Dersler

BİRİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
ANA 101 Anatomi- İşitme/Konuşma ve Denge Organları Z 3 0 3 3
FIZ 151 Fizik Z 2 0 2 2
ODP 101 Akustik Fizik ve Fonetik Prensipler Z 2 0 2 2
ODP 103 Odyolojiye Giriş Z 2 3 3 3
ODP 105 Dil Bilime Giriş Z 2 3 3 3
PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri Z 2 0 2 4
İNG 123* Okuma Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 103 Türk Dili I Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 17 6 19 21
KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
BED 101 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
PDR158 Gelişim Psikolojisi S 2 0 2 4
ÇLG 103 Aile Yaşamı ve Aile içi İlişkiler S 2 3 3 5
ODP 111 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 9
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
FZY  102 Fizyoloji- İşitme/Konuşma ve Denge Organları Z 3 0 3 3
ODP 102 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Z 3 0 3 5
ODP 104 Konuşma Bilimine Giriş Z 2 3 3 3
FİZ 152 Biyofizik Z 2 0 2 2
PSİ 102 Temel  Psikoloji Z 2 0 2 2
PDR 156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim Z 2 0 2 4
İNG  124* Konuşma  Becerileri Z 2 0 2 2
TKD 104 Türk Dili II Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 18 3 19 23
KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
BED 102 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
MEB 102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik S 3 0 3 3
MİK 104 Genel Mikrobiyoloji S 2 0 2 3
ISG 101 İş sağlığı ve Güvenliği S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

*Ders ingilizce olarak verilmektedir

İNG 123 alınmadan İNG 124 kodlu ders alınamaz.

İKİNCİ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
AİT 203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
ODP 201 Saf Ses ve Konuşma Odyometresi Z 2 3 3 4
ODP 203 Timpanogram Teknikleri Z 2 3 3 4
ODP 205 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon Z 2 3 3 4
ODP 207 Dil ve Konuşma Gelişimi Z 2 3 3 4
ODP 211 İşitme Kayıpları Z 2 0 2 2
ODP 213 İşitsel Algı Süreçleri Z 2 0 2 2
ODP 215 Odyolojide Görüşme Teknikleri Z 2 0 2 2
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 16 12 20 24
KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
BED 201 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
ODP 209 Psikodilbilim S 2 0 2 3
ODP 217 Pozitif Psikoloji S 2 0 2 3
ODP 219 Geriatrik Odyoloji S 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Z 2 0 2 2
ODP 202 Odyometrede Ayırıcı Tanıya Yönelik Testler Z 2 3 3 3
ODP 204 Vestibüler Sistem Fizik Muayene Teknikleri Z 2 3 3 3
ODP 206 Odyometride Simulasyon Test Yöntemleri Z 2 3 3 3
ODP 208 Pediatrik Odyoloji Z 2 3 3 3
ODP 210 Vestibüler Sistem Hastalıkları Z 2 0 2 2
ODP 212 İşitme Kayıplılarda Konuşma ve Dil Gelişimi Z 2 0 2 2
ODP 214 ODP Stajı-I Z 0 35 9 6
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 14 47 27 24
KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
BED 202 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
ODP 216 İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri S 2 0 2 4
ODP 218 İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Tarama Teknikleri S 2 0 2 4
ODP 220 Tıbbi Etik ve Deontoloji S 2 0 2 2
ODP 222 Vakalarla Odyoloji S 2 0 2 2
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
ODP 301 Elektrofizyolojik Test Yöntemleri Z 2 3 3 4
ODP 303 İşitme Tarama Teknikleri Z 2 3 3 4
ODP 305 Odyometrik Yorumlama Z 2 0 2 2
ODP 307 İşitsel İşlemleme Bozuklukları Z 2 0 2 2
ODP 309 Türk İşaret Dili I Z 2 0 2 3
ODP 311 İşitme Cihazları I Z 2 0 2 3
ODP 315 Kulak ve Genetik Z 2 0 2 2
ODP 325 Tıbbi Terminoloji Z 2 0 2 4
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 15 8 18 24
KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
BED 301 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
BİS 335 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri S 2 0 2 4
ODP 317 Endüstriyel Odyoloji S 2 0 2 3
ODP 319 Kognitif Nörobilim S 2 0 2 3
ODP 321 Eğitim Ortamlarında Akustik Özellikler S 2 0 2 3
>ODP 323 Sağlık Yönetimi S 2 0 2 3
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 6
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
ODP 302 Vestibüler Testler Z 2 3 3 3
ODP 304 İşitme Cihazları II Z 2 3 3 3
ODP 306 Vestibüler Rehabilitasyon Z 2 0 2 2
>ODP 308 Amplifikasyon ve Yardımcı Cihaz Uygulama Z 2 0 2 2
ODP 310 Türk İşaret Dili II Z 2 0 2 2
ODP 312 ODP Stajı II Z 0 35 9 6
BİS 302 Biyoistatistik Z 3 0 3 5
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 13 41 24 23
KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
BED 302 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
ODP 314 İletişim Bozukluklarında Aile Danışmanlığı S 2 0 2 4
ODP 316 İşitme Kaybı ve Artikülasyon Bozuklukları S 2 0 2 3
ODP 318 Beyin Dilbilimi S 2 0 2 3
ODP 320 İşitme Engellilerde Müzik Terapi S 2 1 3 3
PDR 356 Zaman Yönetimi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 7
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

ODP 309 alınmadan ODP 310 kodlu ders alınamaz.

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz Dönemi

KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
ODP 401 Proje Planlama İlkeleri Z 0 2 1 1
ODP 403 Seminer Hazırlama Z 0 2 1 1
ODP 405 Eğitim Odyolojisi I Z 2 0 2 2
ODP 407 Odyoloji Laboratuvarında Uygulama-I Z 0 14 6 7
ODP 409 Pediatrik Odyoloji Stajı Z 0 14 6 7
ODP 411 Yapay İşitme Sistemleri ve Ses İşleme Z 2 0 2 2
ODP 413 Tinnitus ve Hiperakuzi Z 1 0 1 1
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 5 32 19 21
KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
BED 401 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
ODP 415 Meslekte Marka Yaratmak S 2 0 2 4
ODP 417 Sağlık Bilimlerinde Etik S 2 0 2 4
ODP 419 İşitme Kayıplılarda Çoklu Engele Yaklaşım S 2 3 3 5
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 9
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

Bahar Dönemi

KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
ODP 402 Proje Çalışması Z 0 3 2 5
ODP 404 Seminer Sunumu Z 0 2 1 3
ODP 406 Eğitim Odyolojisi II Z 2 2 3 4
ODP 408 Odyoloji Laboratuvarında Uygulama-II Z 0 14 6 7
ODP 410 Vestibüler Laboratuvarında Uygulama Z 0 14 6 7
Zorunlu olarak alınması gereken AKTS toplamı 2 35 18 26
KODU DERSİN ADI Z/S T U K AKTS
BED 402 Beden Eğitimi S 1 2 2 1
ODP 414 Stres Yönetimi S 2 0 2 4
Seçmeli olarak alınması gereken AKTS toplamı 4
Yarıyılda alınması gereken toplam AKTS 30

ODP 401 alınmadan ODP 402 kodlu ders alınamaz.
ODP 403 alınmadan ODP 404 kodlu ders alınamaz.
ODP 405 alınmadan ODP 406 kodlu ders alınamaz.
ODP 407 alınmadan ODP 408 kodlu ders alınamaz.

PROGRAM AKTS ÖZETI/th>
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 186
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi  54
Programdan Mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 240

ANA 101: ANA 101 Anatomi- İşitme/Konuşma ve Denge Organları
Ders İçeriği
İlgili bölgeler ağırlıklı olmak üzere bölgesel ve fonksiyonel genel insan anatomisi.

FIZ 151: FIZ 151 Fizik
Ders İçeriği
Fiziğin mekanik ve elektromanyetizma alanındaki temel kavramları ve kanunları öğretmek.

ODP 101: ODP 101 Akustik Fiziği ve Fonetik Prensipler
Ders İçeriği
Ses, sese ait fiziksel özellikler olan frekans, desibel, dalga boyu, amplitüd, period gibi temel özellikler, sesin psikoakustik algısı, sesin ortamdaki yayılımı, ses yansımaları gibi konular ele alınacaktır. Sesin oluşumu, yayılımı ve temel akustik parametreler, insanlarda ses üreten organlar ile sesi algılayan organların temel yapısı.

ODP 103: ODP 103 Odyolojiye Giriş
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında Odyoloji biliminin ve odyolog’un tanıtımı, işitme ve denge sistemi temel anatomi ve fizyolojisi, temel odyolojik test bataryası ve temel odyolojik rehabilitatif yaklaşımlar gibi konular giriş seviyesinde ele alınacaktır. Odyoloji bilimine genel bakış, işitmenin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel bilgiler.

ODP 105: ODP 105 Dil Bilime Giriş
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında dilbilimin temel ilgi alanları, dili oluşturan komponentler, fonoloji, artikülasyon, dil edinim kuramları gibi konular ele alınacaktır. Dilbilimin temel alan ve kavramları büyük ölçekli ve küçük ölçekli dilbilim ayırımı çerçevesinde incelenecektir. Bu derste ayrıca, belli başlı dilbilimcilerin temel nitelikli makalelerinden örnekler incelenecek ve tartışılacaktır.

ODP 155: PDR 155 Kendini Tanıma ve İletişim Becerileri
Ders İçeriği
Kendini tanıma, kendini tanıma yolları, kendini tanıma pratiği, iddialı davranış, pasif davranış, değiştirilebilir davranış, empati, empatik iletişim, insan ve bilişsel özellikler, bilişsel değişim, stres ve stresle başa çıkma, problem çözümü, hasta-diyetisyen ilişkisi, bireyler arası iletişim çekişmesi ve çözümü.

İNG 123: İNG 123 Okuma Becerileri
Ders İçeriği
Bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

TKD 103: TKD 103 Türk Dili I
Ders İçeriği
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler, seslerin sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri, hece bilgisi, vurgu, yazım kuralları, noktalama işaretleri, yapım ekleri, çekim ekleri, zarfların ve edatların kullanılışı.

BED 101: BED 101 Beden Eğitimi
Ders İçeriği
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

PDR 158: PDR 158 Gelişim Psikolojisi
Ders İçeriği
Gelişim psikolojisi, bireyin kronolojik yaşıyla onun davranışının türü arasındaki ilişkiyi inceler.

ÇLG 103: ÇLG 103 Aile Yaşamı ve Aile içi Ilişkiler
Ders İçeriği
Aile kurumunu tanımlar ve tarihsel süreç içerisindeki değişimini açıklar. Aile kurumunun işlevlerini açıklar. Aile bireyleri arasındaki etkileşimi ifade eder.

ODP 111: ODP 111 Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında aslında her sağlık çalışanının bilmesi gerekli temel ilk yardım uygulamaları, afet uygulamaları, çocuklarda dikkat edilmesi gerekli olan noktalar gibi konular ele alınacaktır.

ZY 102: FZY  102 Fizyoloji- İşitme/Konuşma ve Denge Organları
Ders İçeriği
İlgili bölgeler ağırlıklı olmak üzere bölgesel ve fonksiyonel genel insan fizyolojisi.

ODP 102: ODP 102 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ders İçeriği
Kulak burun boğaz alanında temel bilgiler, anatomik ve fizyolojik özellikler. Kulak burun boğaz patolojileri, patolojilere yaklaşımlar, genel uygulama prensipleri.

ODP 104: ODP 104 Konuşma Bilimine Giriş
Ders İçeriği
Temel alan ve kavramları büyük ölçekli ve küçük ölçekli dilbilim ayırımı çerçevesinde incelenecek ve tartışılacaktır.

FİZ 152: FİZ  152 Biyofizik
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında biyofiziğin temel çalışma alanları, işitme biyofiziği, biomekanik, dolaşım sistemindeki biyofiziksel olaylar ve altta yatan temel prensipler gibi konular ele alınacaktır.

ODP 102: PSİ   102 Temel  Psikoloji
Ders İçeriği
Psikolojinin alt dalları ve yöntemleri. Evrim, genetik ve davranış. Davranışın Gelişimi. Öğrenme İlkeleri. İnsan öğrenmesi ve Bellek. Düşünme ve Problem Çözme. Dil ve İletişim. Dürtüler ve Güdülenme.

PDR 156: PDR  156 Kişilerarası İlişkilerde İletişim
Ders İçeriği
Kişilerarası iletişimin farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar. Kişilerarası iletişimi tanımlar. Kişilerarası iletişimle ilgili farklı yaklaşımları ve modelleri tanır. Temel iletişim becerilerini açıklar. İletişimi sosyal becerilere indirgeyen bakış açısının sınırlılıklarını eleştirir. Kişilerarası iletişim sürecinin temel bileşenlerini açıklar. Kişilerarası iletişim sürecinin bileşenleri olarak sosyal bağlam, sosyal kimlik ve sosyal algı arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

İNG 124: İNG  124 Konuşma  Becerileri
Ders İçeriği
ING 123 dersinin ikinci aşaması niteliğinde olan bu ders öğretim dili İngilizce olan ve İngilizce Hazırlık Programı izleyen fakülte ve bölümlerin birinci sınıf öğrencileri için açılmış ortak zorunlu dersler statüsünde bir derstir. Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel hayatlarında gereksinim duyacağı İngilizce okuma becerileri geliştiren bir program izlenmektedir.

TKD 104: TKD 104 Türk Dili II
Ders İçeriği
Cümle bilgisi, cümle tahlili, yazılı ve sözlü anlatım,anlatım bozuklukları, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (rapor, makale, tebliğ vb.), Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak, öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları.

BED 102: BED 102 Beden Eğitimi
Ders İçeriği
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

MEB 102: MEB 102 Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Ders İçeriği
Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapı ve fonksiyonları, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği, DNA paketlenmesi ve kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri ve insanda tek gen hastalıklarında Mendel kalıtımı, hücre döngüsü ve hücre bölünmesi, mutasyon, kanserin genetik temeli, moleküler genetik temeller.

MİK 104: MİK 104 Genel Mikrobiyoloji
Ders İçeriği
Temel mikrobiyoloji ve temel immünoloji.

ISG 101: ISG 101 İş sağlığı ve Güvenliği
Ders İçeriği
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam.

AİT 203: AİT   203 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Ders İçeriği
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ele alınmaktadır.

ODP 201: ODP 201 Saf Ses ve Konuşma Odyometresi
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında temel odyolojik test bataryasının en önemli konuları olan saf ses odyometri, konuşma odyometrisi, klinik maskeleme,  hem detaylı teorik hem de pratik uygulamalar eşliğinde ele alınacaktır.

ODP 203: ODP 203 Timpanogram Teknikleri
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında timpanometri cihazının kullanımı, test teknikleri, timpanogram ölçümü, refleks ölçümleri, Eustachian tüp fonksiyonlarının ölçümleri, cihazın teknik alt yapısı, çalışma prensipleri hem teorik, hem pratik çalışmalarla ele alınacaktır.

ODP 205: ODP 205 Enstrümantasyon ve Kalibrasyon
Ders İçeriği
Odyoloji alanında kullanılan araç, gereç ve bilgisayar programlarının tanıtılması, kullanma
prensipleri, bu cihazların kalibrasyonlarında kullanılan sound level meter ve ekipmanının
tanıtılması, kalibrasyon sırasında kullanılan standartlar ve uygulama prensipleri.

ODP 207: ODP 207 Dil ve Konuşma Gelişimi
Ders İçeriği
Doğumdan ergenliğe dil gelişim örüntüsü. Bebek ve çocuklarda konuşma ve dil bozuklukları riskine sebep olan koşullar. Normal dil gelişiminin paternleri, dil bozukluklarına sahip işitme kayıplı çocukların değerlendirilmesi ve tedavi süreci.

ODP 211: ODP 211 İşitme Kayıpları
Ders İçeriği
Dış, orta ve iç kulakla ilgili işitme bozukluklarına neden olan hastalıklar, etiyolojileri, patogenezleri ve tedavi prensipleri tartışılacaktır.
ODP 213: ODP 213 İşitsel Algı Süreçleri
Ders İçeriği
İşitsel sistem ve psikoakustiğin nörobiyolojik ve fonksiyonel özellikleri, gürlük ve tını tanımları.

ODP 215: ODP 215 Odyolojide Görüşme Teknikleri
Ders İçeriği
Toplumun kültürel ve tarihsel gelişimi, aile yapısı ve birey, bozukluk, özür ve engel kavramları, özüre karşı geliştirilen savunma mekanizmaları, işitme kaybının nedenleri, işitme kaybında rehabilitasyon, işitme kaybına bağlı konuşma bozuklukları, görüşme yöntemleri, soru sorma teknikleri, kaydetme yöntemleri, rapor yazma teknikleri, bilgisayar programlarının kullanılması, doğru ve yanlış rapor sonuçları, rapor yorumlama ve tartışma.

BED 201: BED 201 Beden Eğitimi
Ders İçeriği
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ODP : ODP 209 Psikodilbilim
Ders İçeriği
Psikodilbilim, konuşan birey ile bireyin kullandığı dil arasındaki ilişkileri (dil ve düşünce ilişkisi) çözmeye çalışır. Psikodilbilimin amacı dilin bilimsel betimlemesini yapmak değil, dilin kullanım süreçlerinin betimlemesini yapmaktır. Bu bilim dalı, iletiler ve bu iletileri aktaran yada alan bireyi birbirine bağlayan ilişkilerle ilgilenir.

ODP 217: ODP 217 Pozitif Psikoloji
Ders İçeriği
İnsanın hayatı işlevlerini en iyi şekilde yerine getirecek şekilde yaşamasına katkıda bulunmaya yönelik bilimsel çalışmaların tümü olarak tanımlanabilecek Pozitif Psikoloji, bireylerin  ve toplumların başarılı olmalarını sağlayacak etkenleri belirleyip geliştirmeyi hedefler.

ODP 219: ODP 219 Geriatrik Odyoloji
Ders İçeriği
Normal yaşlanma veya yaşlanma sürecine bağlı değişik patolojilerin eşlik ettiği konuşma, işitme, dil ve bilişsel problemler. Değerlendirme ve tedavi stratejileri.

AİT 204: AİT 204 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Ders İçeriği
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Tür toplumunu muassır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

ODP 202: ODP 202 Odyometrede Ayırıcı Tanıya Yönelik Testler
Ders İçeriği
İşitmenin genel klinik değerlendirilmesi, ayırıcı tanı işlemlerinin detaylı olarak uygulaması, odyometrik yorum, işitme kaybı tip ve dereceleri ile odyometrik konfigürasyon bağlantısının yorumlanması.Odyometre cihazı ile kulak şikayetinin altındaki hastalığın etiyolojisinin kohlea kökenli mi, yoksa kohlea gerisine ait patolojilere mi bağlı olduğunun araştırılmasına yönelik teknikler tartışılacaktır.

ODP : ODP 204 Vestibüler Sistem Fizik Muayene Teknikleri
Ders İçeriği
Vestibüler sistem fonksiyon ve reflekslerinin fizik muayene yoluyla değerlendirilmesine yönelik muayene yöntemleri tartışılacaktır.

ODP : ODP 206 Odyometride Simulasyon Test Yöntemleri
Ders İçeriği
Simulasyon şüphesi olan hastalar için odyometre tekniğiyle gerçek işitmenin saptanması, simulasyon yapıldığının ortaya konabilmesi için gerekli teknikler tartışılacaktır.

ODP : ODP 208 Pediatrik Odyometre
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında bebeklik ve çocukluk dönemi hastalıkların genel özellikleri, patofizyolojileri, bu dönemde kullanılan özel odyolojik test yöntemleri, kullanılan elektrofizyolojik test yöntemlerinin genel özellikleri hakkında bilgi verilecektir. Pediatrik populasyonda konuşma ve saf ses odyometresinde temel uygulama teknikleri, orta kulak fonksiyon ölçümleri ve test yorumlamaları. İşitme testlerindeki klinik bulguların deneyim ile birlikte yorumlanması . klinik işitmenin elektrofizyolojik ölçüm, işitsel canlandırma ve bir olay anlatma potansiyelleri dahil, otoakustik emisyon, pediatrik populasyondaki işitme bozukluklarında genel klinik protokolleri kullanma becerilerinin geliştirilmesi.

ODP 210: ODP 210 Vestibüler Sistem Hastalıkları
Ders İçeriği
Baş dönmesi, denge bozukluğu oluşturan vestibüler sistemin etkilendiği periferal ve santral patolojiler, etiyolojik faktörleri, test teknikleri tartışılacaktır. Vestibuler sistem (labirent, proprioseptif sistem, göz-görme yolları, serebellum ve kortex) anatomisi, histoloji-embiryolojisi, fizyolojisi ve vestibuler sistem hastalıkları ve vestibuler semptomların semiyolojisi ile fizyopatolojisi; vestibuler muayene yöntemleri, vestibuler hastalıklara yönelik tedavi alternatifleri.

ODP 212: ODP 212 İşitme Kayıplılarda Konuşma ve Dil Gelişimi
Ders İçeriği
Doğumdan ergenliğe dil gelişim örüntüsü. Bebek ve çocuklarda konuşma ve dil bozuklukları
riskine sebep olan koşullar. Normal dil gelişiminin paternleri, dil bozukluklarına sahip işitme
kayıplı çocukların değerlendirilmesi ve tedavi süreci.

ODP 214: ODP 214 ODP Stajı-I
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri klinik ortamda uygulama fırsatı bularak mesleki beceri ve bilgilerini pekiştirmeleri hedeflenmektedir.

BED 202: BED 202 Beden Eğitimi
Ders İçeriği
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ODP : ODP 216 İşitme ve Konuşma Biliminde Araştırma Teknikleri
Ders İçeriği
Bu dersin amacı, işitme ve konuşma bozuklukları ve bu bozukluklara yönelik araştırma teknikleri hakkında detaylı bilgi vermektir.

ODP 218: ODP 218 İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Tarama Teknikleri
Ders İçeriği
Bu dersin amacı, işitme ve konuşma bozuklukları ve bu bozukluklara yönelik taramam teknikleri hakkında detaylı bilgi vermektir.

ODP 220: ODP 220 Tıbbi Etik ve Deontoloji
Ders İçeriği
Tıp ahlakı, hasta sağlık çalışanı arasındaki ilişkiler, hasta hakları gibi konular tartışılacak.

ODP 222: ODP 222 Vakalarla Odyoloji
Ders İçeriği
İlgili bölümle ilgili vakaların incelenmesi.

ODP 301: ODP 301 Elektrofizyolojik Test Yöntemleri
Ders İçeriği
Objektif test yöntemleri olarak ABR (ERA, BERA), ECoG, OAE ve ASSR testleri hakkında bilgi verilecektir.

ODP 303: ODP 303 İşitme Taraması Teknikleri
Ders İçeriği
Yenidoğanlarda işitme fonksiyonunun ölçülmesi, işitme kayıplarının erken dönemde tespiti için tarama yöntemleri, test teknikleri, test sonuçlarının yorumlanması tartışılır.

ODP 305: ODP 305 Odyometre Yorumlama
Ders İçeriği
Periferik ve santral işitme bozukluklarında değerlendirme teknikleri, tıbbi ve odyolojik bulguların yorumlanması, tanı sürecinin belirlenmesi. Periferik ve santral işitme bozukluklarındaki ayırıcı tanı için teorik ve deneysel bilgilerin gözden geçirilmesi. Odyometre sonuçları üzereinden test bulgularının yorumlanması, ayırıcı tanı testlerinin belirlenmesi ve muhtemel tanıya giden laboratuvar incelemelerinin planlanması tartışılacaktır.

ODP 307: ODP 307 İşitsel İşlemleme Bozuklukları
Ders İçeriği
Periferik ve santral işlemleme mekanizmasının anatomisi ve fizyolojisi, periferik ve sentral işitme kaybının etyoloji ve patolojisi, işitme kaybının odyolojik ve otolojik tanı ve tedavisi.

ODP 309: ODP 309 Türk İşaret Dili I
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında Türk işaret dilinin temel özellikleri, gramatik yapısı, uygulama şekilleri, parmak alfabesi gibi konular pratik uygulama şeklinde ele alınacaktır.

ODP 311: ODP 311 İşitme Cihazları I
Ders İçeriği
Bu dersin amacı, işitme cihazlarının parçaları, tipleri ve teknolojisi, koklear implantların parçaları, teknolojisi, koklear implantlarda sinyal işlemleme yöntemleri gibi konuları ele alarak koklear implantlar hakkında temel bilgileri öğrenciye vermektir.

ODP 315: ODP 315 Kulak ve Genetik
Ders İçeriği
Genetik ve/veya konjenital nedenli kulak anomalileri, sendromlar, klinik görünümler, tanı teknikleri, tedavi prensipleri tartışılacak.

ODP 325: ODP 325 Tıbbi Terminoloji
Ders İçeriği
Bölümle ilgili tıbbi terimlerin öğretilmesi.

BED 301: BED 301 Beden Eğitimi
Ders İçeriği
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ODP 355: BİS 335 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Ders İçeriği
Bilim, sağlık bilimi, araştırma, yöntem ve teknik, bilimsel araştırma ve onun yöntem ve tekniği ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar, bilimsel araştırma sürecinin aşamaları, bilimsel araştırmalarda, özellikle sağlık bilimleri araştırmalarında sorunlar ve bu sorunların çözümüne yaklaşımlar, sağlık bilimleri araştırmalarında sorunların çözümünde araştırma yöntemlerinin ve tekniklerinin önemi, sağlık bilimlerinde bilimsel araştırma yöntemleri: sağlık bilimlerinde veri toplama teknikleri. Bu dersteöğrenciler tarafından bilimsel bir calışma denemesi yapılmış olacaktır.

ODP 317: ODP 317 Endüstriyel Odyoloji
Ders İçeriği
Gürültü ve insan sağlığına olan etkileri, gürültüden korunma, konservasyon programları, korunma yöntemleri, çevresel etmenler ve gürültü kontrol yöntemleri.

ODP 319: ODP 319 Kognitif Nörobilim
Ders İçeriği
Son 20–30 yıl içerisinde multidisipliner bir yapı halinde gelişen, zihin/beyin sorununun araştırıldığı/tartışıldığı ana bilimsel platform.

ODP 321: ODP 321 Eğitim Ortamlarında Akustik Özellikler
Ders İçeriği
İşitme kaybı ve derecesinin konuşmayı anlama üzerine etkisi, işitme engelli çocuk için sınıf düzenlenmesi, akustik özellikler, sınıf içinde kullanılan işitsel eğitim sistemleri,, sınıf içi çevresel düzenleme ve iletişim becerileri.

ODP 323: ODP 323 Sağlık Yönetimi
Ders İçeriği
Bilim, pozitivist ve pozitivist ötesi bilim yaklaşımları, bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları, eleştirel kaynak incelemesi, araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm, ölçek türleri, geçerlik  ve güvenirlik, örnekleme, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri ve türleri.

ODP 302: ODP 302 Vestibüler Testler
Ders İçeriği
Vestibüler sistemin elektrofizyojik tekniklerle fonksiyonlarının incelendiği ENG, VENG, kalorik testler, rotasyon sandeyesi ve diğer elektrofizyolojik teknikler tartışıacaktır.

ODP 304: ODP 304 İşitme Cihazları II
Ders İçeriği
Bu dersin amacı, işitme cihazlarının parçaları, tipleri ve teknolojisi, koklear implantların parçaları, teknolojisi, koklear implantlarda sinyal işlemleme yöntemleri gibi konuları ele alarak koklear implantlar hakkında temel bilgileri öğrenciye vermektir.

ODP 306: ODP 306 Vestibüler Rehabilitasyon
Ders İçeriği
İnsanların dengeyi nasıl sağladıklarını, iç kulağın dengeye katkısını, denge bozukları ve bu problemlerin rehabilitasyonunda uygulanan prensipler.

ODP : ODP 308 Amplifikasyon ve Yardımcı Cihaz Uygulama
Ders İçeriği
Değişik derecelerde işitme kaybı olan, iletişim kurmada ciddi ölçüde konuşma bozukluğuna
sahip olan ya da hiç konuşamayan kişilerde kullanılan klinik uygulamaların teorik ve pratik
özellikleri, grafiklerin uygulanması, işaretler, işitme cihazlarının kullanımı, koklear
implantlar, yardımcı aletler, interaktif iletişim davranışlarının geliştirilmesi ve bilgisayar
destekli iletişim stratejilerinin kullanımı.

ODP : ODP 310 Türk İşaret Dili II
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında Türk işaret dilinin temel özellikleri, gramatik yapısı, uygulama şekilleri, parmak alfabesi gibi konular pratik uygulama şeklinde ele alınacaktır.

ODP 312: ODP 312 ODP Stajı II
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri klinik ortamda uygulama fırsatı bularak mesleki beceri ve bilgilerini pekiştirmeleri hedeflenmektedir.

ODP 302: BİS 302 Biyoistatistik
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında temel biyoistatistik uygulamaları, terminolojisi, kullanılan değerlendirme yöntemleri ve araştırma yöntemleri gibi konular yüksek lisansa temel olması amacıyla verilecektir.

BED 302: BED 302 Beden Eğitimi
Ders İçeriği
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ODP 314: ODP 314 İletişim Bozukluklarında Aile Danışmanlığı
Ders İçeriği
İletişim bozukluğu olan bireyler ve ailelerine yapılacak danışmanlık ve bilgilendirme yöntemleri,  danışmanlık teorileri ve yöntemleri, amaç belirleme, hastalar ve aileleriyle yapılan stratejik görüşmeler.

ODP 316: ODP 316 İşitme Kaybı ve Artikülasyon Bozuklukları 2
Ders İçeriği
İşitme kaybı ile birlikte hasta tarafından duyulamayan birtakım fonemler, zamanla konuşmanın artikülayonunda da bozulmalara neden olacaktır. Bu derste ayrıntılı olarak artikülasyon sorunları üzerinde durulacaktır.

ODP 318: ODP 318 Beyin Dilbilimi
Ders İçeriği
Dil bilimi ile beyin arasında yeni gelişmeleri inceler.

ODP 320: ODP 320 İşitme Engelllilerde Müzik Terapi
Ders İçeriği
İşitme engelli bireylerde ritim duygusunun kazandırılması, sentral müzik fonksiyonlarının
nasıl geliştirileceği müzik ve işitme arasındaki temel ilişkiler ve eğitim programlarına
adaptasyon.

PDR 356: PDR 356 Zaman Yönetimi
Ders İçeriği
Zaman ve zaman yönetimine giriş. Zaman kaybettiriciler. Öncelik ve aciliyet belirleme. Zaman ve enerji kullanımı. Uzun  ve kısa vadeli hedef belirleme teknikleri.

ODP 401: ODP 401 Proje Planlama İlkeleri
Ders İçeriği
Proje planlamanın Önemi, Tanımı. Proje Gereksinimleri; Proje Yönetim Organizasyonu ve ilişkileri, Proje Paydaşları; Proje Planı, Yönetim Süreci ve Proje Yaşam Çevrimi; Fikir Geliştirme, Proje Başlatma ve Planlama, İşin Alt Bölümlere Ayrılması, Kontrol ve İzleme; Proje Çizelgesi: a) Sıralama ve Süreç Tasarımı, b) Süre – Maliyet Dengelemesi ve Bütçe Oluşturulması; Risk Yönetimi, Tedarik Yöntemi, İnsan Kaynaklan Yönetimi; Proje Başarı Kriterleri ve Projenin Sonuçlandırılması; Tübitak,DPT ve benzeri Ulusal Proje destekleri ve Değerlendirme kriterleri; Uluslar arası proje destekleri, destek kriterleri ve örnek proje uygulamaları.

ODP 403: ODP 403 Seminer Hazırlama
Ders İçeriği
Besin, beslenme ve tıbbi beslenme tedavisi ile ilintili güncel konularda yapılmış araştırmaların danışman ile birlikte seçilen bir konuda literatür taranarak incelenmesi ve sunulması.

ODP 405: ODP 405 Eğitim Odyolojisi I
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında işitme engelli bireylerin sınıf ortamında, iş ortamında ya da ev ortamında işitsel algı becerilerini iyileştirecek çevresel düzenlemeler, yardımcı dinleme cihazları, alternatif iletişim stratejileri gibi konular ele alınacaktır.

ODP 407: ODP 407 Odyoloji Laboratuvarında Uygulama-I
Ders İçeriği
Mesleki konuda bilgi ve beceriyi arttırma, öğrenilen bilgileri uygulama.

ODP 409: ODP 409 Peditrik Odyoloji Stajı
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri klinik ortamda uygulama fırsatı bularak mesleki beceri ve bilgilerini pekiştirmeleri hedeflenmektedir.

ODP 411: ODP 411 Yapay İşitme Sistemleri ve Ses İşleme
Ders İçeriği
Sayısal Ses İşleme Temelleri, Konuşma Sinyalleri ile İlgili Sayısal Modeller, Zaman Bölgesinde Ses İşleme Modelleri,  Ses Dalga Şeklinin Sayısal Gösterimi, İşitme Fizyolojisine Giriş, ABR ve Koklear Implant Tasarımı, Çok Kanallı Koklear Implantlar, Çok Kanallı Koklear Implantlar için Ses İşleme Algoritmaları.  Yapay işitme sistemlerinin çalışma prensipleri, kullanım alanları ve matematiksel prensiplerinin öğretilmesi ve ses işleme ile ilgili temel bilgilerin verilmesi. Yapay işitme sistemleri ve ses işitme tekniklerini öğrenerek yeni cihaz tasarımına yönelik gerekli bilgileri elde etmek.

ODP 413: ODP 413 Tinnitus ve Hiperakuzi
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında tinnitus ve hiperakuziyi açıklamaya çalışan teoriler, altta yatan patofizyolojiler, neden olan faktörler, değerlendirme yöntemleri ile terapi stratejileri gibi konular ele alınacaktır.

BED 401: BED 401 Beden Eğitimi
Ders İçeriği
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ODP 415: ODP 415 Meslekte Marka Yaratmak
Ders İçeriği
Marka kavramı ve tanımı,ürün ve marka ayrımı, marka yaratma sürecinin temel ögeleri, marka kişiliği kavramı ve temel boyutları, marka yaratma ve yönetme stratejileri, marka ismi oluşturma stratejileri.

ODP 417: ODP 417 Sağlık Bilimlerinde Etik
Ders İçeriği
Etik anlayış ve prensipleri, sağlık bakımında etik,Beslenmeciler ve diyetisyenler için etik kurallar, etik kararlar alma.

ODP 419: ODP 419 İşitme Kayıplılarda Çoklu Engele Yaklaşım
Ders İçeriği
Çok engele sahip bireylerin sorunları, toplumsal yaklaşımlar ve temel kavramlar. İşitme kaybı
ile beraber en sık görülen engeller, işitme kaybının yanı sıra bir başka engele sahip olan
bireylere yaklaşım.

ODP 402: ODP 402 Proje Çalışması
Ders İçeriği
Güncel konularda bireysel araştırmaların planlanması ve yürütülmesi. Öğrencinin danışmanının denetiminde seçtiği konuda, tez çalışmasının planlaması, literatür araştırması, sonuçlar, tartışma, özet ve referansların belirtilmesi ile rapor halinde sunulması süreçlerini içerir.

ODP 404: ODP 404 Seminer Sunumu
Ders İçeriği
Klinik odyoloji alanlarının kapsamlı analizi, öğrencilerin kendi gelişimlerini örnekleyen farklı çalışmayı içeren bir seminer hazırlaması.

ODP 406: ODP 406 Eğitim Odyolojisi II
Ders İçeriği
Bu ders kapsamında işitme engelli bireylerin sınıf ortamında, iş ortamında ya da ev ortamında işitsel algı becerilerini iyileştirecek çevresel düzenlemeler, yardımcı dinleme cihazları, alternatif iletişim stratejileri gibi konular ele alınacaktır.

ODP 408: ODP 408 Odyoloji Laboratuvarında Uygulama-II
Ders İçeriği
Mesleki konuda bilgi ve beceriyi arttırma, öğrenilen bilgileri uygulama.

ODP 410: ODP 410 Vestibüler Laboratuvarında Uygulama
Ders İçeriği
Vestibüler sistem testleri ENG, VEMP gibi tekniklerin pratik olarak kullanılmasıyla çalışılacak.

BED 402 Beden Eğitimi
Ders İçeriği
Bu dersin amacı, öğrencilere beden eğitimi ve spor, yaşam boyu spor, olimpiyat oyunları, beslenme,Spor Yöneticiliği ve sporda organizasyonlar, rekreasyon, ilkyardım, doping ile çeşitli spor branşlarının oyun kuralları hakkında bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

ODP 414 Stres Yönetimi
Ders İçeriği
Stres nedir? Fizyolojik ve psikolojik oluşumları ve vücuda etkisi. Üstesinden gelme yöntemleri işlenecektir.