Çift Anadal Programları

Bölüm/Program Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölüm/Program
Hemşirelik Bölümü 132 Acil ve Afet Yönetimi
Hemşirelik Bölümü 140 YDÜ Tüm Bölümler