Dersler

Also available in: English

Lisans

Yüksek Lisans Programları
Hemşirelikte yüksek lisans programına alınacak öğrenciler YÖK ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün öğrenci alma kriterlerine uyumlu olmak üzere HemşirelikYüksekokulların’dan, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu’nun Hemşirelik Bölümü’nden “hemşirelikte lisans diplomasına” sahip adaylar ile hemşirelikte yüksek lisans programı kapsamında sadece Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanı için Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümünden lisans diplomasına sahip adaylar arasından kabul edilir.

Doktora Programları
Hemşirelikte Doktora Programı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı, Hemşirelikte Yönetim Doktora Programı

Hemşirelikte Doktora Programına alınacak öğrenciler; Hemşirelikte Yüksek Lisans ya da Hemşirelikte Yönetim, Doğum- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ve Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı yüksek lisans programlarının herhangi birinden yüksek lisans diplomasına sahip adaylar arasından kabul edilir.

Hemşirelikte Doktora Programına alınacak öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin aşağıda belirtilen 3. maddesine göre, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Doktora programına kabul edilirler.