalı stok sistemleri, satın alma süreci, doğru zaman, doğru miktar, doğru fiyat, doğru kalite ve doğru kaynak seçimi sözleşme yönetim süreci, malzeme yönetimi.

SKY 411
Sağlık yönetiminde Türkiye ve Dünya’da yönetim ve organizasyon, pazarlama, finans, muhasebe ve işlemler yönetimi ile ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri inceleyen lisans bitirme tezi niteliğinde araştırma yapmak.

BED 401
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

BES 401
Besin grupları (süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, sebzeler ve meyveler; tahıllar ve ekmek, yağlar ve şekerler), besin öğeleri (karbonhidratlar, lipitler, proteinler, vitaminler, mineral,su), kimyasal yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları, kaynakları, önerilen günlük alım değerleri, aşırı alım ve toksisiteleri, enerji metabolizması, özel durumlarda beslenme (gebe-emzikli beslenmesi; işçi beslenmesi; 0-1 yaş çocuk beslenmesi; adölesan beslenmesi; yaşlı beslenmesi).

SKY 416
Marka kavramı, konumlandırma,konumlandırma stratejileri, ürüne bağlı marka stratejileri, Dünya çapında ünlü ve başarılı marka örnekleri

SKY 415
Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından yapılan SKY 408 STAJ dersi ile genel olarak, sağlık birimlerinin idari, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere yakından göstermek amaçlanmaktadır.

SKY 402
Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar; stratejik yönetim modeli; durumsal analiz (misyon, vizyon, değerler, amaçlar, genel ve sağlık çevresi ve hizmet alanı analizi ve iç çevre analizi); alternatif stratejiler geliştirme (yön belirleyici, uyum sağlama, pazara giriş, rekabet), alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması (hizmet sunum ve destek stratejilerinin ve birim eylem planlarının geliştirilmesi); her aşamada stratejik momentumu sağlamada yol gösterici stratejik düşünme haritaları geliştirme.

SKY 408
Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından yapılan SKY 408 STAJ dersi ile genel olarak, sağlık birimlerinin idari, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere yakından göstermek amaçlanmaktadır.

BED 402
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.

SKY 414
Sistem kavramı ve sistemin bileşenleri,Sağlık sistemi kavramı ve sağlık sistemin bileşenleri,Sistem analizi ve sağlık sistemi analizi,Sağlık meslekleri ve ülkeler arasında farklılıklar, Sağlık hizmetlerinde finansman boyutu ve sağlık finansmanı modelleri, Sağlık hizmetlerinde sunum boyutu ve sağlık hizmeti sunumu modelleri, Avrupa Birliği ülkelrinde sağlık sistemlerinin entegrasyonu,, ABD ve Meksika sağlık sistemi,Fransa, Hollanda ve Almanya sağlık sistemi İngiltere, Kanada ve Avustralya sağlık sistemi, İskandinav ülkeleri sağlık sistemi,Küba, İspanya ve İtalya sağlık sistemi,Çin, Japonya ve Hindistan sağlık sistemi, Türk Sağlık Sistemi ve diğer ülkelerle genel karşılaştırma

SKY 416
Sağlık hizmetlerinde kullanılan teknik malzemeler: röntgen, ultrason, mr, bilgisayarlı tomografi, fako, laser gibi cihazların tanıtımı, işlevleri, sağlık hizmetlerinde teknolojinin yeri, geleneksel yöntemler ve yüksek teknoloji gerektiren yöntemler, verimliliğin sağlanması, biyomedikal mühendislik hizmetleri, bakım onarım ve koruyucu bakım, talep tahmini, bağımlı talep ve bağımsız talebe dayalı stok sistemleri, satın alma süreci, doğru zaman, doğru miktar, doğru fiyat, doğru kalite ve doğru kaynak seçimi sözleşme yönetim süreci, malzeme yönetimi.