İş Olanakları

Also available in: English

Programdan mezun olan hemşireler KKTC’de, Türkiye’de hemşire ünvanı ile istihdam edilir. Kamu sağlık kurumlarında: hastaneler, sağlık merkezleri, rehabilitasyon merkezleri Özel sağlık kuruluşlarında: klinikler, özel hastaneler. Kurumlar: oteller, okullar, hemşire çalıştırılması zorunlu olan iş yerleri. Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarında (hemşire yetiştiren Hemşirelik okullarında görevlendirilebilirler) Ayrıca mezunlar “özel sağlık kabinleri” açarak mesleklerini serbest olarak icra edebilirler.