Sağlık Yönetimi Bölümü

Also available in: English

Kuruluş
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 2011-2012 eğitim ve öğrenim yılında akademik eğitimine başlamıştır.

Lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim programı Hacettepe Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından desteklenmektedir. Programın temel amacı lisans düzeyinde Sağlık Yönetimi eğitimi vermek ve evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin sağlık yöneticileri ve eğitimciler yetiştirmek, multidisipliner çalışmalar yürütmek, lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.
Sağlıknın yönetimi alanında uzmanlaşmayı ve profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan bu program, Sağlıknda kariyer yapmak isteyen uzman, orta ve üst düzey yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sağlıktaki tıbbi ve teknolojik gelişmeler, ulusal ve uluslar arası rakiplerin artması, hasta memnuniyetinin ön plana çıkması bu sektördeki rekabeti yoğunlaştırmıştır. Sağlık kuruluşları artan rekabetle başa çıkabilmek için, tıp alanındaki gelişmeleri takip ettiği kadar işletmecilik alanındaki gelişmeleri de izlemek ve bunları en kısa zamanda kuruluşunda uygulamak zorundadır. Yoğun rekabetle karşı karşıya kalan sağlık kuruluşunda tıbbi hizmetler kadar diğer hizmetlerin de kaliteli olması gerekmektedir. Tıbbi hizmetlerin kaliteli olmasında hekimlerin payı büyüktür, teknoloji ise hekimi desteklemektedir; işletmecilikle ilgili hizmetlerin kalitesini yükseltmede ise, o kuruluşun sağlık yöneticisine çok iş düşmektedir. Bu nedenle, gerek özel gerek kamuya ait sağlık kuruluşlarında profesyonel sağlık yöneticilerini istihdam etme zorunlu hale gelmiştir.

Özellikle büyük sağlık kuruluşlarını yönetmek ve birimler arası koordinasyonu kurmak güçleşmekte, bu nedenle sağlık yöneticisinin yeterli donanıma sahip olması önem kazanmaktadır. Ülkemizde bu alanda profesyonel sağlık yöneticisine olan gereksinim her geçen gün artmakta, buna karşın yetişmiş işgücü bulmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır.

Sağlık yöneticileri diğer profesyonel yöneticilerden çok farklı bir konumdadır. Çünkü, yönettikleri kuruluşlar aynı zamanda yoğun tıp bilgisi kullanmaktadır. Bu bakımdan sağlık yöneticisi çalıştığı kurumda, herhangi bir cihaz alımında kurum için en rantabl olan kararı verebilecek kadar sağlık sektörünü bilmeli, tıbbi araç gereçleri tanımalı, kuruluşun sağlık hizmetleriyle ilgili stratejik planlarını yapabilmeli, bunun için öncelikleri saptayabilmelidir.

Bütün bu nedenlerden dolayı sağlık yöneticisi yetiştiren bölümlere olan talep giderek artmaktadır. Bu çerçevede bölümümüzün amacı; tıbbi bilgilerle donatılmış, sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerle ilgili yeterli bilgiye sahip; aynı zamanda sağlık kuruluşunu rakiplerinin ötesine taşıyabilecek işletmecilik ve yöneticilik bilgilerine vakıf, her iki alanı da birlikte özümseyen nitelikli profesyonel sağlık yöneticisi yetiştirmektir.

Misyon
Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulayarak ve araştırma olanakları sunarak, çağdaş ve evrensel etik değerler ışığında, yenilikçi, yaratıcı, katılımcı ve eleştirel bakış açısına sahip, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı üstün nitelikli “Sağlık Yöneticisi” yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak ve sürekli gelişmektir.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası ortamlarda tanınan, tercih edilen, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile KKTC’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir eğitim kurumu olmaktır.